magnethastanesi Baso Bazofil nedir Baso yuksekligi ve dusuklugu

Baso (Bazofil) nedir? Baso yüksekliği ve düşüklüğü

Bazofiller, vücuttaki beyaz kan hücrelerini temsil eden önemli hücrelerdir. Bu hücreler, kemik iliği ile birlikte kişinin vücudundaki birçok dokuda bulunur. Bağışıklık sisteminin bir parçası olmalarının yanı sıra, tüm akyuvarların yalnızca yüzde 1’ini oluşturan bazofillerin seviyeleri, vücut sağlığının değerlendirilmesinde önemli bir role sahiptir.

Bazofil yüksekliği (bazofilia), bazofil düşüklüğü (bazopeni) veya normal değerlerin dışında herhangi bir değer, vücutta bazı belirtiler ve olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bazofillerin yüksek olduğu durumlarda, alerjik reaksiyonlar, kronik ürtiker (kurdeşen), parazit enfeksiyonları, bazı romatizmal hastalıklar ve ülseratif kolit gibi durumlar gözlemlenebilir. Ayrıca, bazofili, miyeloproliferatif hastalıklar veya bazı kan kanserleri ile ilişkili olabilir.

Öte yandan, bazofillerin düşük olduğu durumlarda, tiroid bezi hastalıkları, kortikosteroid tedavisi, akut enfeksiyonlar, stres, kemik iliği hastalıkları ve sistemik lupus eritematozus gibi bazı otoimmün hastalıklar gözlemlenebilir.

Kan tahlili yaparak belirlenen bazofil değeri, bir kişinin bazofil seviyesini değerlendirmek için kullanılır. Bu tahliller, tıbbi uzmanlar tarafından kişinin sağlık durumunu anlamak ve teşhis koymak için önemli bir araçtır. Bu nedenle, bazofil değerlerinin normal aralıklarda olması, vücut sağlığının iyi olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, bazofillerin seviyelerinin değerlendirilmesi, sağlıklı bir vücut için önemli bir adımdır. Herhangi bir belirti veya şüpheli durumda, tıbbi uzmana danışmak ve gerekli tetkikleri yaptırmak, olası sorunların erken teşhis ve tedavisini sağlamak için önemlidir.

Baso (Bazofil) nedir?

Baso (bazofil), kanın beyaz kan hücrelerinden biri olan ve granüllü lökositler olarak bilinen bir hücre türüdür. Bazofiller, bağışıklık sistemi ile ilişkili önemli hücrelerden biridir. Kemik iliği tarafından üretilen bazofiller, dolaşım sisteminde ve vücudun çeşitli dokularında bulunurlar.

Bazofillerin en dikkat çekici özelliği, hücrelerinin sitoplazmasında (hücre içi sıvı) büyük miktarda granül içermeleridir. Bu granüller, özellikle histamin ve heparin gibi biyolojik olarak aktif maddeler içerirler. Histamin, bağışıklık sistemi tepkilerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar ve alerjik reaksiyonların tetiklenmesinde etkilidir. Heparin ise bir antikoagülan olarak işlev görerek kanın pıhtılaşmasını önler.

Bazofiller, vücutta enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara karşı savunma mekanizmasında rol oynarlar. Özellikle alerjenlere maruz kalındığında, bazofiller histamin salarak ve bağışıklık sisteminin diğer hücrelerini aktive ederek alerjik reaksiyonların ve inflamasyonun gelişmesine katkıda bulunurlar.

Kan testleriyle bazofil sayısı ve bazofil yüzdesi ölçülebilir. Normal koşullarda, bazofillerin kan içindeki oranı düşüktür ve tüm beyaz kan hücrelerinin yüzde 1’inden azını oluşturur. Ancak bazı hastalıklar ve durumlar bazofil sayısında artışa (bazofili) veya azalışa (bazopeni) neden olabilir.

Genel olarak, bazofiller, vücutta bağışıklık sistemi yanıtlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan hücrelerdir.

Baso (Bazofil) kaç olmalı?

Bazofillerin normal değeri, toplam beyaz kan hücrelerinin yüzde 0.5 ila 1’ini oluşturmasıdır. Daha spesifik olarak, bazofillerin mutlak sayısı, 1 mikrolitre (μL) kanında ortalama 0-100 hücre arasında olmalıdır.

Ancak bazofil sayısı, laboratuvarlara ve kullanılan ölçüm birimlerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, doktorlar ve laboratuvarlar genellikle kendi referans aralıklarını kullanır ve sonuçları değerlendirirken bu aralıklara bakarlar.

