Doktorlarımız

Prof.Dr. Ali İhsan Baysal

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1970

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1974

-Unutkanlık

-Kişilik değişikliği

-Kol ve bacaklarda hissizlik

-Yüz felci

-Kol ve bacaklarda his kaybı

-Sinir sistemi hastalıkları

-Beyin hastalıkları

-Spinal Kord hastalıkları

-Periferik sinir sistemi hastalıkları

-Yürüme bozuklukları

-Kronik baş ağrısı

-Hareketlerde bozulma

-Yutmada sorun

-Nefes almada sorun

-Öğrenmede sorun

-Myastenia Graues

-Kol ve bacaklarda karıncalanma

-Beyin travmaları

-İnme ( Beyin kan dolaşımının azalması veya durması)

-Spina bifida

-Polinöropatı

-Beyin tümörleri

-Ani gelişen şaşılık veya göz kayması

-ALS
-Denge bozuklukları

-Diskinezi

-Bayılma

-Bulanık görme

-Çift görme

-Omur ilik ve beyin yaralanmaları

-Hemipleji

-Parapleji

-Vertipo(baş dönmesi)

-Kas hastalıkları

-Huzusuz bacak sendromu

-Serebral anjiografi

-Beyin tomografisi

-BT/CT bilgisayarlı tomografi

-EEG (elektroensefalogram)

EMG(elektromyelografi)

-LP(lamber fonksiyon)

-MR(manyetik Rezonans görüntüleme)

-PET(pozitron emisyon tomografisi)

-SPECT (single Photon emissi computerized Tomografion)

-Migren

-Beyin damar hastalıkları

-Alzheimer ve Demans

-Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

-Sırt ağrısı

-Brakiyal pleksus

-Distoni

-Epilepsi

-Baş ağrısı

-Hemifasiyal Spazm

-Huntington Hastalığı

-Hiperhidroz

-Hareket Bozuklukları

-Çoklu Skleroz

-Kas güçsüzlüğü

-Nörolojik durumlar

-Parkinson hastalığı

-Periyodik uzuv hareket bozukluğu

-Polinöropati

-Primer Lateral Skleroz

-Felç

-Tardif Diskinezi

-Torasik Sinir Felci

-Tik Bozuklukları

-Turette Sendromu

-Trigeminal nöroloji

-Wilson hastalığı

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?