Elektromiyografi Nedir?

Elektromiyografi Nedir?

Elektromiyografi Nedir?

Elektromiyografi (EMG), sinir ve kas dokuları arasındaki elektriksel aktivitenin ölçülmesi yoluyla sinir veya kas kaynaklı patolojilerin değerlendirilmesini amaçlayan bir tıbbi tetkiktir. Normalde, sağlıklı bir kişide beyinden başlatılan sinirsel uyarımlar sinir dokuları boyunca elektriksel aktivite yoluyla iletilir ve hedef doku olan kas liflerinde elektriksel bir uyarı yoluyla kasılma işlemini başlatır. Sonuç olarak, kişi istediği kas grubunu arzu ettiği şekilde güçte ve sürede kullanabilir.

EMG, elektriksel aktivitenin kas grubu ve ilgili sinir dokusunda ölçülmesini sağlar. EMG, çeşitli elektrik dalgalarının belirlenmesine olanak tanır. Sinir hücresinden elektriksel uyarılarla alınan dalgalar ölçülür ve ekrana yansıtılır. Bu dalgaların frekansı, şiddeti, yapısı gibi özellikler, kas ve sinir sistemi üzerindeki çeşitli hastalıkların değerlendirilmesi için önemli bilgiler sağlar.

Elektromiyografi Neden Yapılır

EMG (Elektromiyografi) testi, sinir veya kas dokularının etkilendiği durumların tespiti ve değerlendirilmesi için kullanılır. Bu test, kas ve sinir sistemi ile ilgili hastalıkların teşhisinde ve izlenmesinde yardımcı olur. Aşağıdaki klinik belirtilere sahip hastalarda, ileri değerlendirme için EMG yapılması planlanabilir:

 • Kaslarda seğirme veya aralıklı istemsiz kasılmaların varlığı
 • Belirli bölgelerde uyuşukluk, karıncalanma hissi
 • Kas güçsüzlüğü veya kas hareketlerinde zorlanma
 • Kas ağrısı veya sık kas krampları geçirme
 • Uzuvlarda kronik ağrı hissi

Bu belirtiler, sinir veya kas sistemiyle ilgili potansiyel bir sorunun göstergesi olabilir. EMG, bu belirtilerin altında yatan nedeni belirlemek ve hastalığın tanısını koymak için kullanılır. Test, sinir hasarı, kas hastalıkları, sinir sıkışması gibi durumları değerlendirmek ve teşhis etmek için önemli bir araçtır. EMG, hastalığın ilerleyişini izlemek ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için de kullanılabilir. Ancak her durumda, testin yapılması veya sonuçların yorumlanması için bir doktorun değerlendirmesi gereklidir.

EMG (Elektromiyografi) testinde, tespit edilen çeşitli bulgularla hastalarda aşağıdaki hastalıkların teşhisi konulabilir:

 • Kas Hastalıkları: EMG, kas dokusunda ilerleyici yıkımın bulunduğu durumlarda kas fonksiyonunun ve elektriksel aktivitenin bozulduğunu tespit edebilir.
 • Myastenia Gravis: Myastenia gravis gibi kas ve sinir dokusu etkileşiminde sorun olan hastalıklarda, EMG spesifik veriler sunarak tanıya katkıda bulunabilir.
 • Disk Hernileri (Bel Fıtığı): Omurilik düzeyindeki disklerin sinir dokularında baskıya neden olduğu durumlarda, sinir-kas dokusu elektriksel aktivitesinde bozulma görülebilir ve bu durum EMG ile tespit edilebilir.
 • Karpal Tünel Sendromu: Kol sinirlerinin el bileği seviyesinde bası altında kaldığı durumlarda, sinir dokusunun elektriksel aktivitesi olumsuz etkilenebilir ve EMG ile bu durum tespit edilebilir.
 • Amiyotrofik lateral sklerozis (ALS): ALS gibi omurilikteki kasların uyarılmasından sorumlu sinir dokusunun harap olduğu hastalıklarda, EMG tanıda ve takipte yararlı olabilir.
 • Polio (Çocuk Felci): Polio enfeksiyonu gibi kas uyarılmasından sorumlu omurilik dokusunun harap olduğu durumlarda, EMG hastalığın düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilir.
 • Periferik Nöropati: Vücudun çevresindeki sinir dokularının, diyabet veya bazı nörolojik hastalıklar nedeniyle düzgün çalışmadığı durumlarda, EMG tanıda kullanılabilir.

Her durumda, bu tanılar doktorlar tarafından genellikle farklı testler ve klinik değerlendirmelerle birlikte yapılır. EMG, bu hastalıkların tanısında ve izlenmesinde önemli bir role sahip olabilir, ancak tüm teşhis ve tedavi süreçleri genellikle uzman hekimler tarafından yönetilir.

Elektromiyografi Nedir?  Nasıl Yapılır?

EMG (Elektromiyografi), düşük risk taşıyan ve güvenle uygulanan bir tıbbi test yöntemidir. İşlem sırasında, kas ve sinir elektriksel aktivitelerini ölçmek için özel bir elektrot kullanılır. Bu elektrot, hedeflenen kas grubuna yerleştirilir ve cihaz aracılığıyla kas ve sinirlerden gelen elektriksel aktiviteler algılanır. Ardından, dokunun verdiği tepkiler kaydedilir.

EMG yapılacak bölgenin temiz olması önemlidir; bu nedenle işlem öncesi duş alınması ve bölgeye bakım ürünleri sürülmemesi önerilebilir. Ayrıca, kalp pili gibi elektrik tabanlı cihazların varlığı veya kanama bozuklukları gibi durumlarda, öncelikle bir doktora danışılarak tetkik planlaması yapılmalıdır.

EMG genellikle bir görüntüleme laboratuvarında, bir doktor ve EMG teknisyeni tarafından gerçekleştirilir. Hasta, ayarlanmış bir sedye veya masaya uzanır. EMG işlemi genellikle iki aşamada gerçekleşir:

 • Sinirsel aktivite değerlendirmesi: İlk aşamada, kaslara kasılma komutunu ileten sinir dokularının fonksiyonlarını değerlendirmek için cilde yerleştirilen sensörlerle sinir aktivitesi ölçülür.
 • Kas elektriksel aktivitesinin değerlendirilmesi: İkinci aşamada, kaslardaki aktivitenin ve sinir uyarılarına yanıtın incelenmesi için hijyen koşulları sağlandıktan sonra iğne şeklindeki elektrot, hedef bölgeye yerleştirilir ve elektriksel aktivite değerlendirmesi yapılır.

EMG işlemi genellikle 30 ila 40 dakika sürer, ancak bu süre hastanın durumuna ve incelenen bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bu süre boyunca, kas ve sinirlerden gelen elektriksel aktivitelerin ölçümü ve kaydı yapılır.

EMG incelemesi öncesinde nelere dikkat etmelisiniz?

EMG (Elektromiyografi) incelemesi öncesinde dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Randevu saati ve süresi: EMG incelemesi genellikle planlı olarak gerçekleştirilir. İşlem süresi 30 dakikadan 1 saate kadar değişebilir. Fakat bazen önceki hastaların işlemleri uzun sürebilir ya da bazı durumlar nedeniyle işlem planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu durumda, beklemeniz gerekebilir. Dolayısıyla, randevu saatinden yaklaşık yarım saat daha erken gelmek işlem sürecini rahatlatır.
 • Rahat giysiler: Hasta, kolaylıkla çıkarılıp giyilebilecek bol ve rahat giysiler tercih etmelidir.
 • Takı ve kozmetik ürünler: EMG sırasında, takı ve kozmetik ürünlerin çıkarılması gerekebilir. Takıların çıkarılması ve cilt üzerine kozmetik ürün sürülmemesi işlem için daha uygun olabilir.
 • Cilt hijyeni: Cilt üzerindeki kir, yağ veya krem gibi maddeler, elektriksel sinyallerin iletilmesini zorlaştırabilir ve işlem süresini uzatabilir. İşlem öncesinde banyo yapmak ve cildin temiz olması faydalı olabilir.
 • Dokümanlar ve önceki test sonuçları: EMG yapacak doktora, önceden yapılmış test sonuçlarınızın raporlarını getirmek faydalı olabilir. EMG talep formu ve diğer tıbbi raporlarınızı yanınızda bulundurmanız önemlidir.
 • Özel durumların bildirimi: Kan yoluyla bulaşıcı hastalıklar veya varsa diğer özel sağlık durumları, EMG yapacak olan doktora bildirilmelidir.
 • İlaçlar: Kullanılan ilaçlar, alerjiler veya diğer önemli sağlık durumları hakkında doktora bilgi verilmelidir.
 • Kalp pili (pacemaker) ve kan sulandırıcı ilaçlar: Eğer kalp pili taşıyorsanız veya kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, bu durumu doktora bildirmek önemlidir.
 • Çocuklar için özel durumlar: Çocuklarda işlem sırasında kooperasyon eksikliği olabilir. Bu nedenle, çocukların işlem öncesinde bilgilendirilmesi ve rahatlatılması önemlidir.

