Beyin iltihabi Ensefalit magnet hastanesi

Beyin iltihabı (Ensefalit)

Beyin iltihabı (Ensefalit)

Halk arasında beyin iltihabı veya beyin enfeksiyonu olarak bilinen ensefalit, ciddi bir sağlık sorunudur ve ölümcül olabilir. Nedenleri farklı olabilir, ancak nadir rastlanan bir enfeksiyon hastalığıdır. Ensefalit her yaşta kişide görülebilir ve genellikle virüsler nedeniyle ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi zayıfladığında veya hijyen koşulları kötüleştikçe ensefalit riski artabilir. Ensefalit çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir ve bu semptomlar ilaç tedavisi ile hafifletilebilir. Ancak tedavi edilmezse, hastalığın etkileri zamanla kötüleşebilir ve beyin fonksiyonları bozulabilir. Bu nedenle, ensefalit teşhis edildikten sonra tedavi planı hemen yapılmalıdır. Erken tedavi, hastanın iyileşme şansını artırabilir.

Ensefalit, beyin zarı iltihabı olan menenjit ile karıştırılmamalıdır. Menenjit, beyin zarında iltihaplanma ile karakterizedir, ancak ensefalitte iltihap beyin dokusunda gelişir. Erken tanı ve tedavi ensefalitin etkilerini azaltabilir. Bu nedenle, ensefalitin belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu belirtiler ortaya çıktığında hemen bir doktora başvurmak önemlidir.

Ensefalit nedir?

Ensefalit, tıbbi terimle beyin iltihabı olarak bilinir. Bu hastalık; virüsler, bakteriler veya mantarlar tarafından tetiklenebilen, aynı zamanda bağışıklık sisteminin yanlış çalışması sonucu otoimmün süreçlerle gelişebilen bir durumdur. Beyindeki aktif dokuların iltihaplanması, inflamasyon adı verilen süreci başlatır ve bu nedenle bir dizi belirti ortaya çıkar. Ensefalit genellikle baş ağrısı, boyun tutulması, ışığa duyarlılık, zihinsel karışıklık ve çeşitli nöbetler gibi semptomlara yol açabilir. Bu hastalık her yaşta görülebilir, ancak yapılan araştırmalar gençlerde daha sık görüldüğünü göstermektedir.

Ensefalit belirtilerine dair bilgiler

Ensefalit belirtileri, başlangıçta soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarla başlayabilir, ancak daha ciddi belirtiler daha sonra ortaya çıkabilir. Bu hastalığın karakteristik fiziksel belirtileri şunlar olabilir:

 • Yüksek ateş
 • Uzun süreli baş ağrıları
 • Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilecek eklem ağrıları
 • Kas zayıflığı
 • Mide bulantısı
 • Boyun sertliği

Nörolojik belirtiler ise genellikle aşağıdaki şekillerde görülür:

 • Davranış değişiklikleri ve bozuklukları
 • Zihinsel karışıklık ve bulanıklık
 • Konuşma veya hareketlerde güçlük
 • Zaman zaman bilinç kaybı
 • Yakın ve uzak anıları hatırlamada güçlük
 • Nöbetler
 • Işığa ve sese duyarlılık
 • Çift görme
 • Koma

Ensefalit belirtileri başlangıçta hafif olabilir, ancak zaman içinde ciddileşebilir. Bu nedenle, soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtileri daha ciddiye alarak bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Erken teşhis, hastalığın etkilerini azaltmak için kritik bir öneme sahiptir.