Eğer bazofil sayısı normalin üzerinde (bazofili) veya normalin altında (bazopeni) ise, bunun altında yatan nedeni belirlemek için ek değerlendirme ve tıbbi değerlendirme gerekebilir. Bu nedenle, bazofil sayısındaki herhangi bir anormallik, bir sağlık uzmanının dikkatlice değerlendirmesi gereken bir durumdur.

Baso (Bazofil) yüksekliği nedir? Baso yüksekliği neden olur?

Bazofil yüksekliği, tıbbi terimle “bazofili” olarak adlandırılır. Bazofiller, normalde kanın beyaz kan hücrelerinin yüzde 0.5 ila 1’ini oluştururlar, ancak bazofili durumunda bu oran normalin üzerine çıkar. Bazofili, bazı sağlık sorunlarının bir işareti olabilir ve altında yatan birkaç potansiyel neden vardır.

Bazofiliye neden olabilecek bazı yaygın durumlar şunlardır:

 • Alerjik reaksiyonlar: Bazofiller alerjik reaksiyonların tetiklenmesinde önemli bir rol oynar. Alerjenlerle temas ettiğinde, bazofiller histamin ve diğer biyolojik maddeler salgılar, bu da alerjik semptomların ortaya çıkmasına yol açar.
 • Kronik inflamatuar hastalıklar: Bazı inflamatuar hastalıklar, vücuttaki kronik iltihaplanmayla ilişkilendirilir ve bazofillerin sayısında artışa neden olabilir.
 • Miyeloproliferatif bozukluklar: Bu hastalıklar, kemik iliğinde aşırı üretimle karakterizedir ve bazofillerin artışına neden olabilir. Polisitemia vera, kronik miyeloid lösemi gibi miyeloproliferatif hastalıklar bu kategoriye girer.
 • Parazit enfeksiyonları: Bazofiller, parazit enfeksiyonlarına karşı mücadelede önemli rol oynar. Bu tür enfeksiyonlar, bazofillerin sayısında geçici bir artışa yol açabilir.
 • Tiroid hastalıkları: Tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidi) bazofillerin sayısında artışa neden olabilir.
 • Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kortikosteroidler, bazofillerin sayısında artışa yol açabilir.

Bazofili, genellikle rutin kan tahlilleri sırasında keşfedilen bir durumdur. Bazofiliye neden olan altta yatan sorunun teşhis ve tedavisi için, bir tıbbi uzmanın yapacağı ek incelemeler ve değerlendirmeler önemlidir. Tek başına bir tanı değildir ve diğer semptomlar ve laboratuvar sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Baso (Bazofil) yüksekliği belirtileri

Bazofil yüksekliği (bazofili), genellikle başlı başına belirtilerle kendini göstermez ve çoğu zaman rutin kan testleri sırasında tesadüfen tespit edilir. Ancak bazofillerin artışı, bazı altta yatan durumlarla ilişkili olabilir ve bu durumlar bazı belirtiler ve semptomlarla ilişkilendirilebilir. Belirtiler, bazofil yüksekliğine neden olan temel nedene bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, herhangi bir belirti ya da endişeniz varsa, bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Bazofil yüksekliğine eşlik edebilecek olası belirtiler şunlardır:

 • Alerjik reaksiyonlar: Bazofil yüksekliği, alerjik reaksiyonlarla ilişkili olabilir. Bu reaksiyonlar, kaşıntı, döküntü, burun akıntısı, gözlerde sulanma, hapşırma ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
 • Kronik ürtiker (kurdeşen): Bazofillerin histamin salgılaması, cildin döküntülü ve kaşıntılı bir durum olan kronik ürtikerin oluşumuna katkıda bulunabilir.
 • Enflamasyon ve şişlik: Bazofiller, inflamatuar süreçleri tetikleyerek ve histamin salgılayarak şişlik, kızarıklık ve ağrıya neden olabilir.
 • Solunum problemleri: Astım ve diğer solunum yolu hastalıkları bazofillerin yüksekliği ile ilişkili olabilir ve bu durumlar solunum zorluğu, hırıltılı solunum ve göğüs sıkışması gibi semptomlara neden olabilir.
 • Halsizlik ve yorgunluk: Bazofiliye neden olan altta yatan hastalıklar, halsizlik, yorgunluk ve genel enerji düşüklüğüne yol açabilir.
 • Sindirim sistemi belirtileri: Bazofillerin artışı, sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir ve bu da mide bulantısı, kusma, ishal veya kabızlık gibi belirtilere yol açabilir.

Unutulmamalıdır ki, bazofili sadece bir laboratuvar bulgusudur ve her zaman belirgin belirtilere yol açmayabilir. Bazofil yüksekliğine neden olan altta yatan durumu teşhis ve tedavi etmek için, doktorunuzun sizinle birlikte tıbbi geçmişinizi, semptomlarınızı ve diğer laboratuvar sonuçlarını değerlendirmesi önemlidir. Bu nedenle, herhangi bir belirti veya endişeniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmak en uygun adım olacaktır.

Baso (Bazofil) düşüklüğü nedir? Baso düşüklüğü neden olur?

Basofil düşüklüğü, tıbbi terimle “bazopeni” olarak adlandırılır. Bazofil sayısı normalin altına düştüğünde oluşur. Bazopeni, bazofillerin normalden daha az üretilmesi, hızlı bir şekilde yok olması veya kemik iliği dışındaki dokularda birikmesi sonucunda meydana gelebilir. Bazopeniye neden olabilecek birkaç potansiyel sebep vardır:

 • Alerjik reaksiyonlar: Alerjenlere maruz kalma, bazofillerin hızlı bir şekilde serbest bırakılmasına ve sayılarının geçici olarak düşmesine neden olabilir.
 • Kronik iltihaplanma: Bazofillerin sürekli bir iltihapla mücadele etmesi, hücrelerin sayısında azalmaya yol açabilir.
 • Hormonal durumlar: Bazı hormonal durumlar, özellikle kortikosteroidlerin aşırı kullanımı veya hipertiroidi gibi tiroid bezinin aşırı çalıştığı durumlar, bazofil düşüklüğüne yol açabilir.
 • Miyeloproliferatif hastalıklar: Kemik iliğinde hücrelerin anormal bir şekilde çoğaldığı hastalıklar, bazofil sayısında azalmaya neden olabilir.
 • Kemoterapi ve radyasyon tedavisi: Bazofillerin üretimini olumsuz etkileyebilecek kanser tedavileri bazopeniye yol açabilir.
 • Sistemik Lupus Eritematozus (SLE): Otoimmün bir hastalık olan SLE, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına karşı saldırmasına neden olur ve bazofil düşüklüğüne yol açabilir.

Bazopeni genellikle başlı başına belirgin semptomlara neden olmaz ve çoğu zaman rutin kan testleri sırasında fark edilir. Bu nedenle, bazofil düşüklüğü tespit edildiğinde, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi sağlamak için bir sağlık uzmanının değerlendirmesi önemlidir. Tedavi, bazopeniye neden olan temel duruma ve semptomlara bağlı olarak değişebilir.

Baso (Bazofil) yüksekliği nasıl tedavi edilir?

Bazofil yüksekliğinin altında yatan nedeni belirlemek için öncelikle bir doktora başvurmak önemlidir. Doktorunuz, klinik öykünüzü alacak, fizik muayene yapacak ve bazı kan testleri isteyecektir. Test sonuçlarına dayanarak bazofil yüksekliğinin nedenini belirlemeye çalışacaktır.

Bazofil yüksekliği genellikle aşağıdaki durumlardan biriyle ilişkilidir:

 • Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle parazitik enfeksiyonlar, bazofil yüksekliğine neden olabilir.
 • Alerjik reaksiyonlar: Şiddetli alerjik reaksiyonlar bazofil düzeylerinin artmasına yol açabilir.
 • Kronik inflamatuar hastalıklar: Bazı inflamatuar hastalıklar, vücutta sürekli olarak iltihaplanma durumuna yol açarak bazofil yüksekliğine neden olabilir.
 • Miyeloproliferatif bozukluklar: Bazı kan kanseri türleri ve diğer miyeloproliferatif bozukluklar bazofil yüksekliğiyle ilişkilendirilebilir.

Tedavi, bazofil yüksekliğine neden olan temel sebebe bağlı olarak değişir. Bu nedenle, tedavi süreci, tanıya dayalı olarak belirlenir. Tedavi, altta yatan durumun tedavi edilmesini, enfeksiyonun giderilmesini veya inflamasyonun kontrol altına alınmasını içerebilir. Miyeloproliferatif bozukluklar gibi bazı durumlarda ise uzman bir hematolog tarafından yönlendirilecek özel tedaviler uygulanabilir.

Bu nedenle, eğer bir kan testinde bazofil yüksekliği tespit edilmişse, hemen bir doktora başvurmak ve altta yatan nedenin belirlenmesi için gerekli tetkikleri yaptırmak önemlidir. Doktorunuz size uygun tedavi yöntemlerini belirleyecektir. Unutmayın, kendi başınıza bir teşhis koymaya veya tedavi uygulamaya çalışmak riskli ve etkisiz olabilir. Her zaman uzman bir sağlık profesyonelinin rehberliğini aramak en doğrusudur.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?