Hipovolemik şok

Hipovolemik şok, ani kan ve sıvı kaybına bağlı olarak gelişen ciddi bir tıbbi durumu temsil eder. Bu şok türü, derin yaralanmalar, travmalar, iç veya dış kanamalar, yanıklar, ağır ishal gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilir. Vücuttaki kan volümündeki hızlı azalma, organlara yeterli oksijenin taşınmasını engeller ve yaşamsal fonksiyonlarda bozulmalara neden olur.

Hipovolemik şokun belirtileri arasında nabız hızının yavaşlaması, solunum hızının artması, bilinç kaybı riski, deride solgunluk, soğuk terleme ve kan basıncında düşüş bulunur. Organlara yeterli oksijenin gitmemesi nedeniyle organ yetmezlikleri gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Bu durumda hızlı ve etkili bir acil müdahale gereklidir. Kan veya sıvı kaybının yerine konması, kan basıncının düzeltilmesi, oksijen desteği gibi tedaviler uygulanabilir. Hipovolemik şok, zamanında müdahale edilmezse hayati tehlike oluşturabilir, bu nedenle acil tıbbi yardım şarttır.

Hipovolemik şok, gelişmiş ülkelerde nadir görülen bir durum olabilir, ancak gelişmekte olan ülkelerde, özellikle çocuklarda sıkça görülme ihtimali daha yüksektir, özellikle ishal gibi durumlar bu tür şokun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeplerle, hijyen, sağlık eğitimi ve erken müdahale önleyici faktörler olarak öne çıkar.

Hipovolemik şok belirtileri

Hipovolemik şok, ani ve ciddi bir kan kaybına bağlı olarak vücudun hayati organlarına yeterli kan ve oksijen sağlayamaması durumudur. Bu şokun belirtileri genellikle şiddetli kan kaybı ve dolaşım sisteminin çökmesiyle ilişkilidir. Hipovolemik şok belirtileri:

 • Nabzın zayıflaması: Hipovolemik şokta nabzın zayıflaması ve hızlanması sık görülen belirtilerdendir. Nabzın hissedilmesi zorlaşabilir.
 • Vücut soğuması: Ciddi kan kaybı, vücut sıcaklığını düşürebilir. Soğuk terleme ve derinin soluk, solgun bir renk alması görülebilir.
 • Kol ve bacaklarda üşüme: Kan akışının azalması nedeniyle kol ve bacaklarda üşüme hissi olabilir. Uzuvlarda hissizlik veya uyuşma görülebilir.
 • Hızlı solunum: Solunum hızında belirgin bir artış gözlenebilir. Vücut, azalan oksijen seviyelerine karşı daha fazla oksijen alabilmek için hızlı solunum gerçekleştirir.
 • Halsizlik, baş dönmesi ve bulantı: Kan basıncının düşmesi ve oksijenin azalması, halsizlik, baş dönmesi ve bulantı gibi belirtilere neden olabilir.
 • Susuzluk ve ağızda kuruluk: Şiddetli kan kaybı, susuzluk hissi ve ağızda kuruluk ortaya çıkarabilir.
 • Dudak morarması: Yetersiz oksijen nedeniyle dudaklarda morarma veya siyanoz (mavi renk değişimi) görülebilir.
 • Düşük ateş ve terleme: Vücut ısısının düşmesiyle birlikte düşük ateş ve terleme gözlenebilir.
 • Tansiyonun düşmesi: Hipovolemik şok, kan kaybı nedeniyle tansiyonun düşmesine yol açabilir.
 • Bayılma ve bilinç kaybı: Ciddi hipovolemik şok durumlarında bayılma veya bilinç kaybı yaşanabilir.

Hipovolemik şok, acil tıbbi müdahale gerektiren hayati tehlike arz eden bir durumdur. Bu belirtileri gösteren bir kişi derhal bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir.

Hipovolemik şok tanısı 

Kan ve sıvı kaybının şiddetini belirlemek ve hipovolemik şokun varlığını değerlendirmek için uzmanlar çeşitli taramalar yapar. Bu taramalar duruma bağlı olarak değişebilir:

 • Fizik muayene ve tam kan sayımı gerçekleştirilir.
 • Hemoglobin, hematokrit ve BUN (kan üre azotu) değerlerine odaklanılır.
 • Eğer sebep ciddi bir yanıksa, hipernatremi belirtileri (Serum sodyum seviyesinin 150 mEq/L’nin üzerinde olması) incelenir.
 • Klinik bir tanı için santral venöz basınç (CVP) ölçümü ve özellikle yaşlı hastalarda pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) ölçümü düşünülebilir.
 • Tanıyı netleştirmek amacıyla ekokardiyografi (EKO), elektrokardiyogram (EKG), bilgisayarlı tomografi (BT), swan-Ganz kateteri ve endoskopi gibi yöntemler kullanılabilir.

Hipovolemik şok evreleri

Hipovolemik şok, vücutta kan ve sıvı kaybının artmasıyla birlikte belirgin evrelerde seyreden bir durumdur. Bu evreler şu şekilde özetlenebilir:

 • Aşama 1: Kanda %15 kayıp meydana gelir. Kan basıncı hala normal seyirde olabilir.
 • Aşama 2: Kanda %15-%30 arasında kayıp görülür. Kalp atışları ve solunum hızlanmaya başlar.
 • Aşama 3: Kanda %30-40 arasında kayıp meydana gelir. Kan basıncı ciddi bir şekilde düşer ve idrar üretimi azalır.
 • Aşama 4: Kanda %40’tan fazla kayıp yaşanır. Kan basıncı minimum seviyeye düşer, kalp atışları daha da hızlanır.

Hipovolemik şok nedenleri nelerdir?

Hipovolemik şok, genellikle ciddi yaralanmalardan kaynaklanmakla birlikte, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Farklı hipovolemik şok nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Hemoraji (Şiddetli kan kaybı)
 • Ciddi yaralanmalar
 • Bazı kırıklar
 • Dış gebelik
 • العمليات الجراحية
 • Beyin anevrizması
 • Gastrointestinal problemler, örneğin ülser
 • Özofagus varis kanaması
 • Genital kanamalar
 • Vasküler kanamalar
 • Kusma ve ishal
 • Geniş yanıklar
 • Çok sıcak iklimlerde aşırı sıvı kaybı

Bu durumlar, vücuttaki sıvı ve kan miktarında önemli bir azalmaya yol açarak hipovolemik şoka neden olabilir.

Hipovolemik şokun çeşitleri

Hipovolemik şok, genellikle iki ana kategoriye ayrılan hemorajik ve non-hemorajik (metabolik) şoklar şeklinde ortaya çıkar.

Hemorajik hipovolemik şokun temel sebebi genellikle travmadır. Bu şok türünün kök nedenleri arasında toraks travmaları, büyük damar yaralanmaları ve içi belirli bir boşluk içermeyen organların (örneğin, karaciğer, dalak, böbrek) yaralanmaları bulunmaktadır. Ayrıca, gastrointestinal kanamalar, bazı kırıklar (pelvik, femur vb.) ve jinekolojik hastalıklar da hemorajik hipovolemik şokun sebepleri arasında yer alabilir.

Non-hemorajik hipovolemik şokta ise nedenler genellikle gastrik kayıplar (kusma, ishal gibi), yanıklar, pankreatit, diabetes insipidus, böbrekten tuz kaybı ve bağırsak tıkanmalarını içerir.

 Hipovolemik şokta ne yapılır?

Hipovolemik şokta müdahale, şokun nedenine bağlı olarak şekillenir. Genelde ilk adım, akciğere hava giriş çıkışını kolaylaştırmak ve gerektiğinde solunumu desteklemektir. Ayrıca, varsa dış kanamayı durdurmak da öncelikli önlemler arasındadır.

Eğer şok, kusma ve ishal gibi sebeplerden kaynaklanıyorsa, öncelikle bu semptomları kontrol altına alacak ilaçlar kullanılabilir. Aynı zamanda, vücudu kaybedilen sıvı ve kanla yeniden doldurmak önemlidir.

Hipovolemik şokta doğru müdahale yapılmazsa, organ hasarları, kangren, hatta kalp krizi gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle, vakaya özgü olarak uygun tedavi ve destek önlemlerinin alınması hayati önem taşır. Hastanın durumuna hızla müdahale etmek, kaybedilen sıvı ve kanın yerine konulması, oksijen tedavisi gibi tedavi yöntemleri bu süreçte önemli rol oynar. Ancak, hipovolemik şok tedavisi için spesifik bir plan, hasta değerlendirmesine ve nedenin belirlenmesine bağlı olarak yapılmalıdır.

