Doktorlarımız

Doç.Dr. Burak SUVAK

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 30/06/2005

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 06/01/2014

 • Anormal Karaciğer Testleri
 • Safra Endoskopisi
 • Kan Testleri
 • Kapsül Endoskopi
 • Klinik Gastroenteroloji
 • Kolonoskopi
 • Kolorektal Kanser Taraması
 • Crohn Hastalığı – Tıbbi Yönetim
 • Çift Balon Enteroskopi
 • Endoluminal Stentleme
 • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Testi
 • Endoskopi
 • Endoskopi – Üst
 • Endosonografi (EUS)
 • Gaitada Gizli Kan Testi
 • Besleme Tüpleri
 • Gastroenteroloji
 • Genel Gastrointestinal Hastalık
 • Hidrojen Nefes Testi
 • Lazer Endoskopi
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Tüpü
 • Önleyici ilaç
 • Sigmoidoskopi
 • Spirus Enteroskopi
 • Ülseratif Kolit – Tıbbi Tedavi
 • Mide Balon
 • Mide Botox
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi
 • Endoskopik dilatasyon
 • Kapsül endoskopi
 • Karın ağrısı
 • Gastroenterit
 • Anemi
 • Çölyak hastalığı
 • Kolon Polipleri
 • Kabızlık
 • Çocuklarda büyüme geriliği
 • Pankreas kanserleri
 • Akut-kronik pankriatitler
 • ERCP
 • Pankreas kistleri
 • Safra kanalı stent yerleştirme
 • Safra kesesi kanseri
 • Safra kesesi hastalıkları ve taşları
 • Karın zarında sıvı asit toplanması
 • Karaciğer kanseri
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer koması
 • Rektum kanseri
 • Anal fistül
 • Anal fissür
 • Hemorid
 • Gastrit
 • Ülser
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Gastroenterit
 • Gastroözefagial reflü
 • İshal
 • Karaciğer hastalığı
 • Divertikiloz
 • Kolit
 • Peptik ülser
 • Polipoz sendromu
 • Ülseratif kolit
 • İritabl bağırsak sendromu (IBS)
 • Helikobakter pilori
 • GIS(gastrointastinal kanama)
 • Kolon divertikül,polip ,kanser
 • Endoskopik ultrasonografi
Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?