Anosmi

Anosmi (Koku alamamak – Koku körlüğü)

Anosmi, koku alamama durumu, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir sorundur. Özellikle son yıllarda koronavirüs ile ilişkilendirilmiş ve gündemde önemli bir yer edinmiştir. Anosmi genellikle kalıcı olabilir, ancak bazı durumlarda geçici de olabilir. Bu rahatsızlığın spesifik bir bitkisel tedavisi bulunmamakla birlikte, bazı yöntemlerle belirli sonuçlar elde edilebilir. Örneğin, limon, nane, kahve gibi keskin kokuların belirli aralıklarla koklanarak, beyne uyarı gönderilmesi, koku duyusunu canlandırabilir.

Anosmi tedavisi, koku alamama sorununun kökeninin belirlenmesinden sonra planlanır. Anosmi, keskin veya hafif kokularda zayıflık olarak ortaya çıkabileceği gibi, bazen koku alma duyusunun tamamen kaybolmasıyla da kendini gösterebilir. Bu durumu özetlemek gerekirse, kişi herhangi bir ortamda herkesin algılayabileceği bir kokuyu hissetmez. Halk arasında “koku körlüğü” olarak da adlandırılan anosmi, koku bozuklukları arasında sadece bir örnektir.

Koku bozuklukları, sadece anosmi ile sınırlı değildir; özellikle koronavirüs salgınından sonra parosmi (bazı kokuları gerçekten olduğundan farklı algılamak, örneğin elmanın kokusunu farklı bir şekilde almak) veya kakosmi (özellikle yiyecek kokularını çürümüş olarak hissetmek) gibi farklı koku bozuklukları da sıkça görülebilmektedir.

Anosmi (Koku alma bozukluğu) belirtileri

Anosmi belirtileri, genellikle kişinin bulunduğu ortamda koku alamamasıyla kendini gösterir. Bu durum, çoğunlukla tüketilen gıdaların kokularının algılanamamasıyla öne çıkar. Ancak, bazen günlük hayatta sıkça kullanılan parfüm, sabun, kolonya gibi keskin kokuların da hissedilememesi belirleyici olabilir. Anosmi belirtileri, koku alamama hissinin tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olduğunu kişinin anlamasını zorlaştırabilir.

Koku alma bozuklukları: Anosmi nedenleri

Koku alamama durumu, yani anosmi, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Koku algısının nasıl gerçekleştiğini anlamak, bu bozukluğun kökenlerini açıklamak açısından önemlidir.

Havanın içinde bulunan moleküller, koku ile ilgili bilgileri taşır. Bu moleküller nefes alınırken burna çekilir. Burnun üst kısmında, koku alma reseptörleriyle donatılmış bir merkez bulunmaktadır. Bu merkezdeki sinir uçları, koku moleküllerini enzimatik reaksiyonlarla parçalar. Sinir uçları, bu parçalanmış kokuyu algılayarak elektriksel uyarıyı oluşturur ve beyine iletir. Beyindeki koku merkezi, gelen uyarıyı analiz ederek kokunun niteliğini belirler.

Koku algılamasında iki temel sorun ortaya çıkabilir. İlk olarak iletim tipi anosmi, yani koku moleküllerinin iletimini engelleyen bir sorun; ikincisi sensörnöral anosmi, yani sinir uçlarında ortaya çıkan sorunlar.

İletim tipi anosmi nedenleri:

 • Nazal polipler: Anormal şekilde şişmiş burun etleri, koku moleküllerinin olfaktör mukozaya ulaşmasını engelleyebilir.
 • Burun eğriliği: İleri derecede eğrilen burun, koku alma yeteneğini etkileyebilir.
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Grip, nezle, alerjiler gibi enfeksiyonlar, burun tıkanıklığına yol açarak koku almayı etkileyebilir.
 • Viral enfeksiyonlar: Koronavirüs gibi viral hastalıklar, iletim tipi anosmiye neden olabilir.
 • Sigara veya uyuşturucu kullanımı: Bu maddeler, koku alma yeteneğini azaltabilir.

Sensörnöral anosmi nedenleri:

 • Beyin tümörleri
 • Kafa tabanı kırıkları
 • Alzheimer hastalığı
 • Hormonal rahatsızlıklar
 • Epilepsi
 • Parkinson hastalığı
 • Beyin ameliyatları
 • Beyin anevrizmaları

Anosmi nedeni beyin tümörü veya anevrizması gibi ciddi sorunlar olduğunda, baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme gibi belirtiler de görülebilir. Bu durumda, derhal tıbbi yardım almak önemlidir.

Anosmi (Koku alamamak) teşhis yöntemleri

Anosmi (koku alamamak) teşhisi genellikle hastanın şikayetleri üzerine odaklanır. Koku alamama durumunda, ayırıcı tanı yapmak ve altında yatan nedeni belirlemek önemlidir. Bu nedenle, teşhis süreci, hastanın detaylı bir değerlendirmesi ve çeşitli testleri içerir. Anosmi, bir belirti olabileceği gibi aynı zamanda başka bir hastalığın da bir belirtisi olabilir.

Teşhis sürecinde kullanılan yöntemler:

 • Hasta hikayesi ve şikayetlerin değerlendirilmesi: Hastanın koku alamama ile ilgili şikayetleri detaylı bir şekilde incelenir. Başlangıç zamanı, şiddeti, eşlik eden başka belirtiler gibi faktörler değerlendirilir.
 • Butanol eşik testi ve olfaktometri: Bu testlerde, hastaya belirli konsantrasyonlarda sulandırılmış kimyasal maddeler veya kokulu gazlar koklatılır. Hastanın hangi düzeyde koku algıladığı ölçülerek, anosmi derecesi belirlenebilir.
 • Endoskopik muayene: Burun içerisine endoskopik bir kamera ile bakılarak, burun boşluğundaki olası problemler, polipler veya anatomik anormallikler değerlendirilir.
 • Sinüs tomografisi (BT) veya beyin manyetik rezonans (MR) görüntüleme: Bu görüntüleme teknikleri, burun ve sinüs boşluklarındaki yapısal problemleri, tıkanıklıkları veya beyinle ilgili potansiyel nedenleri belirlemek amacıyla kullanılır.

Teşhis süreci, genellikle bu testlerin kombinasyonuyla tamamlanır. Her bir hasta farklı olabilir, bu nedenle doktor, bireye özgü duruma uygun tetkikleri seçecektir. Teşhisin ardından, altta yatan nedenlere yönelik uygun tedavi planı oluşturulabilir.

Anosmi (Koku alamamak) tedavi yaklaşımları

Anosmi tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Tedavi planı, hastanın durumuna, nedenlere ve semptomların şiddetine göre kişiselleştirilir. Anosmi tedavisi için genel yaklaşımlar:

 • Altta yatan rahatsızlığın tedavisi: Anosmi genellikle başka bir sağlık sorununun bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, öncelikle altta yatan rahatsızlığın tedavi edilmesi önemlidir. Nazal polipler, burun eğriliği, sinüzit gibi sorunlar cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi ile düzeltilebilir.
 • Alerji tedavisi: Alerjik reaksiyonlar, burun tıkanıklığına ve koku alamama durumuna neden olabilir. Antihistaminikler ve nazal kortikosteroid spreyler gibi ilaçlarla alerji belirtileri kontrol altına alınabilir.
 • Koku eğitimi: Bazı durumlarda, kokuları tanıma becerisi yeniden kazanılabilir. Kişiye farklı kokuların tanıtılması ve bu kokuların sık sık koklanmasıyla, koku duyusunun tekrar uyarılması amaçlanır.
 • Destekleyici tedaviler: Koku alamama durumunda hastalar, genellikle yiyeceklerin tadını alamamaktan şikâyet eder. Beslenme danışmanlığı ve destekleyici tedavilerle, diğer duyuların kullanılması teşvik edilebilir.
 • Kokuların tahmini: Anosmi durumunda, kokuların ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağını tahmin etmek, günlük yaşamda daha iyi başa çıkmaya yardımcı olabilir. Örneğin, güvenli bir ortamda keskin kokuları daha dikkatlice değerlendirmek gibi.

Anosmi tedavisi her birey için farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda tamamen iyileşme mümkün olmayabilir. Bu nedenle, doğru tanı ve uygun tedavi planı için uzman bir sağlık profesyoneliyle iş birliği önemlidir.

Anosmi (Koku alamamak) komplikasyonları

Anosmi veya koku alamamak, hayati sorunlara yol açabilen bir durum olabilir. Bu durumla ilişkilendirilebilecek potansiyel komplikasyonlar şunlar olabilir:

 • Beslenme sorunları: Koku, lezzet algısını büyük ölçüde etkiler. Anosmi durumunda, besinlerin tadını doğru bir şekilde değerlendirememe veya tadı tamamen kaybetme söz konusu olduğundan, beslenmeye olan ilgi azalabilir. Bu durum, uzun süreli anosmi durumlarında beslenme sorunlarına neden olabilir.
 • Güvenlik riskleri: Anosmi, günlük hayatta karşılaşılan çeşitli güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle evde sürekli çalışan bir duman alarmı bulundurmak, bozulmuş gıdaları tespit etmekte zorlanan kişiler için önemlidir. Ayrıca, gaz kaçakları gibi kokusuz tehlikeleri tespit etme konusunda zorlanabilirler.
 • Sosyal ve psikolojik etkiler: Koku, sosyal etkileşimde önemli bir rol oynar ve çeşitli duygusal deneyimleri etkiler. Anosmi, sosyal ilişkilerde ve kişinin genel yaşam kalitesinde azalmalara neden olabilir. Aynı zamanda bu durum, depresyon, anksiyete veya izolasyon gibi psikolojik sorunlara da yol açabilir.
 • Tıbbi sorunların geç gözden kaçması: Koku alamama, bazen altta yatan tıbbi sorunların belirtisi olabilir. Ancak, bu belirti göz ardı edildiğinde, önemli sağlık sorunlarının geç fark edilmesine neden olabilir.

Bu nedenle, anosmi yaşayan bireylerin günlük hayatlarında ekstra önlemler alması, düzenli sağlık kontrollerini yapmaları ve yaşadıkları sorunları bir sağlık profesyoneliyle paylaşmaları önemlidir.

Covid-19 kaynaklı anosmi: Geçici veya kalıcı olma durumu 

Covid-19 kaynaklı anosmi (koku alamama), genellikle geçici bir durum olabilir. Covid-19, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer şekilde burun ve boğazda enfeksiyona neden olur. Virüs, koku alma mukozasına zarar verebilir ve bu da geçici bir koku kaybına yol açabilir.

Çoğu durumda, Covid-19’den kaynaklanan anosmi, mukozanın iyileşmesiyle birlikte kendiliğinden geçer. Virüs sadece mukoza tabakasına zarar verirken, sinir uçlarını etkilemez. Bu durumda, kişi zamanla koku alma yeteneğini yeniden kazanabilir.

Ancak, Covid-19’un sinir uçlarını doğrudan etkilediği durumlar nadir olmakla birlikte mümkündür. Bu durumda, anosmi kalıcı olabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıfladığında veya başka sağlık sorunları ortaya çıktığında, koku alma sorunu tekrar ortaya çıkabilir.

Özetle, çoğu durumda Covid-19 kaynaklı anosmi geçici olabilir ve koku alma yeteneği zamanla kendiliğinden iyileşebilir. Ancak, virüsün sinir uçlarını etkilediği durumlarda veya başka sağlık sorunları varsa, koku kaybı kalıcı veya tekrarlayabilir.

Anosmi (Koku alamamak) tedavisinde bitkisel yaklaşımlar

Anosmi (koku alamamak) hastalığı için bilinen spesifik bitkisel tedaviler bulunmamakla birlikte, koku egzersizleri gibi yöntemler bazı kişilere yardımcı olabilir. Ancak, bu tür uygulamaların etkinliği bilimsel olarak kesin bir şekilde kanıtlanmamıştır ve herhangi bir bitkisel tedavi yöntemine başlamadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir.

 • Koku egzersizleri: Anosmi tedavisinde kullanılan bir yöntem, koku egzersizleridir. Bu egzersizler, hasta tarafından sevilen baskın kokuların, örneğin limon, taze nane veya kahve gibi kokuların belirli aralıklarla koklatılması üzerine odaklanır. Bu, koku sinirini çalıştırarak beyni hatırlatmaya ve koku algısını canlandırmaya yönelik bir yaklaşımdır.

Bu egzersizler, koku sinirini uyararak beyin ve koku alma mekanizmalarını aktif tutmaya yöneliktir. Ancak, bu yöntemlerin herkes üzerinde aynı etkiyi gösterip göstermediği ve etkinlik düzeyinin değişkenlik gösterip göstermediği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 • Doğal yağlar ve aromaterapi: Bazı insanlar, nane, lavanta veya eukaliptüs gibi doğal yağların kokusunu solumanın, koku duyularını harekete geçirebileceğine inanmaktadır. Aromaterapi, bu doğal yağların kullanımını içeren bir uygulamadır. Ancak, bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, kişisel tercihlere bağlı olarak denenebilir.

Yine de unutulmamalıdır ki, koku egzersizleri ve aromaterapi gibi yöntemler bir kişiden diğerine farklılık gösterebilir ve herhangi bir tedavi planı oluşturmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Bitkisel tedaviler, genellikle bilimsel olarak kanıtlanmamış olduğundan, bu tür yaklaşımların etkili olup olmadığını değerlendirmek zordur.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına bağlı anosmi: Kalıcı olabilir mi?

Evet, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle ağır grip, nezle veya soğuk algınlığı durumlarında yaşanan anosmi (koku alamama), bazen kalıcı olabilir. Burundaki koku alma sinir uçları, olfaktör mukozada bulunan ince kılcal sinir dallarıdır. Bu sinirler, enfeksiyonlara karşı bazen beklenmedik bir tepki göstererek kendilerini kapatma eğiliminde olabilirler.

Anosmi genellikle enfeksiyon sonrası sinir uçlarındaki geçici hasar veya iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkar. Ancak, bu hasar bazen kalıcı olabilir. Genellikle, sinirdeki hasarın iyileşmesi için bir ay içinde düzelme görülebilir, ancak bazı durumlarda iyileşme süreci daha uzun olabilir ve 6 aydan 1 yıla kadar sürebilir.

Tedavi yaklaşımı, öncelikle mevcut enfeksiyonun tedavisi ve ardından sinir hasarının onarılmasına yönelik olabilir. Ayrıca, koku egzersizleri de bu süreçte uygulanabilir. Bu egzersizler, hastanın sevdiği baskın kokuların belirli aralıklarla koklatılması üzerine odaklanır ve koku alma sinirini uyararak iyileşme sürecini desteklemeyi amaçlar.

Ancak, her durumda anosmi kalıcılığını sürdürebilir ve bu durum, bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, anosmi yaşayan bireylerin durumları uzun süre devam ederse, bir sağlık profesyoneliyle görüşmeleri önemlidir.

Tat alamamak ve anosmi (Koku alamamak): İlişki ve etkileşim

Tat alamamak (agevuzi) ile anosmi (koku alamamak) arasında bir bağlantı vardır. Tat alma ve koku alma duyuları birbirine yakın bir şekilde çalıştıkları için, bu iki duyu arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle yemek yeme sırasında, tat ve koku bir araya gelerek lezzet algısını oluşturur.

Normalde, gıdaların tadını algılamak için hem tat hem de koku duyuları gereklidir. Tat alma, dil üzerindeki tat tomurcukları aracılığıyla gerçekleşirken, koku alma ise burun içindeki olfaktör mukoza üzerindeki sinir uçları aracılığıyla gerçekleşir.

Anosmi durumunda, koku alma duyusu etkilenir ve bu, tat alma yeteneğini de doğrudan etkileyebilir. Yani, eğer bir kişi koku alamıyorsa, o kişi aynı zamanda gıdaların ve içeceklerin tatlarını da tam olarak algılamakta zorlanabilir. Ayrıca, ağır grip gibi durumlar sırasında hem tat hem de koku alma sinirleri etkilenebilir, bu da tat alamamaya ve koku alamamaya neden olabilir.

Ancak, herhangi bir durumda sadece tat alamamak veya sadece koku alamamak da mümkündür, çünkü bu iki duyu sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?