ahmet sahbaz
Op. Dr.
Ahmet ŞAHBAZ

Eğitim ve Uzmanlık Bilgileri

2005-2011 Bakırköy Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi (Kanuni Sultan Süleyman EAH), Kadın Doğum Asistanlığı.
1998-2005 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(Burslu), Mezuniyet Derecesi: İkincilik
1995-1998 Kırıkkale Fen Lisesi 1991-1995 Kırıkkale Anadolu Lisesi

Yurtdışı Bilimsel Deneyim

2009(Ağustos) – 2010(Nisan) Nashville, Tenesse, ABD, Meharry Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Araştırma Merkezi, Araştırma Görevlisi

Sertifikalar ve Kurslar

2018 İş Yeri Hekimliği Sertifikası
2013 ARDMS (American Registered Diagnostic Medical Sonography) Amerika Tanısal Ultrasonografi Sertifikası
2011(Şubat) – 2011(Mart) Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Prof. Dr. Fatih Şendağ).
2011 MedicRes
IC2011, International Conference, ‘’Good Medical Research’’
Course 2011 Jinekolojik Mikro Cerrahi Kursu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2011 Etkili Konuşma ve Diksiyon Kursu, (Abdülkadir Akgündüz)
2011 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, DETAE.
2011 Pronükleer DNA mikroenjeksiyon Kursu, TÜBİTAK 2011 Embriyonik Kök Hücre Kültür Kursu, TÜBİTAK
2011 Moleküler Biyoloji Laboratuar Teknikleri Kursu, TÜBİTAK
2010 1. Trimestr Ultrasonografi Kursu, Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi, İstanbul
2010 BMJ (British Medical Journal) Grup- İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Bilimsel Yazım Çalıştayı
2010 II. Adolesan Sağlığı Kongresi, Pediatrik Jinekoloji Kursu,İstanbul
2010 Temel Ultrasonografi Kursu, 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul
2010 ECFMG sertifikası,
ABD 2009(Kasım) ASRM(Amerikan Üreme Tıbbı Yıllık Toplantısı), Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri
2009(Aralık) İleri Laparaskopi ve Histereskopi Eğitimi, Ceana NEZHAT, ATLANTA, ABD
2009(Ekim) – 2009(Kasım) Bioistatistik Kursu, Meharry Tıp Fakültesi, Tenessi, ABD
2009-2010 Klinik Araştırmalar Eğitimi, NIH( Amerikan Sağlık Enstitüsü)
2009 İntrapartum Fetal İzlem Sempozyumu, Türk Maternal-Fetal Tıp Derneği
2008 Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Bakırköy Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi
2006 Obstetrikte Doppler Sempozyumu, TJOD/İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Bilimsel Yayınlar

Isık H, Aynıoglu O, Sahbaz A, Arıkan I, Karçaaltıncaba D, Sahin H, Köroglu M. Can plateletcrit, an underestimated platelet parameter, be related with preterm labour? J Obstet Gynaecol. 2015 Feb 18:1-5. [Epub ahead of print]
Sahbaz A, Aynioglu O, Isik H, Ozmen U,et al. Bromelain: A natural proteolytic for intra-abdominal adhesion prevention. Int J Surg. 2015 Jan 6;14C:7-11.
Aynıoglu, Oner, Isik, Hatice; Sahbaz, Ahmet; et al. Can plateletcrit be a marker for recurrent pregnancy loss? Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis Accepted (23-Nov-2014) pii: 1076029614565882. [Epub ahead of print]
Gungorduk K, Ozdemir A, Ertas IE, Gokcu M, Telli E, Oge T, Sahbaz A, Sayhan S, Sanci M, Harma M, Ozalp S.Adjuvant Treatment Modalities, Prognostic Predictors and Outcomes of Uterine Carcinosarcomas. Cancer Res Treat. 2014 Sep 4.
Gungorduk K, Ozdemir A, Ertas IE, Sahbaz A, et al. A Novel Preoperative Scoring System for Predicting Endometrial Cancer in Patients with Complex Atypical Endometrial Hyperplasia and Accuracy of Frozen Section Pathological Examination in This Context: A Multicenter Study. Gynecol Obstet Invest. 2015;79(1):50-6.
Gungorduk K, Ertas IE, Sahbaz A, et al. Immunolocalization of ERK1/2 and p-AKT in normal endometrium, endometrial hyperplasia, and early and advanced stage endometrioid endometrial adenocancer and their prognostic significance in malignant group. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Aug;179:147-52.
Asıcıoglu O, Şahbaz A, Güngördük K, Yildirim G, Asıcıoglu BB, Ülker V. Maternal and perinatal outcomes in women with placenta praevia and accreta in teaching hospitals in Western Turkey. J Obstet Gynaecol. 2014 Aug;34(6):462-6.
Sahbaz A, Isik H, Aynioglu O, Gungorduk K, Gundogan B. Effect of Intraabdominal Allium Sativum on postoperative peritoneal adhesion. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology. Accepted, 28/03/2014
Sahbaz A, Ersan Firat, Aydin S. The effect of Nigella Sativa on postoperative peritoneal adhesion model. The Journal of Obstetrics and Gynecological Research. 2013.
I Polat, A Alkis A, A Sahbaz , O Sahin, A Ekiz, B Gülac, A. I. Tekirdag. Diagnosis and Management of Cesarean Scar Pregrnacy. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, An International Journal, Vol. XXXIX, no. 3, 2012.
Güngördük K, Asicioglu O, Besimoglu B, Güngördük OC, Yildirm G, Ark C, Sahbaz A. Labor induction in term premature rupture of membranes: comparison between oxytocin and dinoprostone followed 6 hours later by oxytocin. Am J Obstet Gynecol. 2012 Jan; 206(1): 60.
Sahbaz A, Polat I, Ismet A, Tekirdag AI. Suspicion Saves Life: New Trend in Ectopic Pregnancy. Journal of Obstetrics and Pediatrics (JOPP). 2011 Jun; 3(3): 147-149.
Akyol A, Agrali G, Sahbaz A, Agrali Y, Ceylan Y.. The effect of maternal body mass index on route of delivery. Journal of Obstetrics and Pediatrics (JOPP). 2009 May; 1(2): 52-56.
Ulker V, Gungorduk K, Numanoglu C, Sahbaz A, Aslan O, Tekirdag AI, Gulkilik A. Complete surgical resection of retroperitoneal leiomyosarcoma in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2008 Apr; 277(4): 353-356.
Kemal Gungorduk,Volkan Ulker, Ahmet Sahbaz, A.Ismet Tekirdag.. The Journal of Obstetrics&Gynecology Clinics. Successful Medical Management in An Ectopic Pregnancy of Very High Beta-hCG Levels. 2007 Jan; 17(1): 57-60.
Gungorduk K, Ulker V, Sahbaz A, Ark C, Tekirdag AI. Postmenopausal tuberculosis endometritis. Infect Dis Obstet Gynecol. 2007 May; 2007(2007): 27028. Cited in PubMed; PMID: 17541465.

