Prof.Dr.

İbrahim AKKURT

Prof.Dr.

İbrahim AKKURT

Göğüs Hastalıkları

Prof.Dr. İbrahim AKKURT, Göğüs Hastalıkları doktorumuz olarak hastalarımıza daha sağlıklı yarınlar sunmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzmanlık Alanı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı


Mesleki Deneyim

SB Bingöl Sancak Sağlık Ocağı
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi
Özel Ankara Magnet Hastanesi - Devam


Akademik Evreler

3 Mayıs 2013‐ 15 Aralık 2013 SB KHB Ankara Atatürk GHGC EAH Eğitim Görevlisi; 16 Aralık 2013 Emekli
2003‐ 2 Mayıs 2013 Professör, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999‐ 2003 Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998‐ 1999 Doçent, SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
1992‐ 1998 Göğüs Hastalıkları Uzmanı ‐ SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve
SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Akademik – İdari Görevler

2007‐ 2009 Cumhuriyet Üniversitesi‐ Tıp Fakültesi Profesör Temsilcisi Senato Üyeliği – Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
2007‐ 2008 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği
2002‐ 2003 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2001‐ 2010 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı


Ödüller

1993 TÜBİTAK Uluslar arası Yayın Teşvik Ödülü
1994 TÜBİTAK Uluslar arası Yayın Teşvik Ödülü
2000 Türk Toraks Derneği Bildiri Ödülü
2006 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü
2009 TUSAD Kongre Bildiri Ödülü
2011 TUSAD Kongre Bildiri Ödülü
2009 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü
2010 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü
2011 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü


Yönetilen Tezler

2011 Dr. Gokten Bulut: Sivas Yildizeli ve Ulas köylerinde asbest maruziyetine bağlı sorunlar
2009 Dr. Bulent Yilmaz: KOAH’da mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler
2003 Dr. Nevin Mutlu: Pnömonilere klinik, radyolojik ve serolojik bulgularla kliniğin değerlendirilmesi
2003 Dr. Hasan Duzenli: USOT’un kronik solunum yetmezlikli hastalarda yaşam kalitesi ve süresine etkisi
2003 Dr. Ömer Taner Dogan: Sivas’da sürücülerde OSAS prevalansı ve bunun trafik kazalarıyla ilişkisi


Üyelikler

TTB ‐ Türk Tabipler Birliği – Sivas‐ Erzincan Tabip Odası
TÜSAD – Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
TTD – Türk Toraks Derneği
ERS – European Respiratory Society
ICOH ‐ International Commission on Occupational Health

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi