apttnedir

APTT testi nedir?

Kan dolaşımındaki damarlardan biri zarar gördüğünde, pıhtılaşma faktörleri adı verilen proteinler belirli bir sırayla bir araya gelerek kan pıhtılarını oluşturur ve kanamayı durdurur. aPTT testi, bu pıhtılaşma faktörlerinin işleyişini değerlendirmek için kullanılır. Kanın pıhtılaşma süreci, genellikle iç (intrinsik), dış (ekstrinsik) ve ortak yollar olmak üzere belirli adımlardan oluşur. aPTT testi, iç ve ortak yolda yer alan pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarını ölçmek için kullanılır.

Bu testin sonuçları kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık geçmişine, kullandığı kan sulandırıcı ilaçlara ve kullanılan test yöntemine bağlı olarak değişebilir. Normalden sapma, pıhtılaşma sisteminde bir sorun olduğunu gösterebileceği gibi, normal sonuçlar ise pıhtılaşma sisteminin normal olduğunu ve kanama riski taşınmadığını göstermeyebilir. Bu test, saniyeler içinde sonuç verir ancak tek başına bir sağlık problemi teşhisi koymak için yeterli değildir.

aPTT testi neden kullanılır?

aPTT testi, vücudun kan pıhtılarını oluşturma yeteneğini değerlendirmek için kullanılan bir tarama testidir. Yaralanma sonrası veya belirli kanama bozuklukları durumunda vücut dokularında meydana gelen hasar sonucunda kanama olabilir. Hemostaz adı verilen bir süreçte, kan pulcukları (trombositler), damar duvarı ve pıhtılaşma faktörleri bir araya gelerek hasar bölgesindeki kanamayı durdurur.

aPTT testi, alınan kan örneğinde pıhtılaşma süresini ölçerek bu sürecin normalden uzun veya kısa olup olmadığını belirler. Bu test, uzman hekimler tarafından incelenerek pıhtılaşma süresini belirlemede kullanılır. Genellikle, pıhtılaşma sürecinin değerlendirilmesi için test edilen numunenin sonuçlarıyla normal bir referans arasında karşılaştırma yapılır. Bu sayede kanın pıhtılaşma yeteneği hakkında bilgi elde edilir ve olası kanama bozuklukları veya pıhtılaşma problemleri tespit edilebilir.

aPTT süresinin uzaması hangi durumlarda ortaya çıkar ve belirtileri nelerdir?

aPTT süresinin uzaması çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir ve bazı belirtiler gösterebilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 • Kan sulandırıcı ilaç kullanımı: Bu ilaçlar, kan pıhtılarını önlemek için kullanılır ancak aPTT süresini uzatabilirler.
 • Gebelik komplikasyonları: Gebelik sırasında bazı durumlarda aPTT süresinde uzama görülebilir.
 • Karaciğer hastalıkları: Karaciğer fonksiyonlarının bozulması, aPTT süresinin uzamasına yol açabilir.
 • Ağır enfeksiyonlar: Özellikle ciddi enfeksiyonlar bazen pıhtılaşma faktörlerini etkileyebilir ve aPTT süresinde uzamaya neden olabilir.
 • Yetersiz beslenme: Beslenme bozuklukları, özellikle vitamin K eksikliği, pıhtılaşma faktörlerini etkileyerek aPTT süresini uzatabilir.
 • Bazı lösemiler: Bazı lösemi türleri pıhtılaşma faktörlerinde değişikliklere yol açabilir ve aPTT süresini etkileyebilir.

aPTT değerlerinde düşüklük yaşandığında görülebilecek belirtiler şunlar olabilir:

 • Diş eti kanaması
 • Cilt altı kanamaları
 • Yaraların iyileşme sürecinde uzama
 • Adet döneminde normalden fazla kanama
 • Burun kanamaları gibi kanamaların sık veya aşırı olması

Bu belirtiler, aPTT süresindeki düzensizliklerin olabileceğini gösterebilir ve bu durumların altında yatan nedenlerin değerlendirilmesi için bir doktora başvurulması önemlidir.

aPTT değeri yüksekliği belirtileri nelerdir?
Normalde 26 ila 35 arasında kabul edilen aPTT değerinin 100 ve üstüne çıkması durumunda vücutta kanamalar meydana gelebilir. Bu yüksek aPTT değeri, pıhtılaşma bozukluğuna işaret eder ve aşırı kanama veya kanamanın geç durması gibi durumlara yol açabilir.

Heparin gibi kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan kan inceltici ilaçlar, aPTT referans değerlerinin normal aralığının üstüne çıkmasına neden olabilir. Özellikle heparin kullanımı sonucunda aPTT test sonuçları 60 ila 70 saniye arasına ulaşabilir ve bu durum normal kabul edilebilir.