Hipovolemik şok tedavisi

Hipovolemik şok tedavisi için acil durumlardaki ABC yani Airway-Breathing-Circulation (Hava Yolu, Solunum, Dolaşım) ilerleyişi uygulanır. Önce hava yolunun açılması ile ilgili acil müdahale yapılır, sonra solunum desteği sağlanır ve hemen dolaşım ile ilgili problemleri çözmek için gerekli prosedürler uygulanır.

 • Hava yolunu açma: Hipovolemik şok tedavisi solunum yolu düzenlenmesi ile başlar. Solunum kanalı temizlenir, gerekirse airway takılarak hastanın biraz rahatlaması sağlanır.
 • Solunum kontrolü: Hipovolemik şok tedavisi yapılırken bazen nefes alışverişin desteklenmesi gerekebilir. Bu durumlarda suni solunum, ambulama, mekanik ventilasyonu yapılır ve oksijen akışı sağlanır.
 • Dolaşım kontrolü: Açık ya da kapalı kanamalar ve sıvı kayıplarına göre farklı adımlar izlenir. Hastanın kan kaybı varsa uygun şekilde kan verilir. Gerekliyse kaybedilen sıvının yerine konması adına idame sıvı tedavisi gerçekleştirilerek hipovolemik şok sıvı tedavisi uygulanır.

Hipovolemik şok riskini azaltmak için alınabilecek önlemler

Hipovolemik şok riskini azaltmak için, başınıza gelebilecek yaralanma gibi ani durumlar dışında, diğer olası sebeplerle ortaya çıkabilecek hipovolemik şok riskini minimize etmek adına şu önlemleri alabilirsiniz:

 • Diüretik ilaç kullanımı: Eğer diüretik ilaçlar kullanıyorsanız, doz konusunda dikkatli olun. Doktorunuzun önerdiği dozajı aşmamaya özen gösterin ve bol bol su içmeye özen gösterin.
 • İshal ya da kusma durumları: İshal veya kusma gibi durumlarda, kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koymak adına tuzlu-şekerli su veya elektrolit solüsyonu tüketin. Bu, sıvı ve elektrolit dengesini koruyarak hipovolemik şok riskini azaltabilir.
 • Terleme durumları: Eğer çok terliyorsanız, terle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için su ve sıvı alımına özen gösterin. Özellikle sıcak hava koşullarında veya egzersiz sırasında kaybedilen sıvı miktarını dengelemek önemlidir.

Bu önlemler, vücut sıvı dengesini koruyarak hipovolemik şok riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, özellikle aniden ortaya çıkan travmatik durumlar gibi kontrolden çıkabilecek durumlar için her zaman dikkatli olmak önemlidir. Bu nedenle, sağlık durumunuz ve yaşam tarzınıza uygun öneriler için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Hipovolemik şok sonrası öz bakım ve iyileşme süreci

 Tedavi sonrasında hipovolemik şoku atlattıysanız, iyileşme süreci ve öz bakım önemlidir. Hastaneden eve dönmek öncesinde doktorunuzla şokun etkileri, tam sağlığınıza dönüş süreci ve ilaç kullanımı hakkında detaylı bir görüşme yapmanız önemlidir.

Hipovolemik şok, vücutta ciddi bir etki yarattığından dolayı, iyileşme sürecinde dinlenme, önerilen ilaçları düzenli kullanma ve varsa yaraların doğru bir şekilde takip edilmesi gereklidir. Şokun sebebini göz önünde bulundurarak kontrolleri aksatmamak, özellikle yaş küçükse psikolojik destek almak iyileşme sürecine katkı sağlayabilir. Unutulmamalıdır ki, iyileşme süreci bireyseldir ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, doktorunuzun önerilerini dikkate almak ve sağlık durumunuzu düzenli olarak kontrol ettirmek önemlidir.

انتقل إلى أعلى
عيش ساعد
تحتاج مساعدة؟
مستشفى المغناطيس
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