Son olarak, EMG işlemi genellikle ağrısız ve güvenli bir işlemdir. Ancak, işlem sırasında kullanılan iğne elektrotlar nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli ağrı ve nadir durumlarda cilt altı kanamalar olabilir. Bu durumlar genellikle işlemin ardından kısa sürede düzelir.

EMG sonuçları nasıl yorumlanır?

EMG (Elektromiyografi) sonuçları, incelenen bölgedeki sinir ve kas dokularının elektriksel aktivitesini gösteren sayısal verilerdir. Bu veriler, nöroloji uzmanı tarafından yorumlanır. EMG raporunda yer alan bilgiler şunları içerebilir:

 • Kasların elektriksel aktivitesi: Normalde kasların belirli bir elektriksel aktivite düzeyi vardır. EMG raporu, kasların istirahat halindeki elektriksel aktivitesi ile kasılmaya karşılık gelen aktiviteyi değerlendirir. Anormal bir durumda, istirahat halinde ya da kasılma sırasında beklentilerin dışında bir elektriksel aktivite gözlemlenebilir.
 • Sinirlerin iletim hızı ve iletkenliği: EMG, sinir iletim hızı ve iletim sinyallerinin gücü gibi sinir dokusunun sağlığı hakkında da bilgi sunabilir. Bu, sinirlerin sinyalleri ne kadar hızlı iletebildiği veya iletemediği konusunda bir gösterge olabilir.
 • Anormalliklerin belirlenmesi: EMG sonuçları, kaslarda veya sinirlerde meydana gelen anormallikleri belirleyebilir. Bu anormallikler arasında kas zayıflığı, seğirme (fibrilasyon), sinir hasarı veya kaybı gibi durumlar yer alabilir.
 • Tanı ve tedavi süreci: EMG sonuçları, hastalığın tespitinde ve teşhis sürecinde kritik bir rol oynar. Bu sonuçlar, doktorun hastalığın türünü belirleme ve uygun tedavi planını oluşturma sürecinde önemlidir.

EMG raporunda yer alan veriler, nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilerek hastalık veya durum hakkında bir tanı konulur. Bu nedenle, EMG sonuçları hastanın klinik bulguları, şikayetleri ve diğer tıbbi test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, hastalığın türü, şiddeti ve tedavi planı belirlenir.

Elektromiyografi  kadar sürer?

Elektromiyografi (EMG), genellikle yarım saat ile 1 saat arasında süren bir işlemdir. Ancak, hazırlık aşamaları ve incelenecek olan bölgenin durumuna bağlı olarak süre değişebilir. Bazı durumlarda, incelenecek alanın özellikleri, çalışılacak kas grupları veya hastanın kooperasyonu gibi etmenler işlem süresini uzatabilir veya kısaltabilir. Bu nedenle, EMG süresi her hasta için farklılık gösterebilir.

Elektromiyografi sırasında verilen elektrik acı verir mi?

EMG (Elektromiyografi) sırasında verilen elektriksel uyarılar genellikle düşük frekansta ve düşük şiddette olduğu için acı hissi oluşturmaz. Hasta genellikle bir batma hissi veya hafif rahatsızlık duyabilir, ancak acıya neden olmaz. Kaslara batırılan iğne elektrodlarının neden olduğu rahatsızlık da genellikle minimal düzeydedir. Nadir durumlarda, bu iğne elektrodlarının batırıldığı bölgelerde küçük cilt altı kanamalar meydana gelebilir. Bu uygulamaların genellikle zararsız olduğu ve işlem sırasında hissedilen rahatsızlık veya acının çoğu hastalar için tolere edilebilir düzeyde olduğu bilinmektedir.

Elektromiyografi gebelere yapılır mı?

Elektromiyografi (EMG), genellikle radyasyon içermeyen bir tıbbi testtir ve gebelere uygulanmasında genellikle bir sakınca bulunmamaktadır. Bu tür tıbbi testlerin gebelik döneminde yapılmak istenmesi durumunda, doktorlar genellikle riskleri ve faydaları değerlendirerek en uygun seçeneği belirlerler. Ancak, genellikle EMG’nin gebelik döneminde uygulanmasında bir problem olmaz ve bu testin anne veya bebeğe zarar verme riski oldukça düşüktür. Yine de, her durumda, gebelik sürecinde yapılan herhangi bir tıbbi test veya prosedürde olduğu gibi, doktorun tavsiyelerine ve önerilerine uyulması önemlidir. Bu nedenle, gebelik döneminde herhangi bir tıbbi test yapılması gerektiğinde, doktorla iletişime geçmek ve onun önerilerine göre hareket etmek önemlidir.

 

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?