Bartter sendromu

Bartter sendromu, nadir görülen bir genetik hastalıktır ve böbreklerle ilgili bir dizi sorun nedeniyle ortaya çıkar. Bu sendrom, 1962 yılında ilk kez keşfedilmiştir. Bartter sendromu, genetik bir aktarım gösterir ve özellikle böbreklerin bir bölümü olan Henle’nin döngüsündeki (Loop of Henle) bir sorun nedeniyle oluşur.

Henle’nin döngüsü, böbreklerin iç kısmında yer alan ve idrarın yoğunluğunu düzenlemede önemli bir rol oynayan bir yapıdır. Bartter sendromunda, bu döngünün işlevi bozulmuştur ve böbreklerin normal şekilde tuz ve su dengesini korumasını engeller.

Bartter sendromunun ana özellikleri şunlardır:

 • Elektrolit dengesizliği: Böbrekler, normalde vücuttaki sodyum, potasyum, klorür ve diğer elektrolitleri düzenler. Bartter sendromunda, bu elektrolitlerin dengesi bozulabilir.
 • Metabolik alkoloz: Bartter sendromu, vücuttaki asit-baz dengesini etkileyerek metabolik alkoloz adı verilen bir duruma yol açabilir.
 • Böbrek kanallarının anomalileri: Sendrom, böbrek tüplerindeki (tübüler) anormalliklere bağlı olarak gelişir. Loop of Henle’nin etkilenmesi, özellikle bu anormalliklerin odak noktasıdır.

Bartter sendromu tedavi edilemez, ancak semptomların yönetilmesi ve elektrolit dengesinin kontrol altında tutulması için ilaçlar ve diğer tedaviler kullanılabilir. Uzman bir sağlık profesyoneli tarafından izlenmesi ve yönetilmesi önemlidir.

Bartter sendromu belirtileri nelerdir?

Bartter sendromu, genellikle böbreklerle ilgili bir dizi sorun nedeniyle ortaya çıkan belirtilerle karakterizedir. Her bireyde belirtiler farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Poliüri (Aşırı İdrar Çıkma): Kişi sürekli olarak idrar yapma ihtiyacı hisseder ve bu idrar miktarı normalden daha fazladır.
 • Polidipsi (Aşırı susama): Aşırı idrar çıkma nedeniyle kişi sürekli olarak susuzluk hissi yaşar ve aşırı miktarda su içme ihtiyacı duyar.
 • Düşük kan basıncı: Kişide normalden daha düşük kan basıncı görülebilir.
 • Metabolik alkoloz: Kanın aşırı alkali olması durumudur. Bu, vücuttaki asit-baz dengesinin bozulduğunu gösterir.
 • Yüksek renin seviyeleri: Renin, böbreklerin kan basıncını düzenlemek için salgıladığı bir enzimdir. Bartter sendromunda renin seviyeleri artabilir.
 • Yüksek aldosteron seviyeleri: Aldosteron, vücuttaki sodyum ve potasyum dengesini düzenleyen bir hormondur. Bartter sendromunda aldosteron seviyeleri yükselir.

Bu belirtiler, bir kişide Bartter sendromu şüphesi olması durumunda, bir sağlık profesyoneli tarafından detaylı bir değerlendirme yapılmasını gerektirir. Bartter sendromu tanısı, genetik testler ve diğer tıbbi görüntüleme yöntemleri kullanılarak konabilir. Tedavi genellikle semptomları yönetmeye yöneliktir ve ilaçlarla desteklenir. Tedavi süreci, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Bartter sendromu tedavisi var mı?

Bartter sendromu için spesifik bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, semptomların kontrol altına alınması ve böbrek sağlığının desteklenmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bartter sendromu tedavisinde uygulanabilecek bazı yöntemler:

 • Mineral takviyeleri: Potasyum, magnezyum ve diğer mineral eksiklikleri için doktor tarafından mineral takviyeleri önerilebilir.
 • Sıvı ve elektrolit dengesi: Yeterli sıvı alımı ve elektrolit dengesinin korunması önemlidir. Sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolit seviyelerini dengelemek için diyet düzenlemeleri yapılabilir.
 • Tuz kısıtlaması: Tuz alımının kontrol altında tutulması, böbreklerin tuz ve su dengesini korumak için önemlidir.
 • Anti-inflamatuar ilaçlar: Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), iltihaplanmayı azaltmak ve böbrek fonksiyonlarını düzenlemek amacıyla kullanılabilir. Ancak, bu ilaçların uzun süreli kullanımı bazı riskleri beraberinde getirebilir, bu nedenle doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
 • Aldosteron Antagonistleri: Aldosteron antagonistleri, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Tedavi süreci, hastanın durumuna ve semptomlarının şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bireysel bir tedavi planı oluşturmak için bir sağlık profesyoneli ile iş birliği yapmak önemlidir. Tedavinin amacı, semptomları hafifletmek, elektrolit dengesini korumak ve böbrek fonksiyonlarını desteklemektir.

Bartter sendromu tanısı nasıl yapılır?

Bartter sendromu tanısı koyma süreci genellikle laboratuvar testleri ve klinik değerlendirmeleri içerir. Bartter sendromu tanısı koyma sürecinde izlenen adımlar:

 • Fiziksel muayene: Doktor, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla fiziksel muayene yapar. Belirtiler ve semptomlar incelenir.
 • Hasta geçmişi: Hastanın tıbbi geçmişi ve daha önce geçirdiği ameliyatlar, hastalıklar değerlendirilir. Ailede benzer durumların olup olmadığına dair bilgiler de incelenir.
 • Kan ve idrar testleri: Kan ve idrar testleri, elektrolit seviyelerini, böbrek fonksiyonlarını ve idrar yoğunluğunu ölçmek amacıyla kullanılır. Bu testler, Bartter sendromunun karakteristik özelliklerini gösterebilir.
 • Genetik testler: Bartter sendromunun genetik bir hastalık olduğu göz önüne alındığında, genetik testler yapılabilir. Bu testler, belirli gen mutasyonlarını tespit ederek sendromun genetik temelini incelemeye yöneliktir.
 • Elektrokardiyogram (EKG): Bu test, kalp aktivitesini değerlendirmek için kullanılabilir. Bartter sendromu, potasyum düzeylerindeki değişiklikler nedeniyle kalp ritmi üzerinde etki yapabilir.
 • Gebelik süreci incelemesi: Eğer hastanın gebelik sürecinde sendromla ilişkilendirilebilecek durumlar varsa, bu bilgiler de dikkate alınır.

Bartter sendromu tanısı, bu testlerin sonuçlarına dayanarak konulur. Tanı konduktan sonra, hastanın durumuna bağlı olarak tedavi planı oluşturulur. Erken tanı ve tedavi, hastanın yaşam kalitesini artırabilir ve komplikasyonları önleyebilir.

Bartter sendromu tipleri

Bartter sendromu, genetik mutasyonlara bağlı olarak beş farklı tip veya alt tip olarak sınıflandırılır. Her bir tip, hastalığın belirli genetik değişikliklere dayandığı belirli bir alt grup anlamına gelir. Bartter sendromu tipleri:

Tip 1 (BS I): Bu tip, SLC12A1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Henle kulbu, tuz ve suyu tutamaz hale gelir. Genellikle gebeliğin 6. ayında ortaya çıkar ve büyüme geriliğine neden olabilir.

Tip 2 (BS II): Diğer tiplerden farklı olarak, tip 2’de geçici hiperkalsemi oluşur. Bu tip, ROMK genindeki mutasyonlarla ilişkilidir.

Tip 3 (BS III): Klasik Bartter sendromu olarak bilinir. Diğer tiplere göre daha hafif belirtilere sahip olabilir.

Tip 4 (BS IV): Tip 4, 4a ve 4b olmak üzere iki alt tipten oluşur. Bu tipler, farklı genetik mutasyonlardan kaynaklanır ve hiperkalsiürinin geçici olmasıyla karakterizedir.

 • 4a (BS IVa): CASR genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.
 • 4b (BS IVb): CLCNKB genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.

Tip 5 (BS V): Bu tip, CASR genindeki mutasyonlardan kaynaklanır ve diğer tiplerden ayrılır. İlk kez 2016’da tanımlandığı bilinir.

Bu tipler arasında genetik temeldeki farklılıklar, hastalığın seyri ve belirtileri üzerinde etkili olabilir. Hastalığın doğru bir şekilde sınıflandırılması, uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Bartter sendromu oluşum sebepleri ve kimlerde görülür?

Bartter sendromu, genellikle Henle kulpundaki tuz emiliminin sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Henle kulpunun yapısındaki bozukluklar, sendromun temel nedenlerinden biridir. Ayrıca, sendrom genetik bir rahatsızlık olduğu için aile bireylerinden çocuklara aktarılabilir.

Bartter sendromu oluşum sebepleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Genetik Faktörler: Bartter sendromu genellikle genetik bir hastalıktır. Belirli gen mutasyonları, sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir. Genellikle aile bireylerinden birinden diğerine geçer.
 • Henle kulu yapısındaki bozukluklar: Henle kulu, böbreklerde tuz ve su dengesini düzenleyen önemli bir yapıdır. Bu bölgede meydana gelen yapısal bozukluklar, tuz emiliminin düzgün bir şekilde gerçekleşememesine ve Bartter sendromuna yol açabilir.
 • Yenidoğan bebekler: Bartter sendromu genellikle bebeklik döneminde ortaya çıkar. Yenidoğan bebeklerde daha sık görülür.

Bartter sendromu, genetik bir hastalık olması ve Henle kulu ile ilgili sorunlara dayanması nedeniyle herhangi bir yaş, hastalık türü veya cinsiyetle doğrudan ilişkilendirilemez. Ancak genetik bir geçmişi olan ailelerde daha sık görülme eğilimindedir

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?