difteri

Difteri (Kuşpalazı)

Kuşpalazı veya diğer adıyla Difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Difteri, genellikle boğazda ve burun boşluğunda oluşan enfeksiyonla karakterizedir. Bakteriler, toksin adı verilen zararlı bir madde üretirler. Bu toksin, boğazın ve solunum yolunun üzerinde gri veya beyaz renkte kalın bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, boğazı tıkayarak solunum problemlerine neden olabilir.

Difteri, bir zamanlar dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Ancak, difteri aşısı sayesinde hastalık ciddi oranda azalmıştır. Difteriye karşı aşılama, genellikle çocukluk döneminde rutin olarak uygulanır ve büyük ölçüde hastalığın yayılmasını önler.

Difteri neden olur?

Difteri veya kuşpalazı, Corynebacterium diphtheriae adlı bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu bakteri, enfekte bir kişinin solunum yoluyla veya doğrudan temas yoluyla başka bir kişiye bulaşabilir. Difteri genellikle şu yollarla yayılır:

 • Havadan bulaşma: Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda, bakterileri içeren küçük damlacıklar havada yayılabilir. Bu damlacıkları solumak veya enfekte bir yüzeye dokunup sonra ağıza, buruna veya göze dokunmak suretiyle bakterilerin vücuda girmesiyle difteri bulaşabilir.
 • Temas yoluyla bulaşma: Enfekte bir kişiyle doğrudan temas etmek, özellikle enfekte boğaz veya burun salgılarına maruz kalmak, difteriye neden olabilir. Ortak kullanılan eşyalar, oyuncaklar, bardaklar gibi nesneler aracılığıyla da bakteri bulaşabilir.

Difteri aşısı, hastalığa karşı koruma sağlar ve yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, aşılama programları ve rutin aşılamalar, difteri vakalarının azalmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Corynebacterium diphtheriae bakterisi, genellikle boğaz ve burun gibi üst solunum yollarının mukozal yüzeylerinde yerleşir. Burada çoğalarak toksin adı verilen zararlı bir madde üretir. Bu toksin, dokulara zarar verir, inflamasyona neden olur ve boğazda karakteristik bir beyaz veya gri tabaka oluşumuna yol açar. Bu tabaka solunumu engelleyebilir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Difteri risk faktörleri nelerdir?

Difteriye yakalanma riskini artıran bazı faktörler şunlardır:

 • Aşısız veya eksik aşılı olmak: Difteri aşısı, hastalığa karşı koruma sağlar. Aşılanmamış veya aşı takvimi tamamlanmamış bireyler, difteriye karşı daha yüksek risk altındadır.
 • Seyahat: Difteri, bazı bölgelerde hala yaygın olan bir hastalıktır. Bu bölgelere seyahat eden kişiler, enfeksiyona maruz kalma riski taşırlar. Ayrıca, düşük aşılama oranlarına sahip bölgelere seyahat etmek de riski artırabilir.
 • Çocukluk: Difteri, genellikle çocukluk döneminde görülür. Çocuklar henüz tam olarak bağışıklık geliştirememiş olduklarından, enfeksiyona karşı daha hassas olabilirler.
 • Kalabalık yaşam koşulları: Difteri, enfekte bir kişiden diğerine hava yoluyla veya doğrudan temas yoluyla kolayca yayılabilir. Kalabalık yerlerde yaşamak veya sık sık yakın temas halinde bulunmak, enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar: Bağışıklık sistemini etkileyen durumlar, difteriye yakalanma riskini artırabilir. Özellikle HIV/AIDS gibi immün yetmezlik hastalıkları veya kemoterapi alan kanser hastaları gibi durumlarda enfeksiyon riski daha yüksek olabilir.
 • Yetersiz hijyen önlemleri: İyi hijyen uygulamaları olmayan ortamlarda, bakterilerin kolayca yayılma olasılığı artar. Temizlik ve kişisel hijyen önlemlerine dikkat etmeme, difteri enfeksiyonu riskini artırabilir.

Difteri risk faktörleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak, aşılama ve uygun hijyen önlemleri gibi koruyucu önlemler, difteri enfeksiyonu riskini azaltmada önemli rol oynar.

Difteri belirtileri nelerdir?

Difteri (kuşpalazı), genellikle boğazda ve burun boşluğunda enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerle kendini gösterir. Hastalığın belirtileri şunlar olabilir:

 • Şiddetli boğaz ağrısı: Difteri enfeksiyonunun başlıca belirtilerinden biri, şiddetli ve rahatsızlık verici boğaz ağrısıdır. Boğazda yanma veya tahriş hissi de eşlik edebilir.
 • Beyaz veya gri renkte tabaka oluşumu: Difteri, boğazda karakteristik bir tabaka oluşturabilir. Bu tabaka, gri veya beyaz renkte, kalın ve yapışkan bir görünüme sahip olabilir. Boğazın arka kısmında, bademcikler üzerinde veya boğazın diğer bölgelerinde görülebilir.
 • Halsizlik ve yorgunluk: Difteri, enerji düşüklüğü, halsizlik ve genel olarak yorgunluk hissiyle ilişkili olabilir. Hastalığın yayılması ve toksinlerin vücutta etkili olması nedeniyle kişi kendini güçsüz hissedebilir.
 • Ateş: Difteriye bağlı olarak ateş yükselmesi görülebilir. Ateş, vücudun enfeksiyona karşı bir savunma mekanizmasıdır.
 • Öksürük ve burun akıntısı: Bazı difteri vakalarında öksürük ve burun akıntısı gibi solunum yolu belirtileri de görülebilir. Bunlar genellikle boğaz enfeksiyonunun yanı sıra solunum yolunun da etkilendiğini gösterir.
 • Baş ağrısı: Difteri enfeksiyonu, baş ağrısı veya baş dönmesi gibi baş ağrısı belirtileriyle ilişkilendirilebilir.
 • Boyunda şişlik ve lenf düğümlerinin büyümesi: Difteri, boyunda şişlik ve lenf düğümlerinin büyümesine neden olabilir. Bu, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla mücadele ettiğinin bir işaretidir.

Difteri vakalarının bazıları hafif belirtilerle seyredebilirken, diğerleri daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle toksinlerin kalp, sinir sistemleri ve solunum sistemi gibi diğer organları etkilemesi durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir.

dift
Difteri (Kuşpalazı) 4

Difteri nasıl teşhis edilir?

Difteri (kuşpalazı) teşhisi genellikle belirtiler, fizik muayene ve laboratuvar testleri ile konulur. Aşağıda, difteri teşhisi için kullanılan yaygın yöntemler bulunmaktadır:

 • Belirti ve semptomların değerlendirilmesi: Difteri şüphesi olan bir hastada, boğaz ağrısı, beyaz veya gri renkte tabaka, halsizlik, ateş gibi belirtiler değerlendirilir. Ayrıca, hastanın aşı durumu ve yakın teması olup olmadığı da göz önünde bulundurulur.
 • Fizik muayene: Doktor, hastanın boğazını ve lenf düğümlerini dikkatlice muayene eder. Boğazda gri veya beyaz bir tabaka, lenf düğümlerinde şişlik veya hassasiyet gibi bulguları değerlendirir.
 • Bakteriyel kültür: Difteri teşhisi için en kesin yöntem, boğazdan veya burun boşluğundan bir örneğin alınarak bakteriyel kültür yapılmasıdır. Bu örnek, laboratuvarda Corynebacterium diphtheriae bakterisinin varlığını tespit etmek için analiz edilir.
 • Toksin tespiti: Difteri teşhisinde toksin tespiti de kullanılabilir. Örneğin, hastanın boğazından veya burun boşluğundan alınan numune, toksin varlığını tespit etmek için laboratuvar testlerine tabi tutulabilir.