Ensefalit nedenleri ve risk faktörleri

Ensefalitin kesin nedeni belirsiz olsa da bir dizi potansiyel etken ve risk faktörü vardır. Ensefalite yol açabilen nedenler ve risk faktörleri aşağıda verilmiştir:

 • Viral enfeksiyonlar: Ensefalit genellikle viral enfeksiyonlarla ilişkilendirilir. Özellikle Herpes simpleks ve Herpes varisella virüsleri ensefalite neden olabilir.
 • Bakteriyel enfeksiyonlar: Bakteriyel enfeksiyonlar, ensefalite nadir de olsa yol açabilmektedir.
 • Otoimmün İnflamasyon: Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi beyin dokularını hedef alması sonucu otoimmün inflamasyon, ensefalite neden olabilir.
 • Enfeksiyöz olmayan inflamatuar durumlar: Enfeksiyöz olmayan inflamatuar da ensefalite yol açabilir.
 • Yaş ve cinsiyet: Her yaş grubu ensefalit riski altındadır, ancak bazı ensefalit tipleri belirli yaş gruplarında daha yaygındır. Örneğin, küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinler viral ensefalite daha yatkındır.
 • Bağışıklık sorunları: HIV/AIDS gibi bağışıklık sistemi zayıflatan hastalıklar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan bireyler ve bağışıklık sistemi zayıflamasına yol açan diğer hastalıklara sahip kişiler ensefalit riski altındadır.
 • Bölgelere bağlı risk: Bazı coğrafyalarda yaşayan sivrisinek ve keneler ensefalit riskini artırabilir. Bu canlılar yaz ayalarında daha aktiftir, bu nedenle yaz mevsimi ensefalit riskini artırabilir.

Ensefalit, karmaşık bir hastalık olduğu için kesin nedeni her zaman belirlemek zor olabilir. Ancak bu faktörleri ve riskleri göz önünde bulundurarak, enfeksiyonlardan korunma, aşılar ve bağışıklık sistemini güçlendiren önlemler ensefalit riskini azaltabilir.

Ensefalit hastalık türleri

Ensefalit, temel olarak iki farklı türde ortaya çıkabilir. Bu türler şu şekildedir:

 1. Enfeksiyöz ensefalit: Bu tür ensefalit, enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Geçmişte en sık görülen enfeksiyonlardan kaynaklanan ensefalitler, aşıların geliştirilmesi ve yaygın kullanılmasıyla nadir hale gelmiştir. Bunlara örnek olarak kabakulak, kızamık, su çiçeği ve kızamıkçık gibi hastalıkların neden olduğu ensefalitler sayılabilir. Ancak hala bazı virüsler ensefalite yol açabilir, örneğin:
 • Batı Nil virüsü
 • Japon ensefalit virüsü
 • La Crosse virüsü
 • Louis virüsü
 • Powassan virüsü
 • Arjantin virüsü
 • Çikungunya virüsü
 1. Otoimmün ensefalit: Bu tür ensefalit, bir kişinin kendi bağışıklık sistemi ve antikorlarının beyin dokularına saldırması sonucu gelişir. Otoimmün ensefalit, farklı alt tipleri içerebilir ve hangi protein veya reseptörün hedef alındığına bağlı olarak farklı türlerde ortaya çıkabilir. Örnekler şunlar olabilir:
 • Anti-NMDA reseptör ensefaliti: Bağışıklık sistemi NMDA reseptörlerini hedef alır.
 • VGKC kompleks antikor ensefaliti: Bağışıklık sistemi VGKC beyin protein kompleksini hedef alır, bu da LGI-1 ve CASPR2 alt tiplerini içerebilir.
 • GABA-A ve GABA-B reseptörleri ensefaliti: Bu türlerde bağışıklık sistemi GABA reseptörlerini hedef alabilir.

Bu farklı ensefalit türleri, farklı nedenlere ve mekanizmalara dayanır ve tedavi yaklaşımları da çeşitlilik gösterebilir. Herhangi bir ensefalit belirtisi görüldüğünde, tanı ve tedavi için bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Ensefalit tanısı nasıl konur?

Ensefalit tanısı koymak için çeşitli değerlendirmeler ve testler yapılmalıdır. Ensefalit tansının konulmasında kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir:

 • Tıbbi geçmiş ve sorgulama: Hastanın tıbbi geçmişi incelenir. Aşı durumu, önceki solunum yolu veya gastrointestinal hastalıklar, hayvan teması veya kene ısırması gibi risk faktörleri sorgulanır. Seyahat geçmişi de önemli olabilir.
 • Fiziksel muayene: Hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Nörolojik belirtiler ve fiziksel bulgular incelenir.
 • Görüntüleme testleri: Beyin MRI veya BT taramaları gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bu testler, beyin hasarı veya enfeksiyon belirtilerini göstermeye yardımcı olabilir.
 • Omurilik sıvısı analizi (Lomber punksiyon): Omurilik sıvısının alınması ve incelenmesi, ensefalit belirtilerinin nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Bu test aynı zamanda enfeksiyon belirtilerini de tespit edebilir.
 • Elektroensefalografi (EEG): EEG, beyindeki elektriksel aktiviteleri inceleyerek nöbetleri veya nörolojik anormallikleri tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • Kan ve diğer laboratuvar testleri: Kan, idrar ve dışkı testleri yapılabilir. Bu testler, enfeksiyonların varlığını veya enfeksiyöz olmayan inflamatuar durumları gösterebilir.
 • Balgam kültürü: Enfeksiyonların tespiti için balgam kültürü alınabilir.
 • Beyin biyopsisi: Nadiren, beyin dokusunun incelenmesi için bir beyin biyopsisi gerekebilir.
 • Beyin basıncı ölçümü: İntrakraniyal basınç (ICP) ölçümü, beyin şişmesini değerlendirmek için kullanılabilir.

Tüm bu testler ve değerlendirmeler sonucunda uygun bir teşhis konulabilir. Ensefalit tanısı doğru ve hızlı bir şekilde konulmalı ve tedaviye mümkün olan en erken aşamada başlanmalıdır.

Ensefalit tedavi yaklaşımları

Ensefalitin tedavisi, hastalığın altta yatan nedenine semptomların şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ensefalit tedavisinde kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir:

 • Altta yatan nedenin tedavisi: Ensefalitin nedeni viral bir enfeksiyonsa, antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkıyorsa, antibiyotikler tedavi için gereklidir. Otoimmün ensefalit durumlarında ise steroidler, intravenöz antikorlar veya plazma değişimi gibi immünoterapi yöntemleri uygulanabilir.
 • Nöbet kontrolü: Ensefalit bazen nöbetlere yol açabilir. Nöbetleri kontrol altına almak için antiepileptik ilaçlar kullanılabilir.
 • Destekleyici bakım: Ensefalit hastaları sıklıkla hastaneye yatırılır ve destekleyici bakım alırlar. Bu, vücut fonksiyonlarını takip etmeyi, sıvı dengesini sağlamayı ve solunum problemleri gibi komplikasyonları ele almaya yardımcı olur.
 • Semptomların yönetimi: Baş ağrısı, ateş, bulantı gibi semptomları hafifletmek için ilaçlar reçete edilebilir.
 • Diyet değişiklikleri: Ensefalit nedeniyle ortaya çıkan nöbetleri kontrol altına almak için bazı hastalara ketojenik diyet uygulanabilir.
 • Solunum ve beslenme desteği: Bilinç kaybı gibi durumlarda solunum tüpü, idrar kateteri veya beslenme tüpü gibi cihazlar kullanılabilir.
 • Fizik tedavi: Ensefalitin neden olduğu kas zayıflığı veya hareket bozukluklarını tedavi etmek amacıyla fizik tedavi uygulanabilir.
 • Önleme: Ensefalite yol açabilen virüsler ve bakterilerin yayılmasını önlemek için aşılar ve hijyen kurallarına uyum önemlidir. Ayrıca sivrisinek ve kene ısırıklarından korunmak için önlemler alınmalıdır.

Ensefalit tedavisi, hastalığın erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımıyla daha etkili hale gelebilir. Bu nedenle ensefalit belirtileri gözlemlendiğinde hemen bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?