Doktorlarımız

Doç. Dr. Uğur Ekici

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 26/07/1990

İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17/09/1999

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Niksar Devlet Hastanesi
Tokat Devlet Hastanesi
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Magnet Hastanesi

 • Mide kanseri
 • Özefagus kanseri
 • Guatr
 • Hipertroidi
 • Hemikolektomi
 • Hemikolektomi(laporoskopik)
 • Karın duvarı malign tümörleri için girişim
 • Kas flebi
 • Kas deri flebi
 • Kolektomi subtotal
 • Kolostomi açılması
 • Tiroidektomi
 • Maksillektomi total
 • Maksillektomi parsiyel
 • PEG(Endoskopik perküton Gastrostomi)
 • Sternum fraktörü fiksasyonu
 • Greft-mesh çıkarılması
 • Fissürektomi
 • Perional apse drenoji
 • Pilonidal sinüs eksizyonu
 • Trombektomi
 • Tükürük bezinin plastik onarımı
 • Midede wedge rezeksiyonu
 • Umblikal kord hernisi onarımı
 • Umblikal herni onarımı loporoskopik
 • Z plasti
 • Hemoroidektomi
 • Kist bening yumuşak doku cerrahisi
 • Karaciğer hastalıkları
 • Mide Küçültme
 • Kasık fıtığı
 • Göbek fıtığı
 • Tırnak batması
 • Cilt tümörleri,kistleri
 • Karın ağrısı
 • Hemoroid
 • Troidde nodül
 • Safra kesesi taşı
 • Kas ve iskelet yaralanmaları
 • Yanık
 • Kanser
 • Kanser ameliyatları
 • Onkoloji
 • Troid,Paratroid adrenal pankreas endokrin sistem hastalıkları
 • Memede kitle,kist,tümör cerrahisi
 • Karında kitle,kist,tümör cerrahisi
 • Her türlü travmalar cerrahisi
 • Karın Duvarı Rekonstrüksiyonu
 • İleri Laparoskopik Cerrahi
 • Gelişmiş Laparoskopi ve Safra Taşları
 • Apendektomi
 • Tanısal Laparoskopi
 • Distal Splenorenal Şant
 • Endoskopi
 • Gastrektomi
 • Gastrik bypass ameliyatı
 • Gastrointestinal Endoskopi
 • Gastrointestinal Muayeneler
 • Gastrointestinal Cerrahi
 • Hepatobiliyer Cerrahi
 • Fıtık Açık Onarım Ameliyatı
 • HİPEK
 • Hipertermik İntraperitoneal Kemo-Terapi(HIPEC)
 • Laparoskopik kolesistektomi
 • Laparoskopik Safra Kesesi Cerrahisi
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
 • Laparoskopik İnsizyonel Fıtık Onarımı
 • Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı
 • Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonu
 • Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi
 • Laparoskopik Lenf Nodu Biyopsisi
 • Laparoskopik Periton Diyalizi Kateter Yerleştirme
 • CAPD Kateterlerinin Laparoskopik Yerleşimi
 • Karaciğer Tümörlerinin Laparoskopik Radyofrekans Ablasyonu
 • Sindirim Hastalıkları İçin Laparoskopik Cerrahi
 • Karaciğer biyopsisi
 • Karaciğer rezeksiyonu
 • Karaciğer Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Pankreas Rezeksiyonu
 • Pankreas Cerrahisi
 • Pankreatikoduodenektomi
 • Splenektomi
 • Cerrahi Onkoloji
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı
 • Bağırsak tıkanmaları
 • Kolon rektüm tümörleri
 • Tıkanma sarılıkları
 • Anorektal hastalıklar
 • Anal fissür
 • Anal fistül
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri kistleri
 • Safra kesesi tümörleri
 • Acil cerrahi
 • Akut-kronik pankriatit
 • Yumuşak doku enfeksiyonları
 • Apse boşaltma
 • Geç iyileşen yaralar
Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?