Yüksek aPTT değerlerinin belirtileri şunlar olabilir:

 • Aşırı veya beklenmedik kanama
 • Kanamanın geç durması veya durmaması
 • Kolay morarma veya cilt altı morarmalar
 • Diş eti kanaması
 • Burun kanaması
 • Aşırı adet kanaması
 • Kanlı idrar veya dışkı

Bu belirtiler görüldüğünde, yüksek aPTT değerlerinin altında yatan nedenlerin değerlendirilmesi için bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir.

aPTT Testi kullanım alanları nelerdir?
aPTT testi, bir dizi hastalık ve tedavi takibi durumunda önemli bir rol oynar. Bu testin kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi: Kan pıhtılaşması sürecinde yer alan intrensek yolu değerlendirmek için kullanılır. Bu, pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarını belirlemek ve pıhtılaşma sürecinin sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek anlamına gelir.
 • Heparin tedavisinin takibi ve ilaç dozunun ayarlanması: Heparin gibi kan inceltici ilaçların etkinliğini takip etmek ve doz ayarlaması yapmak için aPTT testi kullanılır.
 • Hemofili taramaları: Hemofili gibi kanama bozukluklarını tespit etmek ve izlemek amacıyla kullanılabilir. aPTT testi, faktör VIII ve IX eksikliklerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.
 • Karaciğer yetmezliği araştırılması: Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma faktörlerinin değerlendirilmesi için aPTT testi kullanılabilir. Karaciğerin pıhtılaşma faktörlerini üretme yeteneğini anlamak için önemlidir.
 • K vitamini yetersizliğinin değerlendirilmesi: K vitamini eksikliği, pıhtılaşma faktörlerinin üretimini etkileyebilir. Bu durumun belirlenmesinde ve takibinde aPTT testi kullanılabilir.
 • DIC (Disemine Intravascular Coagulation) hastalığı teşhisi: Kan pıhtılaşma ve kanama arasındaki dengesizliklerin tespit edilmesi ve bu tür bir hastalığın teşhisi için aPTT testi kullanılabilir.

Bu kullanım alanları, aPTT testinin birçok pıhtılaşma bozukluğunu tespit etmek, tedaviyi izlemek ve hastalıkları teşhis etmek için önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Bu test, klinik durumun değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar ve birçok hastalığın tanısına yardımcı olabilir.

aPTT testi nasıl yapılır?

aPTT testi, genellikle laboratuvar ortamında gerçekleştirilir ve şu adımları içerir:

 • Hazırlık: Hastanın kolundaki uygun bir damar bulunur ve steril bir şekilde cilt yüzeyi dezenfekte edilir.
 • Turnike uygulaması: Kan alınacak bölgenin yaklaşık 10-15 cm üzerine turnike (lastik bant) bağlanır. Bu, damarın belirginleşmesini ve kan akışının artmasını sağlar.
 • İğne ile kan alma: Eğitimli bir sağlık uzmanı, steril bir iğne ile damara nazikçe ve düşük bir açıyla girer. Genellikle dirseğin alt kısmında veya el sırtındaki damarlar tercih edilir. İğneyle damara girildikten sonra, kan numunesi alınır.
 • Kan numunesinin toplanması: İğne vasıtasıyla alınan kan, bir vakumlu tüp veya başka bir kap içine toplanır.
 • Laboratuvara gönderme ve incelenme: Alınan kan numunesi, laboratuvara gönderilerek aPTT testi için incelenir. Bu test, kanın pıhtılaşma süresini ölçmek için gerçekleştirilir.

aPTT testi için alınan kan numunesi, laboratuvar ortamında pıhtılaşma faktörlerinin aktivitesini ölçmek üzere test edilir. Bu sayede pıhtılaşma sürecinin değerlendirilmesi ve herhangi bir pıhtılaşma bozukluğunun belirlenmesi amaçlanır.

aPTT testi aç karnınına mı yapılmalıdır?

aPTT testi genellikle aç karnına yapılmasına gerek yoktur. Genellikle özel bir hazırlık gerektirmez ve aç yada tok olma durumu testin sonuçlarını etkilemez. Ancak bazı özel durumlarda doktor veya laboratuvar talep edebilir. Örneğin, bazı ilaçların etkileşimlerini belirlemek veya özel bir durumu incelemek amacıyla aç karnına istenebilir. Önceden belirtilmiş özel talimatlar varsa, doktorunuzun veya sağlık uzmanınızın talimatlarına göre test öncesinde hazırlık yapmanız gerekebilir. Bu nedenle, aPTT testi için özel bir hazırlık gerekip gerekmediğini sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir.

Düşük yapan gebelikte aPTT uzaması ne anlama gelir?

Gebelikte aPTT değerlerinde artış, özellikle antifosfolipid antikor sendromu (APS) gibi durumlarda önemli bir belirti olabilir. APS, damar tıkanıklıkları ve tekrarlayan düşüklerle ilişkilendirilen bir hastalıktır. Bu durumda, aPTT test sonuçlarında uzama gözlenebilir.

Tekrarlayan düşükler ve açıklanamayan damar tıkanıklıkları durumlarında, antifosfolipid antikor sendromu düşünülmelidir. Bu nedenle, düşük öyküsü olan gebelerde aPTT testinin yapılması önemlidir. Antifosfolipid antikor sendromu olan hastalarda uygun tedavi ile gelecekteki gebeliklerin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün olabilir.

aPTT değerlerindeki artış, özellikle gebelik sürecinde tekrarlayan düşüklerle ilişkili olabilir ve bu durumun altta yatan nedenlerinin belirlenmesi tedavi ve gebelik sürecinin yönetimi açısından önemlidir. Bu nedenle, aPTT test sonuçlarındaki değişikliklerin uzman bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedaviye başlanması gerekebilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?