Bilimsel Dernek Üyelikleri

ARDMS: American Registered Diagnostic Medical Sonographer JED: Jinekolojik Endoskopi Derneği
TJOD: Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği TTB: Türk Tabipler Birliği

Çalıştığı Yerler

2017 (Haziran)-2019 (Şubat) Özel Keçiören Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2013(Haziran)- 2016 Agustos Yardımcı Doçent Doktor, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak
2011(Eylül) – 2013(Haziran) Kadın Doğum Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi, Cide/Kastamonu

Tedavi ve Hizmetler

 • Doğum paketi
 • Takipli doğum
 • Doğum
 • Sezeryan
 • Anormal Adet Kanama
 • Anormal Pap Smearleri
 • Anormal Rahim Kanaması
 • Amenore
 • Anemi
 • Asit
 • Bakteriyel Vajinoz
 • Meme Enfeksiyonları
 • Memede yumru
 • Meme ağrısı
 • Rahim ağzı kanseri
 • Servikal displazi
 • Rahim Ağzı Enfeksiyonları
 • Servikal Polipler
 • Klamidya enfeksiyonları
 • Sistosel
 • İşlevsiz Kanama
 • Disparoni
 • Displazi – Vulvar ve Vajinal
 • Ektopik gebelik (dış gebelik)
 • Endometriozis
 • Fallop Tüpü Kanseri
 • Miyomlar
 • Genital uçuk
 • Genital siğiller
 • Bel soğukluğu
 • Jinekolojik Enfeksiyonlar
 • Ağır Adet Kanamaları
 • Hemofili
 • Uçuk
 • Herpes Simpleks – Tip 1
 • Herpes Simpleks – Tip 2
 • Zona
 • İnterstisyel Sistit | Pelvik ağrısı
 • Lynch Sendromu
 • Menopoz
 • Menstrüel bozukluklar
 • Menstrüel düzensizlikler
 • Osteoporoz
 • Yumurtalık kanseri
 • Yumurtalık kistleri
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Pelvik yapışıklıklar
 • Pelvik Bozukluklar
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)
 • Pelvik yumru
 • Pelvik Kitle
 • Pelvik ağrısı
 • Polikistik Over Sendromu
 • Premenstrüel Sendrom (PMS)
 • Cinsel yolla bulaşan hastalık
 • İdrarını tutamamak
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Rahim Fibroidleri
 • Rahim Kitlesi
 • Rahim Polipleri
 • Rahim sarkması
 • Rahim Sarkomu
 • Vajinal Kanama
 • Vajinal Kist
 • Vajinal Akıntı
 • Vajinal Fıtık
 • Vajinal Enfeksiyonlar
 • Vajinal Ağrı
 • Vajinal Sarkma
 • Vajinit
 • Vezikovajinal Fistül
 • İşeme Bozukluğu
 • Vulvar Ağrı Sendromları
 • Maya Enfeksiyonları
 • Servikal kriyoterapi
 • Gebe takibi
 • Kondilom koterizasyonu
 • Hemen Ara