Patientenratgeber

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkınız olacaktır.

Magnet Hastanesi hastalarının gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

Tıbbi müdahaleler öncesinde rızasının alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Hastalarımızın sağlık tesisimizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirmeye hakkı vardır.

Alacağınız her türlü hizmetin ve imkanın neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumunuzla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkınız vardır.

Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkı vardır.

Sağlık tesisimiz tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Hastanemize hasta olarak başvurulduğunda, hastalarımızın aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olduğu kabul edilir;

 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
 • Yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunma,
 • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
 • Hakların ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşandığında hasta iletişim birimine başvurma.

Siz değerli hastalarımızın sağlığı açısından aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir;

 

 • Herhangi bir sebeple servisten ayrılmanız gereken durumlarda servis hemşirelerinizi mutlaka bilgilendiriniz.
 • 4207 sayılı Kanun gereği hastane içinde ve yangın merdivenlerinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Hemşire çağrı sistemi ile ihtiyacınız olan her durumda hemşireniz yanınızda olacaktır.
 • Dini vecibelerinizi yerine getirebilmek için odanızda yer alan seccadeleri kullanabilirsiniz.
 • Hastalar, düzenli kullandıkları ilaçlarının yanlarında olması halinde, tümünü servis hemşirelerine teslim etmelidir.
 • Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri doktoruna sormalıdır.
 • Hastanın hastane kurallarına uymamasından doğabilecek sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Hastanemizde yattığınız süre içerisinde sizinle ilgilenen servis hemşirelerine tüm ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz.
hasta haklari

Siz değerli hastalarımızın sağlığı açısından aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir;

 

 • Herhangi bir sebeple servisten ayrılmanız gereken durumlarda servis hemşirelerinizi mutlaka bilgilendiriniz.
 • 4207 sayılı Kanun gereği hastane içinde ve yangın merdivenlerinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Hemşire çağrı sistemi ile ihtiyacınız olan her durumda hemşireniz yanınızda olacaktır.
 • Dini vecibelerinizi yerine getirebilmek için odanızda yer alan seccadeleri kullanabilirsiniz.
 • Hastalar, düzenli kullandıkları ilaçlarının yanlarında olması halinde, tümünü servis hemşirelerine teslim etmelidir.
 • Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri doktoruna sormalıdır.
 • Hastanın hastane kurallarına uymamasından doğabilecek sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Hastanemizde yattığınız süre içerisinde sizinle ilgilenen servis hemşirelerine tüm ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz.
Nach oben scrollen
Lebenshilfe
Brauchen Sie Hilfe?
Magnetkrankenhaus
Hallo
Wie können wir Ihnen heute behilflich sein?