Difteri teşhisi, semptomların değerlendirilmesi ve laboratuvar testleri aracılığıyla yapılır. Erken teşhis önemlidir, çünkü difteri ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Teşhis konduktan sonra uygun tedavi başlatılabilir ve enfeksiyonun yayılması önlenmiş olur.

Difteri nasıl önlenir?

 • Aşı: Difteri aşısı, hastalığa karşı en etkili korunma yöntemidir. Difteri aşısı genellikle karma aşılar içerisinde difteri, tetanoz ve boğmaca aşıları olarak uygulanır. Çocukluk döneminde rutin aşı programı kapsamında aşılar tamamlanmalıdır. Ayrıca, yetişkinlerin de düzenli olarak aşılanması önerilir. Aşılama, difteri enfeksiyonunun yayılmasını önler ve ciddi komplikasyonları önleyebilir.
 • Hijyen önlemleri: Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için iyi hijyen uygulamaları önemlidir. Bu, düzenli el yıkama, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunun kapatılması, enfekte kişilerle yakın temasın sınırlanması gibi önlemleri içerir. Ayrıca, ortak kullanılan nesnelerin düzenli temizliği ve dezenfeksiyonu da enfeksiyon riskini azaltır.
 • Yakın temasın sınırlanması: Difteri enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas, hastalığın yayılmasını kolaylaştırabilir. Enfekte kişilerin kalabalık yerlere gitmesi veya okula/çalışmaya devam etmesi, enfeksiyonun yayılma riskini artırır. Bu nedenle, difteri teşhisi konulmuş bir kişi tedavi sürecindeyken yakın temasın sınırlanması önemlidir.
 • Seyahat önlemleri: Difteri, bazı bölgelerde hala yaygın olan bir hastalıktır. Bu bölgelere seyahat edecek kişiler, aşı durumlarını kontrol etmeli ve gerekirse aşılarını güncellemelidir. Seyahatten önce sağlık kuruluşlarından seyahat önerileri almak da faydalı olabilir.

Difteri enfeksiyonunu önlemek için aşılama ve hijyen önlemlerinin yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmak da önemlidir. Sağlık otoriteleri, düzenli aşılamayı teşvik etmekte ve topluma hijyen konusunda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemektedir. Bu önlemler, difteri vakalarının azalmasına ve kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Difteri tedavisi nasıl olur?

Difteri (kuşpalazı) tedavisi, genellikle hastanede gerçekleştirilir ve aşağıdaki yöntemleri içerebilir:

 • Antitoksin tedavisi: Difteri enfeksiyonunun neden olduğu toksinleri nötralize etmek için difteri antitoksinleri verilir. Bu antitoksinler, hastalığın yayılmasını durdurmak ve toksinlere bağlı komplikasyonları önlemek için kullanılır. Antitoksinler, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın durumuna göre intravenöz yolla verilir.
 • Antibiyotik tedavisi: Difteri enfeksiyonunun kontrol altına alınması için antibiyotikler kullanılır. Genellikle penisilin veya eritromisin gibi antibiyotikler tercih edilir. Antibiyotikler, enfeksiyonu tedavi eder ve bakterilerin yayılmasını engeller.
 • Destekleyici tedavi: Difteri enfeksiyonu ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle hastanın destekleyici tedaviye ihtiyacı olabilir. Destekleyici tedavi, hastanın rahatlamasını sağlamak, solunum problemlerini yönetmek, beslenmesini düzenlemek ve sıvı dengesini korumak gibi çeşitli önlemleri içerir. Solunum desteği için solunum cihazları veya oksijen tedavisi gerekebilir.
 • Karantina ve izolasyon: Difteri hastaları, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için karantina altında tutulur. Bu, hastanın yakın temasını sınırlamayı ve enfeksiyonun diğer insanlara bulaşmasını önlemeyi amaçlar.

Tedavi süreci boyunca düzenli doktor kontrolleri ve takip önemlidir. Ayrıca, tedavi tamamlandıktan sonra aşı takvimine uygun şekilde difteri aşısının güncellenmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, difteri enfeksiyonunun komplikasyonlarını azaltır ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırır.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?