Derealizasyon

Derealizasyon, bir bireyin çevresel unsurlardan veya olaylardan kopuk hissettiği zihinsel bir durumu tanımlar. “Duyarsızlaşma” olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, bireyin çevresindeki insanları ve nesneleri gerçek dışı veya bulanık bir şekilde algılamasına yol açar. Derealizasyon, çevreyle bağlantısını kaybetme ve olaylardan kopuk, uzak bir hissetme durumunu ifade eder. Bu, gerçekliğin algısının kaybolması veya bozulması anlamına gelir ve kişinin kendi bedeniyle ve zihinsel süreçleriyle yabancılaşmasına neden olur. Derealizasyon, kişinin gerçek dünyadan uzaklaşıp kendi benliği ve çevresiyle bağını kaybettiği dissosiyatif bir bozukluktur. Ayrıca “duyarsızlaşma” şeklinde de ifade edilebilir.

Kişi, hem kendisinden hem de çevresinden kopuk bir şekilde, çevresindeki insanları ve nesneleri gerçek dışı bir biçimde algılar. Bu algı bozukluğu, kişinin gerçek dünyadan uzaklaşmasına neden olabilir. Bazı insanlarda derealizasyon bozukluğu geçici bir deneyimken, bazılarında uzun süreli olarak devam edebilir.

Geçici bir deneyim olarak yaşanabilen derealizasyon bozukluğu, bazı insanlarda sürekli bir duruma dönüşebilir. Bu durum, bireylerin sosyal ve duygusal yaşamlarını olumsuz etkileyebilir, kendilerini izole hissetmelerine ve çevrelerine karşı duyarsızlık geliştirmelerine sebep olabilir.

Bu hastalığa sahip kişiler, günlük olayları farklı açılardan görme ve yaşama eğilimindedirler. Derealizasyon bozukluğu, duygusal ve psikolojik etkilerle birlikte uyuşukluk ve baş dönmesi gibi fiziksel semptomlara da yol açabilir.

Depersonalizasyon ve derealizasyon arasındaki fark nedir?

Derealizasyon, bireyin çevresindeki gerçeklik algısından kopma hissi olarak tanımlanabilir. Kişi, çevresindeki dünyayı gerçeklikten uzakta, rüya gibi veya değişmiş bir biçimde algılar. Öte yandan, depersonalizasyon, kişinin kendisini dışarıdan bir gözlemci gibi izlemesi durumudur. Birey, kendi düşünce ve davranışlarını kontrolsüz veya gerçek dışı bir şekilde hissedebilir.

Bu disosyatif bozukluklar genellikle kronikleşme eğilimindedir. Bireyler, takıntılı düşüncelere sahip olabilir ve bu düşüncelere yanıt verme eğiliminde olabilirler. Bazı durumlarda, bu rahatsızlığı yaşayan bireylerde depersonalizasyon belirtileri de ortaya çıkabilir.

Derealizasyon nedenleri

Derealizasyon bozukluğunun kökenleri farklı psikolojik koşullara bağlı olabilir. Bu durum genellikle şiddetli stres veya travmaya dayalı olabilir. Ayrıca, genetik yatkınlık, çocukluk dönemi deneyimleri, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı ve ilaçlar gibi durumlar da derealizasyonu tetikleyebilir.

Bu bozukluğun potansiyel nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

 • Fiziksel veya cinsel istismar geçmişi,
 • Beyindeki serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin dengesizliği,
 • Aile içi şiddet veya travmatik aile ortamı,
 • Akıl hastalığı olan bir ebeveyn veya aile üyeleri,
 • Travma sonrası stres bozukluğu yaşantıları,
 • Ani bir kayıp, sevilen birinin kaybı,
 • Madde kötüye kullanımı veya psikoaktif ilaçların kullanımı.

Bu faktörler, bir bireyde derealizasyon bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir veya katkıda bulunabilir. Bu nedenle, kişi bu tür belirtileri yaşıyorsa, bir sağlık uzmanıyla görüşmesi önemlidir.

Derealizasyon belirtileri

Derealizasyon belirtileri, kişinin durumuna ve hastalığın şiddetine göre değişebilir. Ancak genellikle şu belirtiler gözlemlenebilir:

 • Gerçeklik duygusunun kaybı: Kendine yabancılaşma hissi, yaşanan her şeyin gerçekmiş gibi hissedilmemesi.
 • Zaman algısında sorunlar: Zamanın yavaşlaması, hızlanması veya durması hissi.
 • Vücutta duyusal değişiklikler: Karıncalanma, duyu keskinliğinde azalma veya değişiklikler.
 • Çevre algısında değişiklikler: Nesnelerin puslu, bulanık veya yapay görünmesi.
 • Kontrol kaybı hissi: Kendi bedeninizi veya davranışlarınızı kontrol edememe hissi.
 • Duygusal değişiklikler: Ruhsal olarak uyuşukluk, duygusal gerilim ve endişe gibi hisler.
 • İçsel düşüncelerde değişiklikler: Kendine veya çevresine zarar verme düşünceleri.

Bu belirtiler, genellikle strese bağlı olarak ortaya çıkar ve depresyon, panik atak veya kaygı bozukluğu gibi diğer psikolojik sorunlarla birlikte görülebilir. Derealizasyon belirtileri yaşayan kişiler, bu durumu ciddiye almalı ve bir sağlık profesyoneline danışmalıdır.

Derealizasyon kimlerde görülür?

Derealizasyon, genellikle ergenlik döneminden başlayarak genç yetişkinlikte görülen bir durumdur. 15 ila 30 yaşları arasında belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak, her yaşta ortaya çıkabilir ve yetişkinlik döneminde de teşhis edilebilir.

Bu durum, çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilir. Özellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarla bağlantılı olabilir. Derealizasyon, stresli, ihmal edici, yalnız veya travmatik bir çocukluk geçiren kişilerde daha sık görülebilir. Bu durum, şiddet, istismar, aile içi stres, çatışma ve olumsuz çevresel etkilerle ilişkilendirilebilir.

Ayrıca, doğal afetler, savaş, ani kayıplar gibi travmatik olaylar yaşayan kişilerde de derealizasyon belirtileri ortaya çıkabilir. Bu tür olaylar sonrasında kişilerde gerçeklik duygusunda bozulma, olayların gerçeklik hissini yitirme gibi belirtiler gözlemlenebilir. Bu durumlar, kişilerde uzun süreli derealizasyon hissine yol açabilir.

Derealizasyon, herkes için farklı nedenlerle ortaya çıkabilen ve bir dizi etmenin birleşimi sonucunda gelişebilen bir durumdur. Tedavi edilebilir bir durumdur ve bireylere psikoterapi ve bazı durumlarda ilaç tedavisi gibi yöntemlerle yardımcı olunabilir. Ancak, kişisel tedavi ihtiyaçları, belirtiler ve durumlar farklılık gösterebilir, bu nedenle profesyonel destek almak önemlidir.

Derealizasyon nasıl tedavi ediliir?

Derealizasyon tanısı, uzman doktorlar tarafından konulur ve tedavi yöntemleri genellikle bir dizi değerlendirme ve terapiyle belirlenir. Öncelikle, fiziksel nedenlerin dışlanması için bazı tıbbi testler yapılabilir, ancak derealizasyon genellikle psikolojik bir durumdur.

Tedavi süreci genellikle psikoterapi odaklıdır. Psikoterapi, bireyin duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlamasına ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olur. Terapistler, hastaların gerçeklik hissini kaybetmelerine neden olan düşünce kalıplarını ve duygusal tepkileri ele alarak, daha sağlıklı düşünce ve davranış modelleri geliştirmelerine yardımcı olur.

Bazı durumlarda, semptomları hafifletmek ve rahatlatmak için ilaçlar da kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi psikiyatrik ilaçlar olabilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle semptomları hafifletmeye ve psikoterapiye destek olmaya yöneliktir.

Derealizasyon durumu her bireyde farklılık gösterebilir, bu nedenle tedavi yaklaşımları da kişiselleştirilmiş olmalıdır. Uzmanlar, bireyin özel durumunu ve semptomlarını dikkate alarak tedavi planını oluşturur. Önemli olan, uzman desteğiyle bireyin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacak uygun tedavi yöntemlerini bulmaktır.

Derealizasyon kalıcı bir hastalık mı?

Derealizasyon, genellikle uzun süreli veya kronik bir durum olabilir ancak herkes için kalıcı olup olmadığına dair net bir kural yoktur. Bazı durumlarda, derealizasyon semptomları kendiliğinden geçebilirken, bazı kişilerde uzun süreli bir rahatsızlık olarak kalabilir.

Tedavi edilebilen bir durum olmasına rağmen bazı durumlarda tamamen ortadan kalkmayabilir. Doğru tedavi yöntemleri ve uygun terapilerle semptomların kontrol altına alınması mümkündür. Tedavi, kişinin semptomları, nedenleri ve semptomların şiddeti gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı insanlar derealizasyon semptomlarından tamamen kurtulabilirken, diğerleri zaman zaman tekrarlayan semptomlar yaşayabilir. Bu durumun kişisel özellikleri, tetikleyici faktörleri ve tedaviye verilen yanıtlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Önemli olan, uzman desteğiyle birlikte uygun tedavi planını belirlemek ve kişinin semptomlarını kontrol altına alarak yaşam kalitesini artırmaya odaklanmaktır. Her durumda, doğru terapi ve tedavi yöntemleriyle semptomların yönetilebilir hale gelmesi mümkündür.

Derealizasyon ne kadar sürer?

Derealizasyon bozukluğunun süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı insanlar birkaç dakika süren kısa ataklar yaşarken, bazıları için bu durum saatler hatta günlerce devam edebilir. Şiddetli ataklar uzun sürebilirken, bazıları daha kısa ve daha az yoğun olabilir.

Derealizasyon atakları genellikle stresli durumlar veya tetikleyici faktörlerle ilişkilendirilebilir. Belirtilerin süresi, kişinin genel sağlık durumu, tetikleyici faktörler, geçmiş travmaları veya bağlantılı diğer psikolojik rahatsızlıkları gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Tedavi ve terapi yöntemleri, semptomların süresini ve yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersizler, nefes terapisi, meditasyon gibi teknikler derealizasyon semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir ve kişinin ataklar arasında daha iyi hissetmesine destek olabilir.

Derealizasyon psikoz bir bozukluk mudur?

Derealizasyon, disosiyatif bozukluklar arasında yer alır ve gerçeklik hissinde bir bozulma veya kendini dış dünyadan kopmuş hissetme durumunu ifade eder. Derealizasyon, genellikle psikolojik kökenli bir rahatsızlık olup, kişinin kendi algıladığı gerçeklik ile çevresel gerçeklik arasında bir ayrım hissetmesine neden olabilir.

Disosiyatif bozukluklar, genellikle travmatik olaylarla ilişkilendirilir ve bireyin normalde birlikte çalışan zihinsel süreçlerinin ayrılması veya bölünmesiyle karakterizedir. Derealizasyon, bu disosiyatif bozukluklardan biri olup, kişinin kendini gerçeklikten kopmuş gibi hissetmesine yol açar.

Psikoz ise farklı bir durumdur. Psikoz, bireyin gerçeklikten kopması, gerçek dışı inançlar (delüzyonlar) veya duygusal tepkiler (hallüsinasyonlar) gibi semptomlarla karakterize edilen ciddi bir zihinsel durumdur. Derealizasyon, genellikle psikoz semptomlarından biri değildir ve psikozla aynı kategoride değerlendirilmez.

Derealizasyon tedavisinde ilaç kullanılır mı?

Evet, derealizasyon bozukluğunun tedavisinde bazı durumlarda ilaçlar da kullanılabilir. Özellikle şiddetli ve uzun süren durumlarda, ilaçlar semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

Anksiyete ve depresyon gibi eşlik eden semptomları hafifletmek amacıyla antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, derealizasyon semptomlarının şiddetini azaltmaya veya semptomları kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi herkes için uygun olmayabilir ve doktorun reçete ettiği ilaçlar, kişisel durum ve semptomlara göre belirlenmelidir.

Psikoterapi gibi terapi yöntemleriyle birlikte ilaç tedavisi, derealizasyon bozukluğunun tedavisinde bütünsel bir yaklaşım sağlayabilir. Ancak, her durumda ilaç tedavisi gerekip gerekmediği veya hangi ilaçların kullanılacağı konusunda bir uzmana danışmak önemlidir. Herkesin durumu farklı olduğu için tedavi kişiselleştirilmelidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?