Amnezi

Amnezi, deneyimlerin, bilgilerin veya anıların geçici veya kalıcı olarak unutulmasına neden olan, genellikle travma, beyin hastalıkları veya kafa travmaları gibi durumlar sonucunda ortaya çıkan bir hafıza kaybı durumudur. Bu durum, genellikle yakın zamanda öğrenilen bilgilerin unutulmasını içerirken, genellikle daha eski veya derinlerde yer alan anılar korunabilir.

Amnezi, kişinin kimliğini veya yakın çevresini unutması beklenmeyen bir durumdur. Yani, genellikle geçmiş kimlik bilgileri veya temel bilgilerin kaybı değil, yakın tarihli olayların hatırlanmasında zorluk yaşanması şeklinde kendini gösterir. Bu durum, günlük rutinleri yerine getirirken zorluklar yaşanmasına neden olabilir.

Amnezinin farklı türleri bulunabilir ve fiziksel, nörolojik testler ve bilişsel değerlendirmelerle teşhis edilebilir. Tedavisi, hafızayı güçlendirmeye yönelik bilişsel rehabilitasyon ve terapileri içerebilir. Bu terapiler, kişinin hafızasını güçlendirmeye, öğrenme stratejilerini geliştirmeye ve hatırlama becerilerini artırmaya odaklanabilir.

Amnezi, bir kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek bir durum olabilir. Bu nedenle, bir kişide amnezi belirtileri fark edilirse, bir sağlık uzmanına danışmak ve uygun değerlendirmeleri yaptırmak önemlidir. Bu sayede doğru tedavi yöntemleri ve destekler belirlenebilir.

Amnezi nedenleri

Amnezi, beyin yapılarını ve özellikle hafızayı kontrol eden limbik sistemde meydana gelen hasar sonucunda ortaya çıkabilir. Geçici veya kalıcı olabilir. Amnezinin birçok farklı nedeni olabilir ve bazıları şunlardır:

 • Beyin travması: Kafa travmaları, özellikle beyin sarsıntıları, amnezinin en yaygın nedenlerindendir. Bir kaza, düşme veya spor aktiviteleri gibi durumlar bu tür travmalara neden olabilir.
 • Nörolojik hastalıklar: Alzheimer hastalığı, demans, Parkinson hastalığı, multipl skleroz (MS) gibi nörolojik hastalıkların ilerlemesi, hafıza kaybına yol açabilir.
 • Felç (İnme): Felç, beyne kan akışının kesilmesi sonucunda ortaya çıkar ve bu da hafıza kaybına neden olabilir.
 • Beyin tümörleri: Beyin tümörleri, beyin dokusuna bası yaparak veya dokuyu hasara uğratarak hafıza kaybına neden olabilir.
 • Beyinde oksijen yetersizliği: Beyne yeterli oksijen gitmemesi, hipoksik beyin hasarına ve hafıza kaybına neden olabilir.
 • Travmatik olaylar ve stres: Yoğun stres altında yaşanan travmatik olaylar, beyin fonksiyonlarını etkileyerek geçici hafıza kayıplarına yol açabilir.
 • Karbonmonoksit zehirlenmesi: Karbonmonoksit zehirlenmesi beyin dokusuna zarar verebilir ve hafıza kaybına yol açabilir.
 • Bazı ilaçlar ve alkol: Uzun süreli alkol kullanımı, bazı ilaçlar ve uyuşturucular, hafıza kaybına katkıda bulunabilir.
 • Epilepsi ve nöbetler: Bazı nöbet türleri, hafıza kaybına neden olabilir.

Amnezi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve nedeni belirlemek için genellikle kapsamlı bir değerlendirme ve tıbbi değerlendirme gereklidir. Bu nedenle, amnezi yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir.

