Fzt.

Esra HAKBİLEN

Fzt.

Esra HAKBİLEN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

2019 yılı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmuştur.


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

2019 Ekim- 2019 Aralık Yükselen Madalyon Özel Eğitim Merkezi


Mesleki Deneyim

2019 – Magnet hastanesi


Tıbbi İlgi Alanları

Nörolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
El rehabilitasyonu
Pediyatrik rehabilitasyon
Kardiyopulmoner rehabilitasyon
Facial paralizi
Bantlama (Kinesro)Bantlama

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi