orhan duzgun
Op.Dr.
Orhan DÜZGÜN

Doğum Tarihi

02/12/1967 – Tokat

Eğitimi

Niksar Orta Okulu – 1980
Gaziosmanpaşa Lisesi – 1984
İstanbul Ümiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – 1990
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Uzmanlığı – 2000

Mesleki Deneyim

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Niksar Devlet Hastanesi
Tokat Devlet Hastanesi
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Magnet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Onkolojik Cerrahi
Laparoskopik Operasyonlar
Anal Bölge Operasyonları
Safra Kesesi
Troid
Fıtık
Hemoroid
Kıl Dönmesi

Tedavi ve Hizmetler

 • Mide kanseri
 • Özefagus kanseri
 • Guatr
 • Hipertroidi
 • Hemikolektomi
 • Hemikolektomi(laporoskopik)
 • Karın duvarı malign tümörleri için girişim
 • Kas flebi
 • Kas deri flebi
 • Kolektomi subtotal
 • Kolostomi açılması
 • Tiroidektomi
 • Maksillektomi total
 • Maksillektomi parsiyel
 • PEG(Endoskopik perküton Gastrostomi)
 • ERCP
 • Sternum fraktörü fiksasyonu
 • Greft-mesh çıkarılması
 • Fissürektomi
 • Perional apse drenoji
 • Pilonidal sinüs eksizyonu
 • Trombektomi
 • Tükürük bezinin plastik onarımı
 • Midede wedge rezeksiyonu
 • Umblikal kord hernisi onarımı
 • Umblikal herni onarımı loporoskopik
 • Z plasti
 • Hemoroidektomi
 • Kist bening yumuşak doku cerrahisi
 • Karaciğer hastalıkları
 • Mide Küçültme
 • Kasık fıtığı
 • Göbek fıtığı
 • Tırnak batması
 • Cilt tümörleri,kistleri
 • Karın ağrısı
 • Hemoroid
 • Troidde nodül
 • Safra kesesi taşı
 • Kas ve iskelet yaralanmaları
 • Yanık
 • Kanser
 • Kanser ameliyatları
 • Onkoloji
 • Troid,Paratroid adrenal pankreas endokrin sistem hastalıkları
 • Memede kitle,kist,tümör cerrahisi
 • Karında kitle,kist,tümör cerrahisi
 • Her türlü travmalar cerrahisi
 • Karın Duvarı Rekonstrüksiyonu
 • İleri Laparoskopik Cerrahi
 • Gelişmiş Laparoskopi ve Safra Taşları
 • Apendektomi
 • Tanısal Laparoskopi
 • Distal Splenorenal Şant
 • Endoskopi
 • Gastrektomi
 • Gastrik bypass ameliyatı
 • Gastrointestinal Endoskopi
 • Gastrointestinal Muayeneler
 • Gastrointestinal Cerrahi
 • Hepatobiliyer Cerrahi
 • Fıtık Açık Onarım Ameliyatı
 • HİPEK
 • Hipertermik İntraperitoneal Kemo-Terapi(HIPEC)
 • Laparoskopik kolesistektomi
 • Laparoskopik Safra Kesesi Cerrahisi
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
 • Laparoskopik İnsizyonel Fıtık Onarımı
 • Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı
 • Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonu
 • Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi
 • Laparoskopik Lenf Nodu Biyopsisi
 • Laparoskopik Periton Diyalizi Kateter Yerleştirme
 • CAPD Kateterlerinin Laparoskopik Yerleşimi
 • Karaciğer Tümörlerinin Laparoskopik Radyofrekans Ablasyonu
 • Sindirim Hastalıkları İçin Laparoskopik Cerrahi
 • Karaciğer biyopsisi
 • Karaciğer rezeksiyonu
 • Karaciğer Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Pankreas Rezeksiyonu
 • Pankreas Cerrahisi
 • Pankreatikoduodenektomi
 • Splenektomi
 • Cerrahi Onkoloji
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı
 • Bağırsak tıkanmaları
 • Kolon rektüm tümörleri
 • Tıkanma sarılıkları
 • Anorektal hastalıklar
 • Anal fissür
 • Anal fistül
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri kistleri
 • Safra kesesi tümörleri
 • Acil cerrahi
 • Akut-kronik pankriatit
 • Yumuşak doku enfeksiyonları
 • Apse boşaltma
 • Geç iyileşen yaralar
 • Hemen Ara