Antikor

Antikorlar, vücudun bağışıklık sistemini oluşturan ve Y şeklinde yapıya sahip özel proteinlerdir. Bu proteinler, virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler ve yabancı cisimler gibi antijen adı verilen maddelere karşı bağlanabilen yapıya sahiptirler, adeta bir anahtarın kilit deliğine uyması gibi.

Aynı zamanda immunoglobulin olarak da adlandırılan antikorlar, vücutta herhangi bir yabancı antijeni tespit ederek, bağışıklık sisteminin dikkatini çekmeye ve onun tarafından imha edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi için işaret koymaya yararlar. Antikorların işaretleme süreci, hedeflerini belirleyip onlara bağlanmalarıyla başlar. Daha sonra bağışıklık sistemi, bu yabancı maddeleri tanıyarak bir dizi savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu savunma mekanizmaları, antikorların hedeflediği yabancı maddeleri etkisiz hale getirmeye, imha etmeye veya vücuttan uzaklaştırmaya yöneliktir. Bu süreç, vücudun hastalıklara karşı savunmasında kritik bir rol oynar.

Antikorların çalışma mekanizması nasıldır?

Antikorlar ve bağışıklık sistemi:

 • Antijenin tanınması: Yabancı bir madde (antijen) vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi antijeni tanır. Antijenler, vücut hücrelerinde bulunan normal moleküllerden farklı yapıya sahiptir ve bağışıklık sistemine “yabancı” olarak işaret verirler.
 • Antikor üretimi: Bu tanınmış antijenler, özel akyuvarlar olan B hücreleri tarafından algılanır. B hücreleri, antijene bağlandığında çoğalır ve olgunlaşır. Oluşan olgun B hücreleri (plazma hücreleri), milyonlarca antikor üretir ve bunları dolaşım sistemi ve lenfatik sistem aracılığıyla yayarak vücuttaki antijenleri hedef alır.
 • Antikorların etkisi: Antikorlar dolaşım sistemi boyunca taşınırken, bağışıklık sistemine ait olgun B hücrelerine bağlandıkları antijen türüne özgü hedefleri bulur ve onlara saldırır. Örneğin, antikorlar zararlı bir toksine bağlanarak zehrini etkisiz hale getirebilir ya da mikroplara karşı harekete geçebilir.
 • Kompleman ve diğer reaksiyonlar: Antikorlar, bağlandıkları antijenleri tanımlayarak, kanda bulunan kompleman adı verilen bir dizi protein ile kimyasal reaksiyonlara girebilirler. Bu kompleman reaksiyonları, mikropların parçalanmasını tetikleyebilir veya bağışıklık sistemine ait diğer savunma hücrelerini (fagositoz yapabilen hücreler gibi) hedefe çeker.
 • Bağışıklık süreci: Antikor üretimi, vücuttaki tüm antijen molekülleri ortadan kalkana kadar devam eder. Antikorlar farklı sürelerle vücutta kalabilir ve üretildikleri belirli antijenlere karşı vücudun bağışıklık kazanmasını sağlarlar.

Bu süreç, vücudun savunma mekanizmasının temelini oluşturur ve vücudu hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Hastalıklar ve antikor ilişkisi

Antikorlar, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak hastalıklarla mücadelede kilit rol oynarlar. Ancak bazı durumlarda, antikorlar doğrudan veya dolaylı olarak hastalıklara neden olabilir veya hastalıkların seyrini etkileyebilir:

 • Bağışıklık yetmezlikleri ve hastalıklara yatkınlık: Bağışıklık sistemi yeterli antikor üretemediğinde veya antikor üretiminde bozukluklar olduğunda, vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir. Özellikle viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlarda yetersiz antikor üretimi, vücudun mikroplarla etkili bir şekilde mücadele etmesini zorlaştırabilir.
 • AIDS ve antikor üretimi: HIV enfeksiyonunun ilerleyen evresi olan AIDS, bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatarak antikor üretimini etkiler. Bu durum, vücudu fırsatçı enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir.
 • Antikorlar ve hastalık oluşumu: Bazı durumlarda, vücut yabancı maddelere karşı ürettiği antikorlar, kendi dokularına benzerlik gösterir ve bu durum hastalıklara yol açabilir. Örneğin, boğaz enfeksiyonlarına karşı gelişen antikorlar, kalp veya böbrek hücrelerine bağlanarak bu organlarda sorunlara neden olabilir.
 • Otoimmün hastalıklar ve antikorlar: Bağışıklık sistemi normalde vücudun kendi hücrelerini tanır ve onlara saldırmaz. Ancak bazen, bağışıklık sistemi kendi hücreleriyle çatışmaya başlar ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Bu durumda vücut, kendi dokularına karşı antikorlar üreterek kendisine zarar verebilir.
 • Böbrek hastalıkları ve fazla antikor üretimi: Bazı hastalıkların neden olduğu aşırı antikor üretimi, böbreklerin işlevini etkileyebilir. Fazla antikorlar böbrekler tarafından filtrelenmeye çalışılır ve bu durum böbrek yollarında tıkanıklığa ve protein kaybına neden olabilir, böylece böbrek hastalıklarına yol açabilir.

Bu durumlar, antikorların bağışıklık sistemi ve vücut sağlığı üzerindeki karmaşık etkilerini gösterir ve bazı hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynayabilir.

B hücresi nedir?

B hücreleri, bağışıklık sisteminin önemli bir hücresel bileşenidir. Bu hücreler, antijenleri tanır ve vücudu mikroplar ve diğer yabancı maddelere karşı korumak için antikor üretirler.

Antikorlar veya immunoglobulinler, B hücrelerinin ürettiği koruyucu proteinlerdir. Bunlar, vücuda giren yabancı maddeleri (antijenleri) hedef alarak bağışıklık sistemi tepkisini başlatır ve bu antijenleri etkisiz hale getirir. Antikorlar, B hücreleri tarafından salgılanan antijen reseptörlerinin serbest bir şekilde salgılanmayan versiyonlarıdır.

Antikorlar beş ana sınıfa ayrılır:

 • IgG: En yoğun miktarda bulunan antikor sınıfıdır ve kanda ve dokularda baskın olarak bulunur. İmmünizasyon sonucu oluşan antikorların çoğu IgG’dir. Anne sütü ile bebeğe geçerek geçici bir bağışıklık sağlar.
 • IgM: İlk antijenle karşılaşmada hızla üretilen ve bağışıklık yanıtının başlatılmasını sağlayan en büyük antikordur.
 • IgA: Vücudun dış dünya ile temas halinde olan yumuşak dokularda birikir ve burada antijenlerin vücuda girmesini engeller.
 • IgD: B hücrelerinin temel bileşeni olan bu antikor, B hücrelerinin aktifleşmesini sağlar.
 • IgE: Sadece memelilerde bulunur ve parazit enfeksiyonlarına karşı mücadelede rol alır. Ayrıca, aşırı hassasiyet ve alerjik reaksiyonlardan sorumludur.

Bu antikor sınıfları farklı aktiviteler ve fonksiyonlar sergilerler. Bazıları bağışıklık tepkisini başlatırken, diğerleri belirli dokularda birikir ve antijenlerin vücuda girmesini engeller. Ayrıca, IgE gibi bazı antikorlar özel hastalık durumlarında ortaya çıkabilir ve vücudun aşırı reaksiyonlar vermesine neden olabilir.

Antikorlar nerelerde kullanılır?

Antikorlar, vücutta çok çeşitli görevler üstlenirler ve tıpta çeşitli alanlarda kullanımları bulunur:

 • Hastalık teşhisi ve takibi: Antikorlar, hastalıkların kan testleriyle tespit edilmesinde ve takibinde kullanılır. Örneğin, hepatit, enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar (örneğin, çölyak, eklem romatizması, lupus), bazı kanser türlerinin tanısında ve izlenmesinde antikor testleri önemli bir rol oynar.
 • Bağışıklık durumunun değerlendirilmesi: Vücuttaki antikor seviyeleri, bağışıklık yanıtının gücü hakkında bilgi verir. Yüksek antikor seviyeleri, genellikle güçlü bir bağışıklık yanıtının olduğunu gösterebilir.
 • Geçirilmiş hastalıkların belirlenmesi: Antikorlar, vücudun daha önce bir hastalıkla karşılaşıp karşılaşmadığını ve buna karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösterir.
 • Serum tedavisi: Vücutta üretilen antikorlar özel işlemlerle izole edilerek serum tedavisinde kullanılabilir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarında, kişilerin ürettiği antikorlar saflaştırılarak başka hastaların tedavisinde kullanılabilir.
 • Monoklonal antikor tedavisi: Son yıllarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan monoklonal antikorlar, belirli bir antijene karşı geliştirilen biyolojik ilaçlardır. Alerjik, romatolojik, otoimmün veya kanser gibi özel hastalıkların tedavisinde kullanılırlar.

Bu yöntemler, antikorların sağlık alanında çeşitli ve önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Antikor testi nedir?

Antikor testleri, vücudun belirli bir patojene (virüs, bakteri veya diğer organizmalar) karşı ürettiği antikorları tespit etmek için kullanılan testlerdir. Bu testler, vücutta bulunan antikor seviyelerini belirleyerek, geçmişte bir enfeksiyon geçirilip geçirilmediğini veya mevcut bir enfeksiyonun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Örneğin, SARS-CoV-2 antikor testleri, genellikle koronavirüsün spike proteinine karşı oluşan antikorları saptar. Bu sayede, antikorların türüne (örneğin, IgM veya IgG) göre, bireyin COVID-19’a karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği, geçmişte enfekte olup olmadığı veya halihazırda enfekte olup olmadığı hakkında bilgi sağlayabilir.

Bu testler, enfeksiyonların belirlenmesi, bağışıklık durumunun değerlendirilmesi ve hastalığın seyri hakkında önemli bilgiler sunar. Antikor testleri, özellikle hastalık tanısı ve toplumda bağışıklık düzeyinin anlaşılması gibi durumlarda önemli bir rol oynar.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?