burak suvak
Doç.Dr.
Burak SUVAK

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanı

Gastroenteroloji Uzmanı

Doktora Uzmanlık

Yüksek İhtisas

Doğum Yeri ve Yılı

    Van – 1981

Tedavi ve Hizmetler

 • Anormal Karaciğer Testleri
 • Safra Endoskopisi
 • Kan Testleri
 • Kapsül Endoskopi
 • Klinik Gastroenteroloji
 • Kolonoskopi
 • Kolorektal Kanser Taraması
 • Crohn Hastalığı – Tıbbi Yönetim
 • Çift Balon Enteroskopi
 • Endoluminal Stentleme
 • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Testi
 • Endoskopi
 • Endoskopi – Üst
 • Endosonografi (EUS)
 • Gaitada Gizli Kan Testi
 • Besleme Tüpleri
 • Gastroenteroloji
 • Genel Gastrointestinal Hastalık
 • Hidrojen Nefes Testi
 • Lazer Endoskopi
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Tüpü
 • Önleyici ilaç
 • Sigmoidoskopi
 • Spirus Enteroskopi
 • Ülseratif Kolit – Tıbbi Tedavi
 • Mide Balon
 • Mide Botox
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi
 • Endoskopik dilatasyon
 • Kapsül endoskopi
 • Karın ağrısı
 • Gastroenterit
 • Anemi
 • Çölyak hastalığı
 • Kolon Polipleri
 • Kabızlık
 • Çocuklarda büyüme geriliği
 • Pankreas kanserleri
 • Akut-kronik pankriatitler
 •  

  • Pankreas kistleri
  • Safra kanalı stent yerleştirme
  • Safra kesesi kanseri
  • Safra kesesi hastalıkları ve taşları
  • Karın zarında sıvı asit toplanması
  • Karaciğer kanseri
  • Karaciğer yetmezliği
  • Karaciğer koması
  • Rektum kanseri
  • Anal fistül
  • Anal fissür
  • Hemorid
  • Gastrit
  • Ülser
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Gastroenterit
  • Gastroözefagial reflü
  • İshal
  • Karaciğer hastalığı
  • Divertikiloz
  • Kolit
  • Peptik ülser
  • Polipoz sendromu
  • Ülseratif kolit
  • İritabl bağırsak sendromu (IBS)
  • Helikobakter pilori
  • GIS(gastrointastinal kanama)
  • Kolon divertikül,polip ,kanser
  • Endoskopik ultrasonografi
  Hemen Ara