Amnezi türleri

Amnezi, farklı türlerde ortaya çıkabilen bir hafıza kaybı durumudur ve çeşitli alt tiplere sahip olabilir. Bu alt tipler şunlardır:

 • Retrograd amnezi: Retrograd amnezi, genellikle travma veya hastalık sonrasında meydana gelen bir durumdur. Kişi, geçmiş olayları veya bilgileri hatırlayamaz. Bu durum geçmişe yönelik hafıza kaybını içerir, yani genellikle yakın tarihte yaşanan olayları veya bilgileri hatırlamakta zorlanır.
 • İleriye dönük amnezi: İleriye dönük amnezi, kişinin amnezi yaşamasından sonra yeni bilgileri veya olayları hatırlayamama durumunu ifade eder. Geçmişte yaşananları hatırlayabilirken, amnezi sonrası yeni olayları veya bilgileri hatırlamakta zorlanır.
 • Geçici küresel amnezi: Geçici küresel amnezi, genellikle aniden başlayan ve birkaç saat ila birkaç gün süren, ardından genellikle düzelen geçici bir amnezi türüdür. Kişi, bu dönemde genellikle yakın tarihli olayları hatırlayamaz.
 • Dissosiyatif amnezi: Dissosiyatif amnezi, stres, travma veya duygusal zorlanma gibi durumlar sonucu ortaya çıkar. Bu durumda kişi, travmatik olayları veya belirli bir süreçteki olayları hatırlayamayabilir. Nadir durumlarda, kişi kendi kimliğini veya yaşam geçmişini tamamen veya büyük ölçüde unutabilir.
 • Travma sonrası amnezi: Travma sonrası amnezi, bir yaralanma sonucu ortaya çıkan hafıza kaybını ifade eder. Bu tür amnezinin hem geçici hem de kalıcı olabilme özelliği vardır.

Bu türlerin her biri farklı nedenlere, semptomlara ve etkilere sahip olabilir. Bir kişi amnezi belirtileri yaşadığında, uzman bir sağlık profesyoneline danışmalı ve uygun değerlendirme ve tedaviyi almalıdır.

Amnezi belirtileri

Amnezi belirtileri genellikle kişiden kişiye değişebilir ve amnezi türüne, şiddetine ve nedenine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı yaygın amnezi belirtileri şunlardır:

 • Unutkanlık: Amnezi, genellikle unutkanlıkla ilişkilidir. Geçmiş olayları hatırlamakta zorlanma veya yeni bilgileri öğrenmekte güçlük yaşama durumu söz konusu olabilir.
 • Kafa karışıklığı ve bilinçte bulanıklık: Amnezisi olan kişiler, zihinsel olarak karışık hissedebilirler ve odaklanma güçlüğü çekebilirler. Bilinç bulanıklığı ve kafa karışıklığı hissi sıkça yaşanabilir.
 • Tanıdık kişileri hatırlayamama: Amnezi, tanıdık kişilerin veya önemli insanların isimlerini veya kimliklerini hatırlamada zorluk çekmeye neden olabilir.
 • Günlük rutin işlerin zorlaşması: Amnezi yaşayan kişiler, günlük aktivitelerini veya rutin işlerini yapmada zorlanabilirler. Bu, genellikle yeni bilgileri hatırlamakta zorlanma veya odaklanma güçlüğü nedeniyle ortaya çıkar.
 • Kalıcı amnezide anıların kaybı: Bazı durumlarda, kalıcı amnezide kişi, yaşam boyu önemli anılarını veya belirli bir süreçte yaşadığı deneyimleri tamamen unutabilir.
 • Bilinen adreslerin unutulması: Amnezi belirtileri arasında kişinin günlük yaşamında önemli olan adresleri, yerleri veya tanıdık yerleri hatırlamakta zorlanması da yer alabilir.
 • Titreme veya koordinasyon bozukluğu: Bazı durumlarda amnezisi olan kişilerde titreme veya motor becerilerde koordinasyon bozukluğu görülebilir.
 • Sahte anılar veya yanlış hatırlamalar: Amnezi, bazen gerçekte yaşanmamış olan sahte anıların oluşturulmasına veya yanlış hatırlamalara neden olabilir.

