Ana Sayfa

El Cerrahisi (Travmalar, Tümörler, Parmak Transferleri, Parmak Onarımları)

El cerrahisi, üst ekstremite olarak adlandırılan, el, kol ve parmaklardan oluşan, omuzdan parmak ucuna kadar olan bölgedeki bütün hastalıkların tedavisini ve cerrahi işlemlerini içeren bir tıbbi birimdir. El cerrahisi işlemleri, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi birimi tarafından uygulanmaktadır.

Eller hayatın idamesinde ve günlük rutin işlerin yapılabilmesinde büyük katkısı olan, vücudumuzun hareket sisteminin en işlevli bölümüdür. Diğer uzuvlara göre daha açıkta olmaları nedeniyle hastalıklara ve yaralanmalara daha yatkındır. 

Ellerin fizyolojik yapısı biraz karmaşıktır. Bu sebeple el hastalıkları ve yaralanmalarında el cerrahisi işlemi, mikrocerrahi yöntemler ile alanında uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır.

El Cerrahisi Tedavi Alanları

 • El ve Parmak Kopmaları.

 • Parmak Kırıkları.

 • Tendon ve Sinir Yaralanmaları.

 • El ve Parmaklarda Doğumsal Anomaliler.

 • Damarsal Anomaliler.

 • Yanıklar.

 • Enfeksiyonlar.

 • El Tümörleri.

 • Sinir Sıkışmaları.

 • Doğuştan veya Yaralanmaya Bağlı El ve Kol Felçleri.

 • Romatizmal Hastalıklar.

El Cerrahisi Hastalıkları Nelerdir?

El, El Bileği ve Ön kol Yaralanmaları

Parmak ve Uzuv Kopmaları

Parmak, el, ön kol ve kollarda yaşanan kopmaların tedavisi el cerrahisi tarafından yapılmaktadır. Bu gibi kopma durumlarında hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekir.

Kopma ameliyatlarında başarı sağlanması bazı etmenlere bağlıdır;

 • Kopmanın nasıl gerçekleştiği,

 • Kopma anından, kanlanmanın başladığı ana kadar geçen süreye,

 • Kopan parçanın doğru taşınıp taşınmadığı.

Atardamar, Sinir ve Tendon Yaralanmaları

Damarlarda meydana gelen yaralanmalarda kanamalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra, yaralanan damarın kan taşıdığı dokular beslenemez. Bu durum doku ölümü (nekroz) riskini oluşturur. 

Sinirler, kaslara hareket komutunu ileten yapılardır. En sık rastlanan yaralanma biçimi, sinir sıkışmasıdır. Sinir yaralanmalarında müdahalenin gecikmemesi gerekmektedir. Gecikmesi durumunda kalıcı fonksiyon kayıpları olabilmektedir. 

Tendonlar kasların sahip olduğu gücü kemiklere aktaran ve hareketin oluşmasını sağlayan sert lif bağlardır. Ellerin çok fazla kullanılmasına ve ileri yaşa bağlı olarak tendon yaralanmaları görülmektedir.

Oluşan tüm bu yaralanmaların tedavilerine en kısa sürede başlanması gerekmektedir. Tedavinin geciktirilmesine bağlı olarak el fonksiyonlarında ve hareket kabiliyetinde kalıcı hasarlar oluşabilmektedir. Bu nedenle bu tip yaralanmalarda, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Kırık ve Çıkıklar

El cerrahisi dalında ayrıca üst ekstremitede oluşan tüm kırıklar da tedavi edilmektedir. Elde, el bileğinde, ön kolda ve dirsekte oluşan kırık/çıkıklar, bağ kopmaları ve kol kemiğinde kırılma bu alanda tedavi edilmektedir. 

Tedavi yöntemleri kırığın oluşma şekline, hastanın yaşına ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak tedavilerde alçı, kapalı düzeltme veya cerrahi yöntemler tercih edilmektedir.

Sinir ve Tendon Sıkışmaları

Karpal Tünel Sendromu

Başparmak ve yanında bulunan üç parmağın işlevliliğini sağlayan median sinirinin sıkışmasına bağlı gelişen hastalıktır. Belirtileri ise; parmaklarda uyuşma, güç kaybı, nesneleri düşürme ve ön koldan omuza kadar olan bölgede ağrılardır. 

Gerekli tedaviler uygulanmazsa sinirde ve el fonksiyonlarında kalıcı hasar oluşabilmektedir. Tedavi yöntemleri ise; ilaç, lokal enjeksiyonlar, atelleme, fizik tedavi ve cerrahi yöntemlerdir.       

Ulnar Oluk Sendromu

Dirseğin iç bölgesinden geçen ulnar sinirinin, kolun dirsek seviyesi kısmında sıkışması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Genel olarak yüzük ve küçük parmakların karıncalanması ve uyuşması ile kendini göstermektedir. Tedavisi ise; ilaç, lokal enjeksiyonlar, atelleme, fizik tedavi ve cerrahi yöntemlerdir.

De Quervain Hastalığı

Başparmağın diğer parmaklardan uzaklaşmasını sağlayan hareketleri yapabilmesinde etkili olan tendonlar, başparmağın ve bileğin birleştiği bölgede bir tünelin altından geçerler. Bu tünelde oluşan kalınlaşma, sertlik ve tendonların sıkışması ile tendonlar hareket edememeye başlarlar. Oluşan bu rahatsızlık de quervain hastalığı olarak tanımlanır. 

Genel olarak şeker hastalığı olanlarda, romatizmal hastalıklara sahip kişilerde ve doğum sonrası dönemde görülmektedir. Sıkışmanın seviyesine ve doktorun yönlendirmesine göre, ilaç, atel tedavisi ve el cerrahisi ile tedavi edilmektedir.

Tetik Parmak

Parmakların hareketini sağlayan tendonların yüzeyleri bazı kılıflarla çevrilidir ve tendonlar tünellerden geçerler. Tetik parmak hastalığında, tendon kılıfların girişinde daralmalar oluşur ve tendonlar kendilerini saran kılıflara sığamaz olurlar. Bu durum tetik parmak olarak adlandırılır.

Tetik parmak, avuç içi hassasiyeti, parmak hareketlerinde aksama ve ağrı ile kendini belli eder. Doktor, hastalığın bulunduğu duruma göre ameliyatsız veya ameliyatlı tedavi yöntemini uygular.

El ve Üst Ekstremitede Oluşan Tümörler

Ganglion Kistler

Genel olarak el bileği ve tendon kılıflarında meydana gelen ve içerisinde eklem sıvıları olan kistik oluşumlardır. Ganglion kistleri kötü huylu olmayan kistlerdir. Tanısı ultrasonografi veya MR gibi görüntüleme cihazları ile konulur. İlaç ile tedavisi sağlanabilmektedir ancak kesin sonuç için el cerrahisi ile kistlerin tamamen çıkarılması önerilir.   

Dupuytrens Hastalığı

Palmo-plantar fibromatosis ya da dupuytren hastalığı, avuç içi ve cilt altında bulunan dokuların kalınlaşmasıyla birlikte avuç içinden parmaklara kadar olan bölgede bantlar oluşmasına bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Bu bantlar zaman içerisinde bağ dokusunda büzüşmeye ve parmakların açılamayacak biçimde kasılmasına neden olur. Tedavisi ise, cerrahi yöntemler uygulanarak bu dokuların alınması ile gerçekleşir.

İyi Huylu Tümörler

Elin kemik yapısında, yumuşak dokularda, tendon kılıfında, damar ve sinir kılıfında oluşan kistler ve tümörler genellikle iyi huylu tümörlerdir. Klinik ve radyolojik testler ile biyopsi ve patolojik incelemeler sonucunda kesin tanı konur. Cerrahi işlemler uygulanarak kitle alınır ve tedavisi gerçekleşir.

Kötü Huylu Tümörler

İskelet sisteminde görülen diğer kötü huylu tümörler gibi, biyopsi ve diğer yöntemler ile  tanı konur ve uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Kötü huylu tümörlerin tedavisi için el cerrahisi ve ortopedik onkoloji biriminin birlikte çalışması, tedavinin sağlıklı olabilmesi açısından önemlidir.

Romatizmal Hastalıklar

El ve el bileğinde meydana gelen romatizmal hastalıklar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi’nde değerlendirilse de ilerlemiş deformitelerde el cerrahisi biriminde tedavi edilebilmektedir.

Doğumsal Anomaliler ve Doğum Yaralanmaları

El ve üst ekstremitede doğumsal anomaliler oluşabilmektedir. Gebelik döneminde doktor tarafından yapılan aylık rutin takipler sayesinde görülme sıklığı azaltılmıştır. Ancak tamamen önüne geçilememiştir. 

Doğumsal anomaliler; kemiklerin birbirine yapışık olması (sinostoz), çok parmaklılık (polidaktili), yapışık parmaklılık (sindaktili) ve kompleks anomaliler olarak birçok farklı biçimde görülebilmektedir. Genel olarak tedavisi cerrahi müdahale ile yapılmaktadır.

El Cerrahisi Operasyonları Nasıl Yapılır?

El cerrahisi oluşan probleme göre genel veya lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Elin karmaşık yapıda olması nedeniyle cerrahi işlemlerde üst düzey hassaslık gösterilmelidir. Bu sebeple el cerrahisi uygulamaları mikrocerrahi yöntemleri kullanılarak yapılır. El cerrahisindeki amaç bilek, el ve parmakta meydana gelen rahatsızlıkları gidermek, elin işlevlerini korumak ve artırmaktır. 

El Cerrahisi Riskleri

El cerrahisi işlemi sonrasında bazı riskler oluşabilir; 

 • Enfeksiyon, 

 • Kötü yara iyileşmesi, 

 • Hareket kaybı,

 • His kaybı,

 • Ağrı,

 • Kanama.

Ancak oluşan bu problemler çok ender görülmektedir ve doktor kontrolünde ilaç veya enjeksiyon ile giderilebilmektedir.

Ameliyat Sonrası İyileşme ve Rehabilitasyon

El, vücutta en çok kullanılan ve en işlevli organdır. Bu nedenle normal işlevine kavuşması hasta için oldukça önemlidir. Ameliyat sonrasında ellerin ne zaman normal işlevlerine kavuşacağı tercih edilen cerrahi uygulamalara göre değişiklik gösterir.

Ancak iyileşmenin daha çabuk sağlanabilmesi için, doktorun yönlendirmesiyle, deneyimli bir el terapisti ile fizik tedavi uygulamalarına başlanır. El fizik tedavi işlemleri; masaj terapisi, elektriksel sinir uyarımı, splintleme, germe ve özel sargılar olarak farklılıklar göstermektedir. 

El, el bileği, ön kol, dirsek, kol ve üst ekstremite ile ilgili bütün hastaların tanı ve tedavileri alanlarında uzman doktorlarımız tarafından, Magnet Hastanesi’nde titizlikle ve son teknolojiler yardımıyla yapılmaktadır.

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi