Doktorlarımız

Uzm. Dr. Salim Seyfettin

  • Dicle Üniversitesi Hastanesi
  • Trabzon Devlet Hastanesi
  • Etimesgut Askeri Hava Hastanesi
  • Hatay Antakya Devlet Hastanesi
  • Özel Doğu Akdeniz Hastanesi

-Akciğer Kanseri

-Kronik öksürük

– KOAH

-Plörezi

-Pnömoni

-Sarkoidoz

-Sigara bırakma

-Öksürük

-Balgam

 -Hemoptizi

-Dispne

-Göğüs Ağrısı

-Amfizem

-Kronik bronşit

-Astım

-Bronşektazi

-İmmotil Silia Sendromu (haraketsiz silia sendromu)

-Kistik Fibrozis

-Hipersensitivite pnömonisi

-Asbestosiz

-Silikosiz

-Antrakosiz

-Berilyosiz

-Stannosiz

-Siderosiz

-Bissinozis

-Pulmoner tromboemboli

-Pulmoner Hipertansiyon

-Kor pulmonale

-Tüberküloz

-Pnömoniler

-Akciğer absesi

-Aspergillozis

-Plevral efüzyon

-Malign efüzyon

-Uyku hipoapne sendromu

-Pulmoner İmmünoloji

-Alerjik Akciğer Hastalıkları

-Tüberküloz(Verem)

-Astım

-Bronşit

-Nezle

 -Uyku apnesi

-Solunum sistemi enfeksiyonları

-Sigara bağımlılığı

-Nefes almada güçlük

-Hırıltı

-Balgam

-Kuru ve balgamlı öksürük

-Omuz ve sırt ağrısı

-Gece terlemesi

-Alerji testleri(Prick test.kan tetkikleri) (en tozu akarlar,polenler,besin alerjileri)spesifik Ige

-SFT

-Akciğer grafisi

-Akciğer embolisi

-Zatürre

-Pnomotoraks

-Pleural efüzyon

-Kronik öksürük

-Allerjik astım

-Salgın hastalıklar

-Bronkoskopi

-Amfizem

-Hemoptizi(Kan tükürme)

-İnterstisyel akciğer hastalıkları

-Bronşektozi

-Pulmaner Hipertansiyon

-Solunum Fizyoterapisi

-Polisomnografi(uyku testi)

-Torasentez(Tanı ve tedavi için sıvı boşaltma)

-Kan gazı

-ACE(Sarkoidoz tanısı)

-ADA(Pleura tüberkülozu)

-Total eozinofil

-Solunum fonksiyon testi

-Akciğer tomografisi

-Balgam incelemesi

-Mesleki Akciğer Hastalıkları

-Mesleki Astım

-Pnömokonyoz

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?