ayse tunca
Uzm. Dr.
Ayşe TUNCA

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi- 1985-1991

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD.- 1992-1996
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, LEFKOŞA ve.Magosa Devlet Hastanesi’nde Nöroloji uzmanı olarak – 1997-1998

Mesleki Deneyim

1997-1998LEFKOŞA ve.Magosa Devlet Hastanesi’nde Nöroloji uzmanı olarak
2001-2004 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji BD; Nöroloji Uzmanı
2004-2005Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. ( Yard. Doç. Kasrosu)
2004-2005 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD başkanlığı.
1998-1999 Keçiören Polikliniği, (ADRES : Kızlarpınarı Cad. Dutluk Durağı 216/2B, Keçiören, ANKARA); Nöroloji Uzmanı olarak.
1999- 2001 Özel Keçiören Hastanesi,( ADRES: Anavatan Cad. NO:20 Keçiören 06300, Ankara) Nöroloji uzmanı olarak.
2001- 2005 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi , öğretim üyesi olarak.
2006 -2007Özel Büyük Zafer Hastanesi
2007- 2010Dirimsel Tıp Merkezi
2010-Özel Magnet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Araştırma Görevlisi:
-Nöroloji uzmanlığı sırasında tıp öğrencilerine pratik ve klinik eğitim.
-Nöroloji uzmanlığı sırasında ektronöromiyografi eğitimi.
Laboratuvar:
*Nöroelektrofizyoloji laboratuvarında kullanılan:
-Elektroensefalogri (EEG) çekiminin danışmanlığı ve testin değerlendirilmesi.
-Elektronöromyografi (ENMG) testin yapılması ve değerlendirilmesi.
*Uyarılmış potansiyeller:
– Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP),
– Somatosensorial uyarılmış potansiyeller (SSEP),
– Beyin sapı uyarılmış potansiyel (BERA) çekim ve testin değerlendirilmesi.

Bilimsel Yayınları

Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar:
1. Tunca A, Bavbek Nüket. An Atypic Herpes Encephalitis with Wallenberg’s Lateral Medullary Syndrome and CD receptos Deficiency. Acta Medica ( Hradec Kralove) 2004;47 (1):55-58
2. Tez S, Tunca A, Karaaslan Y, Sabuncuoğlu H. Acute Spinal Cord dysfunction in Bacterial Meningitis: MRI findings. Clinical Radiology Extra 2004; 59:11-14.
3. Ödemiş E, Türkay S, Tunca A, Karadağ A. Acute peripheral facial palsy during chicken pox in a child: Letter to the Editor. J Pediatr Neurol 2004;2 (4):245-246
4.Tunca A, Karanfil A, Köktener A, Kargılı A, Tekin O. Association Between Mitral Annular Calcification and Stroke. Jpn Heart J 2004; 45 ( 6 ): 999-1005.
5. Tunca A, Şen M, Dener C, Bozoklu A, Koçak OM. Neuroleptic Malignant Syndrome After an Emergency Operation for Acute Appendicitis Perforation. Can J Surg. 2004 Dec;47(6):470.
6.Tunca A, Erbayrak M, Aytaç Ş, Türkay C. Axonal Neuropathy and Hearing Loss Associated with Alpha Interferon Treatment in Chronic Hepatitis B: A case report. Turk J Gastroenterol 2004;15 (2):97-99
7.Tunca A, Çalıkoğlu E, Aktaş D, Şafak N, Üstün H. Oral Lichen Planus: an Unusual Cause of Facial and Abducens Nerve Paralysis Associated with Conjunctival and Oesophageal Involvement. JEADV 2004;18:630-633.
8. Tunca A, Türkay C, Tekin O, Kargılı A, Erbayrak M. Is Helicobacter Pylorii Infection a Risk Factor for Migraine? A Case- control study. Acta Neurol Belg. 2004 Dec;104(4):161-164.
9.Carbamazepine induced osteomalacia: letter to the editor. Acta Neurol Belg. 2005 Mar;105(1):46-7.
10 . Tunca A, Kargılı A, Erkmen M, Çipil H. A Case of Sneddon’s Syndrome with Factor V Leiden mutation and protein S deficiency-Letter to the Editor.Turk J Cerebrovasc Dis 2005; 11:81-82.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar

1.Beha A, Aydın N. Hepatolentiküler Dejenerasyon. Nöroloji XX . 1993; 62-65.
2.Beha A,Aydın N, Öztürk N. Santral Sinir Sistemine Lokalize Paraziter Hastalık. Yeni Tıp Dergisi 1994; 11: 66-68.
3.Beha A, Kumbasar H. Şizofren Hastalarda Görülen Hareket Bozuklukları. Psikiyatri Bülteni 1994; 3: 53-57.
4.Beha A,Özsan HH. Frontal Lobdan Kaynaklanan Kompleks Parsiyel Nöbetler: Olgu sunumu: Optimal Tıp Dergisi 1994;7: 48-51.
5.Ulkatan S. Tunca BA,Aydın N. Wilson Hastalığı İki Olgu Sunumu Nöroloji, XXI 1994; 59-65.
6.Ulkatan S.Beha A, Aydın N. Mutluer N. Serebrovasküler Olaylarda Klinik Tanı: Allen Skoru. Yeni Tıp dergisi 1995; 12 :401-402.
7.Beha A, Bingöl B., Togay C., Karan O., Egemen N. Foramen Magnum Meninjiomu- Olgu Sunumu.Nöroloji XXII 1995; 135-145.
8.Beha A.Aydın N. Erdem İ. 24 Epileptik Hastada SPECT ve MRG Dirim 1997; 72 : 356-360.
9.Tunca BA, Aydın N, İlhan O. B12 Eksikliğine Bağlı Megaloblastik Anemide Nörolojik Bulgular. Dirim 1998; 73: 101-104.
10.Tunca A,Kılınç C. Primer Sneddon sendromlu Bir Vaka.Yeni Tıp Dergisi 2002;19:21-23.
11.Tunca A. Vertigoya Klinik Yaklaşım. Progress 2002;3: 90-94,
12.Tunca A. Akut serebral enfarkt tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 2002;19: 223.
13.Tunca A. Multipl Skleroz. Yeni Tıp Dergisi 2003; 20: 236.
14.Tunca A, Türkay C. Karaciğer Hastalıkları ve Nöroloji. Güncel Gastroenteroloji : 2004; 8 (2): 127- 132.
15.Tunca A, Türkay C. Hepatit Aşılarının ve İnterferonun Nörolojik Yan Etkileri. Progress 2004; 5(5): 217-220.

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Tunca A. Toker A, Göhçekuş H. Karpal Tunnel Sendromunda Fizik Tedavi Ve İlaç Kombinasyonunun Elektronöromiyografi Bulguları Üzerine Etkisi. XVI. Uluslar arası Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi. 15-18 Mayıs, 1997, Ankara.
2.Tunca A , Turkay C, Tekin O, Kargılı A, Erbayrak M. Helicobacter Pylori Infection and Migraine. J Clin Neurosci ( Abstracts from the 11th Asian & Oceanic Congress of Neurology. 2004; 11: S11.
3.Tunca A. Kargılı A. A case in Sneddon’s Syndrome with Factor V Leiden mutation and protein deficiency.Poster Abstracts . Neurol Sci. 2005; 238: S448
4.Ardicoglu Y, Tunca A, Adam B, Kargılı A, Koksal V, Association between CYP2C9 genetic polymorphism and warfarin treatment, Clinica Chimica Acta, Euromedlab 2005, 16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, May, 2005, Glasgow

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Yazıcı A, Beha A, Aytekin Y, Altuğ T, Çeik A, Büyükdevrim AS.Uzun Süreli Lityum Alımının Testisler Üzerindeki Yan Etkilerinin Elektronmikroskopik İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 11. KURULTAYI, The Marmara Oteli. 22-25 Eylül, 1991, Taksim,İSTANBUL.
2.Beha A. Aydın N, Öztürk N. Nörolojik Semptomlarla Karakterize İki Paraziter Hastalık Olgusu.V. Ulusal Nöroloji Kongresi, 21-25 Ekim, 1992, Altınyunus, MARMARİS.
3.Beha A, Bingöl A, Karan O. Sistemik Lupus Eritematozisde Subdural Hematom (Vaka Takdimi). V. Ulusal Nöroloji Kongresi, 21-25 Ekim, 1992, Altınyunus, MARMARİS.
4.Ulkatan S. Beha A, Aydın N, Çağlar İ. Hemoraji mi, İnfarkt mı? Allen Skoru İle Klinik Tanı. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-6 Ekim. 1993, The Marmara, İSTANBUL.
5.Beha A, Karan O, Koç H, Gürman G, Özcan M, Akgün G, Güvener A. Hipereozinofilik Sendromda İntrakranial Hemoraji. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-6 Ekim. 1993, The Marmara, İSTANBUL.
6.Beha A, Aydın N, Erden İ. 24 Epileptik Hastada MRG ve SPECT. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28 Eylül,1995, KAPADOKYA.
7.Beha A, Aydın N, Ilhan O. B 12 Eksikliğine Bağlı Megaloblastik Anemide Nörolojik Bulgular. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28 Eylül,1995, KAPADOKYA.
8.Beha A, Bingöl A, Togay C, Karan O, Egemen N. Foramen Magnum Meninjiomu. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28 Eylül,1995, KAPADOKYA.
9.Tunca A. Toker A, Göhçekuş H. Karpal Tunnel Sendromunda Fizik Tedavi Ve İlaç Kombinasyonunun Elektronöromiyografi Bulguları Üzerine Etkisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi. 15-18 Mayıs, 1997, Ankara
10.Koçak OM, Tunca A, Şen M, Bozoklu A. Akut Batın Operasyonu Sonrası Gelişen Nöroleptik Malign Sebdrom- Vaka Sunumu.39. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 14-19 Ekim, 2003, Wow Kremlin Palace, Antalya.
11.Tunca A, Erbayrak M, Aytaç Ş, Türkay C. Kronik Hepatit B’de Alfa İnterferon Kullanımına Bağlı Gelişen Aksonal Nöropati ve İşitme Kaybı. ( Olgu Sunumu). 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim,2003, KUŞADASI.
12.Tunca A, Karanfil A., Köktener A, Kargılı A. Mitral Annüler Kalsifikasyon ile İnme Arasındaki ilişki ( Sözlü Sunum). Türk Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi. 1 Nisan, 2004 Çeşme- İZMİR.
13.Ödemiş E, Türkay S, Tunca A, Karadağ A. Suçiçeği Enfeksiyonu Sırasında Gelişen Akut Periferik Fasial Paralizi. ( Olgu sunumu). VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Bilkent- ANKARA.
14.Tunca A, Şaylı U, Atalar H. ( Olgu sunumu). Osteoporoz ve Osteoartirit kongresi.21-24 Nisan, 2004 Kemer- ANTALYA.
15.Tunca A, Erdal E, Aktaş D, Anadolu YR, Yis ŞN, Üstün H. Konjuktival ve Özofageal Tutulumla Birlikteliği olan Erozif Oral Liken Planus: Fasial ve Abducens Sinir Paralizisi Nedeni Olabilir mi? XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 7-12 Eylül, 2004 Çeşme- İzmir

Tedavi ve Hizmetler

-Unutkanlık

-Kişilik değişikliği

-Kol ve bacaklarda hissizlik

-Yüz felci

-Kol ve bacaklarda his kaybı

-Sinir sistemi hastalıkları

-Beyin hastalıkları

-Spinal Kord hastalıkları

-Periferik sinir sistemi hastalıkları

-Yürüme bozuklukları

-Kronik baş ağrısı

-Hareketlerde bozulma

-Yutmada sorun

-Nefes almada sorun

-Öğrenmede sorun

-Myastenia Graves

-Kol ve bacaklarda karıncalanma

-Beyin travmaları

-İnme ( Beyin kan dolaşımının azalması veya durması)

-Spina bifida

-Polinöropatı

-Beyin tümörleri

-Ani gelişen şaşılık veya göz kayması

-ALS
-Denge bozuklukları

-Diskinezi

-Bayılma

-Bulanık görme

-Çift görme

-Omurilik ve beyin yaralanmaları

-Hemipleji

-Parapleji

-Vertigo(baş dönmesi)

-Kas hastalıkları

-Huzursuz bacak sendromu

-Serebral anjiografi

-Beyin tomografisi

-BT/CT bilgisayarlı tomografi

-EEG (elektroensefalogram)

EMG(elektromyelografi)

-LP(lomber fonksiyon)

-MR(manyetik Rezonans görüntüleme)

-PET(pozitron emisyon tomografisi)

-SPECT (single Photon emissi computerized Tomografion)

-Migren

-Beyin damar hastalıkları

-Alzheimer ve Demans

-Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

-Sırt ağrısı

-Brakiyal pleksus

-Distoni

-Epilepsi

-Hemifasiyal Spazm

-Huntington Hastalığı

-Hiperhidroz

-Çoklu Skleroz

-Kas güçsüzlüğü

-Nörolojik durumlar

-Parkinson hastalığı

-Periyodik uzuv hareket bozukluğu

-Polinöropati

-Primer Lateral Skleroz

-Felç

-Tardif Diskinezi

-Torasik Sinir Felci

-Tik Bozuklukları

-Turette Sendromu

-Trigeminal nevralji

-Wilson hastalığı

 

Hemen Ara