bronsiyolit

Bronşiyolit

Bronşiyolit, genellikle solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu alt solunum yolu hastalığıdır ve bebekler ve küçük çocuklar arasında daha yaygındır. Enfeksiyon genellikle solunum sincytial virüs (RSV) gibi solunum yolu virüsleri tarafından tetiklenir.

Bronşiyoller, akciğerlerdeki hava yollarının ince ve küçük dallarıdır ve havayı akciğerlerin hava keseciklerine taşırlar. Bronşiyolit, bu hava yollarının iltihaplanması ve şişmesiyle karakterizedir. İltihap ve şişme, bronşiyollerin daralmasına ve akciğerlere hava akışının azalmasına neden olur. Ayrıca, bronşiyollerin iç yüzeyi mukusla kaplanır ve bu da hava akışını daha da zorlaştırır.

Bronşiyolit belirtileri

Bronşiyolit, genellikle solunum yolu virüsleri tarafından tetiklenen alt solunum yolu hastalığıdır. Bebekler ve küçük çocuklar arasında daha yaygın olarak görülür. Bronşiyolit belirtileri şunları içerebilir:

 • Öksürük: Öksürük, bronşiyolit vakalarının çoğunda görülen yaygın bir belirtidir. Öksürük, solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak irrite olmuş bronşiyollerin bir tepkisi olarak ortaya çıkar.
 • Hırıltı: Hırıltı, solunum yollarının daralması nedeniyle havanın geçerken sıkıştığı veya daraldığı durumlarda ortaya çıkar. Bebek veya çocuk nefes alırken hırıltılı bir ses çıkarabilir.
 • Nefes darlığı: Şişmiş bronşiyoller ve mukus birikimi, solunum yolundaki hava akışını zorlaştırabilir ve bu da nefes darlığına neden olabilir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda hızlı veya sık solunum da gözlemlenebilir.
 • Burun tıkanıklığı ve akıntısı: Bronşiyolit, solunum yolu enfeksiyonuna bağlıdır, bu nedenle çocuklarda genellikle burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırma gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri de görülebilir.
 • Hafif ateş: Bronşiyolit sırasında hafif ateş (37.5-38.5°C) görülebilir. Ancak, ateş genellikle yüksek değildir ve bazı vakalarda hiç olmaz.
 • İştahsızlık: Çocuklar hastalık sırasında iştahlarında azalma yaşayabilirler ve beslenmeye karşı daha az ilgi gösterebilirler.
 • Huzursuzluk ve irritabilite: Bronşiyolit, solunum sıkıntısı ve rahatsızlık nedeniyle çocuklarda huzursuzluk ve irritabiliteye yol açabilir.

Eğer çocuğunuzda bu tür belirtiler varsa ve solunum güçlüğü veya yüksek ateş gibi ciddi belirtiler varsa, hemen bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Bronşiyolitin ciddi vakaları, bebekler ve küçük çocuklarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir, bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Bronşiyolit nedenleri nelerdir?

Bronşiyolitin ana nedeni, çoğunlukla solunum yolu virüslerine bağlı bir enfeksiyondur. En yaygın virüsler, solunum sincytial virüsü (RSV) olarak adlandırılan bir virüs türüdür. Ancak, bronşiyolite diğer solunum yolu virüsleri de neden olabilir. Bazı diğer virüsler arasında adenovirüsler, rinovirüsler, parainfluenza virüsü ve influenza virüsü bulunur.

Bronşiyolite neden olan virüsler, öksürük, hapşırma veya enfekte bir kişiyle temas yoluyla havadaki damlacıklar aracılığıyla yayılabilir. Bu enfeksiyon, hava yollarındaki hücreleri enfekte eder ve bronşiyollerin iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur.

Bebekler ve küçük çocuklar, bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için bronşiyolite karşı daha duyarlıdır. Ayrıca bu yaş grubu, virüslerle temasın sık olduğu kreş, okul veya kalabalık ortamlarda bulunma eğilimindedir, bu da enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Diğer bazı risk faktörleri şunlardır:

 • Prematüre doğum: Erken doğan bebekler, bağışıklık sistemlerinin tam olarak gelişmemesi nedeniyle bronşiyolite karşı daha savunmasız olabilir.
 • Yaş: 2 yaşın altındaki bebekler ve küçük çocuklar, bronşiyolite daha yatkın olma eğilimindedir.
 • Sigara dumanına maruz kalma: Bebekler ve çocuklar, sigara dumanına maruz kalmaları durumunda solunum yolu hastalıklarına karşı daha savunmasız hale gelirler.
 • Kalp veya akciğer hastalığı: Bazı kronik kalp veya akciğer hastalığı olan çocuklar, bronşiyolite riski altında olabilir.
 • Zayıf bağışıklık sistemi: Zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çocuklar, enfeksiyonlarla mücadele etme yetenekleri azaldığından bronşiyolite daha duyarlı olabilirler.

Bronşiyolite yol açan virüslerin yaygın olarak bulunduğu dönemlerde ve mevsimlerde, enfeksiyonlar daha sık görülür. Özellikle kış ve erken ilkbahar aylarında bronşiyolite rastlanma olasılığı daha yüksektir.

Bronşiyolit hangi yaş grubunda, ne zaman görülür?

Bronşiyolit genellikle 2 yaşın altındaki bebekler ve küçük çocuklarda görülür. En yaygın olarak 3 ay ile 6 ay arasındaki bebekler bronşiyolite en yüksek risk altındadır. Bununla birlikte, bazı bebekler ve çocuklar 2 yaşına kadar bronşiyolit geçirebilir.

Bronşiyolit, solunum yolu virüsleriyle olan enfeksiyonlardan kaynaklanır ve bu virüsler, bebekler ve küçük çocuklar arasında daha yaygın olarak bulunur. Bu enfeksiyonlar genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında daha yaygındır.

Bronşiyolit, bebekler ve küçük çocuklarda özellikle kritik bir konudur, çünkü bu yaş grubundaki çocukların solunum yolları daha küçüktür ve daha hızlı tıkanabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için bronşiyolite karşı daha savunmasızdırlar.

Eğer bebeğinizde veya küçük çocuğunuzda öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve hızlı solunum gibi bronşiyolit belirtileri fark ederseniz, hemen bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastalığın ciddiyetini azaltabilir ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Bronşiyolit teşhisi nasıl konulur?

Bronşiyolit teşhisi genellikle fizik muayene ve semptomların değerlendirilmesi ile konulur. Bebeğiniz veya çocuğunuzda bronşiyolit belirtileri (örneğin, öksürük, hırıltı, nefes darlığı) gösterdiğinde, bir sağlık uzmanı genellikle şu adımları takip eder:

 • Fizik muayene: Sağlık uzmanı, bebeğinizi veya çocuğunuzu fiziksel olarak muayene ederek solunum hızını, hırıltıları ve nefes alıp verme zorluğunu değerlendirecektir. Ayrıca, çocuğunuzun göğüs ve karın bölgelerini dinleyerek akciğerlerdeki sesleri kontrol edecektir.
 • Anamnez almak: Sağlık uzmanı, çocuğunuzun semptomlarının başlangıcını, süresini ve şiddetini ve diğer olası risk faktörlerini (örn. prematüre doğum, solunum yolu hastalığı olan kişilerle temas) öğrenmek için size sorular soracaktır.
 • Laboratuvar testleri: Bronşiyolit teşhisi genellikle laboratuvar testlerine dayanmaz, ancak bazı durumlarda kan testleri veya burun akıntısı örneği gibi örnekler alınabilir. Bu testler, diğer solunum yolu enfeksiyonlarını veya komplikasyonları dışlamaya yardımcı olabilir.
 • Görüntüleme: Genellikle rutin olarak kullanılmaz, ancak bazı durumlarda röntgen veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bunlar, akciğerlerdeki değişiklikleri veya diğer potansiyel nedenleri belirlemeye yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda, solunum güçlüğü veya diğer ciddi semptomlar nedeniyle çocuklar hastaneye yatırılabilir. Bu şekilde, daha yakından gözlem altında tutulabilirler ve gerekirse tedavi alabilirler.

Bronşiyolit teşhisi, genellikle belirtilere dayalı olarak yapılır ve büyük çoğunlukla çocuğunuzun semptomlarını iyileştirmeye odaklanan semptomatik tedavi uygulanır. Hafif vakalarda, tedavi evde dinlenme, sıvı alımı ve burun tıkanıklığını hafifletmek için tuzlu su solüsyonları kullanmayı içerebilir. Daha ciddi vakalarda, hastaneye yatış, oksijen desteği ve bazen solunum cihazları kullanımı gerekebilir.

bronsiyol
Bronşiyolit 4

Bronşiyolit tedavisi 

Bronşiyolit tedavisi genellikle semptomatik olarak yönetilir ve genellikle hastalığın hafif ve orta şiddette seyrettiği durumlarda evde tedavi uygulanabilir. Tedavi, bebeğiniz veya çocuğunuzun semptomlarını hafifletmeyi ve iyileşme sürecini desteklemeyi amaçlar. Ciddi vakalarda ve komplikasyon riski olan durumlarda, hastaneye yatış ve uzman bir doktor tarafından izlenmesi gerekebilir. Bronşiyolit tedavisinde kullanılan bazı yaygın yöntemler:

 • Dinlenme ve sıvı alımı: Bebeğiniz veya çocuğunuzun bol miktarda dinlenmesi ve yeterli sıvı alması önemlidir. Sıvılar, dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur ve vücutları enfeksiyonla daha iyi mücadele eder.
 • Nemlendirme: Nemli havanın solunumu kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Nemlendirici bir cihazın kullanılması veya buhar banyosu gibi yöntemlerle nemli bir ortam oluşturmak solunum sıkıntısını hafifletebilir.
 • Burun tıkanıklığını hafifletme: Bebeğiniz veya çocuğunuzun burun tıkanıklığını hafifletmek için tuzlu su solüsyonları veya burun aspiratörleri kullanabilirsiniz. Bu, nefes almayı kolaylaştırmaya yardımcı olur.
 • Oksijen desteği: Daha ciddi vakalarda, bebeğiniz veya çocuğunuzun oksijen desteğine ihtiyacı olabilir. Hastanede izlenen vakalarda, doktorlar oksijen tedavisini ayarlayacaktır.
 • İlaç tedavisi: Bronşiyolit tedavisinde antibiyotikler genellikle kullanılmaz, çünkü bronşiyolit genellikle virüslerden kaynaklanır ve antibiyotikler virüslere etki etmez. Ancak, doktorunuz gerektiğinde semptomları hafifletmek veya komplikasyonları önlemek için bazı ilaçlar önerebilir.
 • Solunum cihazları: Ciddi vakalarda, solunum sıkıntısı olan bebekler ve çocuklar için solunum cihazları kullanılabilir.

Tedavi sürecinde çocuğunuzun solunumunu ve genel sağlık durumunu dikkatle izlemeniz önemlidir. Semptomlar kötüleşirse veya çocuğunuzda ciddi solunum güçlüğü, yetersiz sıvı alımı veya diğer endişe verici belirtiler varsa, hemen bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.

Bronşiyolitten korunmak için 10 öneri

 • Dinlenme: Bebeğiniz veya çocuğunuzun bol miktarda dinlenmesine olanak tanıyın. Vücudu dinlenmek, enfeksiyonla mücadele etme sürecine yardımcı olur.
 • Sıvı alımı: Bol sıvı tüketimi, vücudun dehidrasyonu önlemesine yardımcı olur. Bebeğinizi emziriyorsanız veya formülle besliyorsanız, daha sık beslemeler yapabilirsiniz. Büyük çocuklar için su veya meyve suyu gibi sıvıları teşvik edin.
 • Nemli ortam: Nemli havanın solunumu kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Bebeğinizin veya çocuğunuzun uyuduğu odanın nemlendirilmesine yardımcı olun. Nemlendirici bir cihaz kullanabilir veya odada bir buhar banyosu yapabilirsiniz.
 • Burun tıkanıklığını hafifletme: Bebeğinizin burun tıkanıklığını hafifletmek için tuzlu su solüsyonları veya burun aspiratörleri kullanabilirsiniz.
 • Uygun giyim: Bebeğinizi veya çocuğunuzu sıcak tutun, ancak aşırı giydirmeyin. Rahat ve hafif giysiler tercih edin.
 • Sigara dumanından uzak durma: Bebeğiniz veya çocuğunuzla aynı ortamda asla sigara içmeyin. Sigara dumanı, solunum yollarını daha da tahriş edebilir ve hastalığın şiddetini artırabilir.
 • İlaç kullanımı: Bebeğinize veya çocuğunuza kesinlikle doktorunuzun onaylamadığı ilaçları vermeyin. Özellikle çocuklara yönelik satılan ilaçların kullanımı için bir sağlık uzmanına danışın.
 • İyi hijyen: Ellerinizi düzenli olarak yıkayarak ve çocuğunuzun ellerini temiz tutarak enfeksiyon riskini azaltın.
 • İzolasyon: Bronşiyolit bulaşıcı bir hastalıktır, bu nedenle bebeğinizi veya çocuğunuzu başka çocuklardan ve virüs taşıyan kişilerden izole etmeye çalışın.
 • Takip ve iletişim: Bebeğiniz veya çocuğunuzun durumunu dikkatle takip edin ve herhangi bir endişeniz olduğunda doktorunuzla iletişime geçin.
Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?