über uns

Ankara Magnet Hastanesi, ihtiyaç duyduğunuz her an, en kısa sürede, donanımıyla ve uzman kadrosuyla yanınızda olan bir dosttur. Çünkü, “Sağlığa Değer.”

Ankara Özel Magnet Hastanesi: Sağlıkta Kalitenin Yeni Adresi

Ankara Özel Magnet Hastanesi, insan yaşamını ön planda tutarak dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan öncü bir kuruluştur. Bu makalede, Ankara Özel Magnet Hastanesi’nin sunduğu kaliteli hizmetleri ve sağlık sektöründeki lider konumunu inceleyeceğiz.

Sağlıkta Öncü Bir Kuruluş: Ankara Özel Magnet Hastanesi

Ankara Özel Magnet Hastanesi, sağlık alanında öncü bir kuruluş olarak, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedefler.

Hızlı ve Etkin Müdahale: Hastaların Yanında Olma

Ankara Özel Magnet Hastanesi, donanımı ve uzman kadrosuyla her an hastalarının yanında olmayı taahhüt eder. Acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleyle hastaların sağlık sorunlarını çözer.

Sağlık Hizmetlerindeki Üstün Kalite: Ankara Hastanesi Farkı

Ankara Hastanesi, uzman doktorları ve deneyimli sağlık personeliyle hastalarına en üst düzeyde hizmet sunar. Hasta odaklı yaklaşımı, modern tıp teknolojisi ve konforlu hasta odalarıyla sağlık deneyimini en iyi şekilde yaşatır.

Marka Olmuş Bir Sağlık Kuruluşu: Ankara Magnet Hastanesi

Ankara Magnet Hastanesi, Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşları arasında yer alır ve yüksek müşteri memnuniyeti ile tanınır. Sağlık hizmetlerindeki bütünlük anlayışıyla marka haline gelmiştir.

Ankara Özel Magnet Hastanesi, sağlık alanında kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan, hastaların güvenini kazanmış ve sektörde öncü bir kuruluştur.

 
 
 
 
 
Özel Magnet Hastanesi
hakkimizda-2

Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ
Sağlık hizmet sunumunda mükemmeliyet odaklı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, sürekli değişimi destekleyen sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bütüncül yaklaşımı benimsemiş hasta ve çalışan güvenliği, memnuniyetini arttırmaktaki kararlılığı ile güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir hastane olmaktır.

MİSYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanlarıyla, sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla etkin, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

Unsere Qualitätspolitik

Özel Ankara Magnet Hastanesi olarak; Hastalarımıza Hasta Hakları doğrultusunda; modern teşhis araçları ile doğru tanı ve tedavi metotları kullanarak zamanında, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması; hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur duyup ve memnun olacağı, sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan sürekli gelişen etkin bir yönetim ve uygulama kalite politikamızdır.

 • Hastaların ve çalışanların memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak, 
 • Sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmaları kullanarak örnek bir yönetim ve işletim sistemi kurmak,
 • Bilimsel araştırmaları ve yeni uygulamaları takip etmek,
 • Mükemmel sağlık hizmetini kaliteden ödün vermeden sunmak,
 • Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda, hasta odaklı multidisipliner çalışma grupları ile hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının haklarını koruyarak hasta bakımını ve tedavisini başlatmak ve sürekliliğini sağlamak, hasta güvenliğini, güvenli ilaç uygulamaları sürecini, çalışan güvenliğini, hastanede enfeksiyonlardan korunma yöntemleri süreçlerini ve bilgi güvenliğini, gelişen ve değişen güncel standartlarla takip ederek sağlık hizmeti vermekteyiz.

Hastanemiz çalışanlarının niteliğini ve eğitim konularını değerlendirilerek sürekli kaliteyi yükseltmek eğilimindeyiz. Güncel standartları yakalamak, tesis güvenliğini sağlayarak çalışanlarımıza ve hastalara güvenli bir yaşam ve tedavi ortamı sunmaktayız.

Kaliteli sağlık hizmetinde en önemli gücün mutlu ve eğitimli personel olduğu bilincindeyiz.
Üstün nitelikte kaliteli hizmet sunarak ülkemizde ve dünyada lider bir kurum olma vizyonu ile sürekli ölçme, değerlendirme, gelişme çalışmaları yapmak temel prensiplerimiz arasındadır.
Tüm faaliyetlerimizi kanunlara, tıp bilimine, hasta haklarına, etik kurallara, kalite standartlarına uygun gerçekleştirmekteyiz.
İnsan sağlığının geliştirilmesi için bilimsel araştırma faaliyetleri yapmakta, desteklemekte ve takip etmekteyiz.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Sağlık hizmet sunumunda insanın odak noktasında olduğu;
 • Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı,
 • Evrensellik,
 • Sağlıkta İnovasyon, Bilimsellik
 • Hizmette Hakkaniyet,
 • Hizmette Uygunluk, Zamanlılık
 • Etkin, Etkili hizmet
 • Kalite ve Verimli Hizmet,
 • Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik
 • Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ilkesi
 • Kanıta dayalı hizmet
 • İş Ahlakı, Saygınlık
 • Dayanışma
 • Etik ilkelere duyarlı
 • Ekip bilinci
 • Bütüncül yaklaşım
 • Empati
 • Sorumluluk
 • Tecrübe
 • Profesyonellik
 • Hoşgörü
 • Çalışana değer verme

SKS Yönetimi

Sağlıkta kalite standartları yönetimi yaparken komite çalışmaları yürütüyor, öz değerlendirme planı çıkarıyor, yıllık SKS eğitim planı oluşturuyor ve sağlıkta performans ve kalite yönergesi oluşturuyoruz.

Bu bağlamda, kurumumuz bünyesinde kalite yönetim ekibimiz ve SKS bölüm kalite ve uyum eğitim sorumlularımız, kalite ve akreditasyon dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

Özel Magnet Hastanesi

Organigramm

Özel Magnet Hastanesi
Nach oben scrollen
Lebenshilfe
Brauchen Sie Hilfe?
Magnetkrankenhaus
Hallo
Wie können wir Ihnen heute behilflich sein?