Amnezi belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve hangi belirtilerin ortaya çıkacağı, amnezi türüne, nedenine ve şiddetine bağlı olabilir. Eğer amnezi belirtileri fark edilirse, bir sağlık uzmanından yardım almak ve uygun tedaviyi planlamak önemlidir.

Amnezi nasıl teşhis edilir?

Amnezi teşhisi genellikle bir dizi değerlendirme ve testler gerektirebilir. Bu değerlendirmeler, kişinin hafıza sorunlarını, belirtilerini ve durumunu daha iyi anlamak için birlikte kullanılır. Amnezi teşhisi için uygulanan yöntemler şunlardır:

Fiziksel ve nörolojik muayene: Doktor, hastanın genel sağlık durumu, nörolojik fonksiyonları ve semptomları değerlendirmek için bir fiziksel muayene yapabilir.

Nöropsikolojik değerlendirme: Bu testler, zihinsel işlevlerin değerlendirilmesine yardımcı olur. Bellek testleri, problem çözme yeteneği ve diğer bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesini içerebilir.

Görüntüleme testleri:

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları: Beyin görüntülemesi için kullanılan bir yöntemdir. BT taramaları, beyin hasarını veya anormallikleri gösterebilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları: Beyin yapısının ayrıntılı görüntülerini sağlar ve amneziye neden olabilecek hasarı veya anormallikleri göstermeye yardımcı olabilir.
 • Elektroensefalogram (EEG): Beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçmek için kullanılır. Nöbetler veya nöbetlere bağlı amnezi durumlarında yardımcı olabilir.

Kan testleri: Kan testleri, enfeksiyonlar, biyokimyasal dengesizlikler veya diğer anormal durumları belirlemek için yapılabilir. Bazı kan testleri, tiroid hormonları, B12 vitamini eksikliği gibi durumları değerlendirebilir.

Bu testler, amneziye yol açan belirli bir durumu tespit etmeye çalışır. Amnezi teşhisi, kişinin semptomlarına, tıbbi geçmişine ve test sonuçlarına dayanarak uzman bir doktor tarafından yapılır. Her hasta farklı olabilir, bu nedenle teşhis süreci kişiseldir ve dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir.

Amnezi nasıl tedavi edilir?

Amnezinin tedavisi, genellikle amneziye yol açan temel nedenin tedavisi veya semptomların yönetimi üzerine odaklanır. Özellikle amneziyi tedavi etmek için spesifik bir ilaç veya işlem bulunmamaktadır. Ancak, bazı yaklaşımlar semptomların hafifletilmesine veya hafızanın güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Altta yatan nedenin tedavisi: Eğer amnezi belirli bir hastalık, beyin travması veya tıbbi bir durumdan kaynaklanıyorsa, tedavi bu temel nedenin ele alınmasıyla başlar. Örneğin, tedavi edilebilir bir enfeksiyon veya tiroid bozukluğu gibi tıbbi durumların düzeltilmesi amnezinin yönetiminde önemlidir.
 • Bilişsel rehabilitasyon: Bilişsel rehabilitasyon ve terapiler, hafızayı güçlendirmeye ve bilişsel işlevleri iyileştirmeye yönelik olabilir. Bu terapiler, bellek egzersizleri, problem çözme teknikleri ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi içerebilir.
 • Psikoterapi ve danışmanlık: Psikoterapi, amneziye neden olan travmatik olaylarla başa çıkmaya ve duygusal iyileşmeye yardımcı olabilir. Danışmanlık ve terapi süreci, kişinin travmatik olaylarla yüzleşmesine ve hafızadaki blokajları çözmesine yardımcı olabilir.
 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye yönelik odaklanır. Bu terapi türü, stresle başa çıkmayı öğrenmeyi ve hafıza iyileşmesine yardımcı olabilir.
 • Hipnoz ve meditasyon: Bazı durumlarda, hipnoz veya meditasyon gibi teknikler, stresin azaltılmasına ve hafıza üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Amnezinin tedavisi, altta yatan nedenlerin değerlendirilmesini, bilişsel rehabilitasyonu ve kişisel ihtiyaçlara uygun terapötik yaklaşımları içerir. Her bireyin durumu farklıdır, bu nedenle tedavi planı genellikle kişiselleştirilir ve bir uzman tarafından yönlendirilir. Bu durumda, bir sağlık profesyoneline danışmak ve uygun tedavi seçeneklerini tartışmak önemlidir.

Amnezi nasıl önlenir?

Amnezi riskini azaltmak ve beyin hasarını önlemek için bir dizi önleyici adım atılabilir:

 • Alkol tüketimini sınırlayın: Aşırı alkol tüketimi beyin fonksiyonlarını etkileyebilir ve uzun vadede hafıza sorunlarına neden olabilir. Alkolün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ölçülü tüketim önemlidir.
 • Güvenli davranışlar: Araç kullanırken, motosiklet veya bisiklet sürerken güvenlik önlemlerini almak kritiktir. Kask takmak ve emniyet kemeri kullanmak beyin hasarı riskini azaltabilir.
 • Enfeksiyonların tedavisi: Kan veya beyin enfeksiyonları ciddi sorunlara yol açabilir. Enfeksiyon belirtileri ortaya çıktığında hızlıca tıbbi yardım almak önemlidir.
 • Düzenli sağlık kontrolleri: Beyinle ilgili durumlar, örneğin felç veya anevrizma gibi, düzenli doktor kontrolleriyle erken teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir.
 • Sağlıklı yaşam tarzı: Dengeli bir diyetle beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve uyku düzenine dikkat etmek beyin sağlığı için önemlidir. Stresten uzak durmak, zihinsel sağlığı korumak için de önemlidir.
 • Zihinsel aktiviteler: Zihinsel aktiviteler, kitap okuma, bulmaca çözme, yeni beceriler öğrenme veya sosyal etkileşimler gibi etkinlikler, beyin sağlığını ve hafıza fonksiyonlarını destekleyebilir.

Bu öneriler, beyin sağlığını korumak ve amnezi riskini azaltmak için genel sağlık yönergelerini içermektedir. Ancak, bazı durumlarda amneziyi tamamen önlemek mümkün olmayabilir. Önemli olan, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yaparak ve risk faktörlerini azaltarak beyin sağlığını korumak ve olası riskleri en aza indirmektir.

Amnezi geçici mi?

Amnezi geçici veya kalıcı olabilir; bu, amneziye yol açan faktörlere ve duruma bağlıdır. Bazı durumlarda, amnezi geçicidir ve zamanla düzelirken, diğer durumlarda kalıcı olabilir ve geri dönüşümsüz hafıza kaybına neden olabilir.

Geçici Amnezi: Geçici amnezi, genellikle travmatik bir olayın sonucunda ortaya çıkar ve belirli bir süre boyunca devam edebilir. Örneğin, kısa bir süreliğine yaşanan hafıza kaybı, bir kafa travması sonrası ortaya çıkabilir ve zamanla düzelebilir. Geçici amnezi, birkaç saat veya birkaç gün sürebilir ve genellikle geri dönüşümlüdür.

Kalıcı Amnezi: Kalıcı amnezi, genellikle daha ciddi beyin hasarı, uzun süreli alkol veya ilaç kötüye kullanımı, nörolojik hastalıklar veya beyin tümörleri gibi durumlar sonucunda oluşabilir. Bu durumda, bellek kaybı geri dönüşü olmayabilir ve kişi belirli anıları, deneyimleri veya bilgileri sonsuza dek kaybetmiş olabilir.

Amnezi vakaları, kişiden kişiye ve durumdan duruma değişebilir. Bazı geçici amnezi vakaları zamanla iyileşebilirken, bazıları kalıcı olabilir. Her durum farklı olduğu için, amnezi vakaları bireysel olarak değerlendirilmeli ve uygun tedavi veya yönetim planı uzman bir sağlık profesyoneli tarafından belirlenmelidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?