Dr.

Yadigar Yıldırım

Dr.

Yadigar Yıldırım

PSİKOLOJİ

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olan Yadigar Yıldırım, 2005 - 2007 yılları içinde Ankara Üniversitesinden Sosyal Psikiyatri alanında uzmanlığını almıştır.

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülesi Psikoloji Bölümü - 1982-1986


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Psikiyatri ABD Nevroz – Psikoz klinikleri, Çocuk Bölümü


Mesleki Deneyim

1988-1990 Sağlık Bakanlığı Erzurum Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi
1990-2004 Sağlık Bakanlığı Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi psikiyatri polikliniği ve klp hizmetleri- diyaliz ünitesi
2008-2013 Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikyatri Kliniği ve diyaliz ünitesi – klp
2009-2011 Ankara Üniversitesi Kriz ve krize müdahale birimi sosyal psikiyatri yüksel lisans
2013-2014 Denge Tıp Merkezi
2014- Yeni Ortadoğu Tıp Merkezi psikiyatri ünitesi
2016-2018 Ortadoğu ASG Tıp merkezi psikiyatri ünitesi
2018 - Magnet Tıp Merkezi
2018 - KİM Psikoloji Koordinatörlük


Tıbbi İlgi Alanları

Duygu Durum Bozuklukları ( deprosyan,bipolar bozukluk bilişsel ve analitik tedavi )
Kaygı Bozukluğu ( panik bozukluk,obsesif kopulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, sınav kaygısı )
Yeme Bozuklukları ( obezite ,anoreksia )
İlişki sorunları
Ergenlik Dönemi Sorunları
Korkular
Stres ve Başa Çıkma Müdahaleleri
Kişisel Gelişim
Grup Terapileri
Psikodramatik Yönelimli Grup Terapisi
Şema Terapi
Krize Müdahale
Çift Terapisi
Aile Danışmanlığı
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Öfke Kontrolü


Bilimsel Yayınları

2004-2007 Stres ve Başa çıkma yolları- Yetişkinlerde organik değerlendirme – MMPI Test Eğitimi
Bilişsel açıdan sınav kaygısı ve başa çıkma yolları

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

2005-2007 Ankara Üniversitesi Kriz e Krize müdahal merkezi supervizyon eğitimi (yas,boşanma,intihar)
2009- Rorschach ve TAT Projektif Test Eğitimi

-İstanbul Psikanaliz Enstitüsü
2009-OKB tedaviisnde Bilişsel Davranşçı Teknikleri Workshop

-Prof. Dr. David CLARK –New İnsbruck Unı KANADA
2011-Nöropsikolojik Test Eğitimi

-Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ- ( Nöropsikoloji Derneği )
2011- Şema Terapi Eğitimi

-Uzm. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU
2012- Kognitif Terapi Eğitim Sertifikası

-Dr. Emel STROUP ( Amerikan Kognitif erapiler Enstitüsü )
2011-2013-Kognitif Terapiler ve kognitif yönelimli terapiler

-Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur


KOGNİTİF TERAPİLER DERNEĞİ

2011-…devam eden grup terapileri psikodrama eğitimi

-Dr. Abdulkadir ÖZBEK Enstitüsü Ankara Grubu
2016- Psikodama Asistanı ( FEPTO onaylı )
2015 -Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivie Bozukluğu tanı ve tedavi eğitimi

-Doç. Dr. Şebnem Soysal ACAR
2018- Milli Eğitim Bakanlığı AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI
2018- Bağlanma Kuramı ve Kişilerarası ilişki dinamikleri seminer katılım belgesi BETED
2019- Hipnoz Eğitimi
2019- Psikodrama Uzmanlık


Mesleki Çalışmalar

Eğitim ve bilimsel çalışmalar ( diyaliz hastalarına yönelik araştırmalar, polikliniğe başvuran hatalara yönelik araştırma çalışmaları- klinik içi eğitim sunumları )
Personel Eğitimi ( stres, öfke yönetimi, kişisel gelşim )
1990- Ulusal Psikiyatri Kongresi Balçova – İzmir Poster Sunumu ( Sağlık Meslek Lisesi öğencilerinde Psikiytrik septomlar )
Anksiyete Bozukluğu olan hastalarla grup tedavileri
Projektif yöntemlerle hasta değerlendirmeleri
Ulusal psikanalizvkongresi poster sunumu –İstanbul
Psikodrama yöntemiyle terapi grubu yöneticiliği

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi