Op.Dr.

Mehmet BALCI

Op.Dr.

Mehmet BALCI

Göz Hastalıkları

Op.Dr. Mehmet BALCI, Ankara Magnet Hastanesinde Göz Hastalıkları tıbbi biriminde görevini sürdürmektedir.

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 1988


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1993


Mesleki Deneyim

Pratisyen Hekim Şanlıurfa Devlet Hastanesi 1988-1989
Asistan Dr. Ankara Numune Hastanesi 1.Göz Kliniği 1989-1993
Uzm. Dr. Devlet Hastanesi Göz Kliniği Soma /Manisa 1993-1997
Uzm. Dr. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Polikliniği /Ankara 1997-2003
Uzm. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği 2003
Ankara Özel Magnet Hastanesi


Tıbbi İlgi Alanları

Katarakt Cerrahisi (Yaklaşık 10000 fako cerrahisi)
Okuler Onkoloji (konjoktival OSSN takibi, onkolojik kapak cerrahisi, orbitotomi, exenterasyon, evisserasyon, enüklasyon ve soket uygulama ve takibi, koroid malin melenom takibi )
Okuloplastik ( Kapak cerrahisi , ptoz cerrahisi, DSR )


Bilimsel Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan makaleler
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler
Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi