akciğer sönmesi

Pnömotoraks – Akciğer Sönmesi

Akciğer Sönmesi Tehlikesi ve Önlemleri

Pnömotoraks, akciğerdeki hava kaçağı sonucu akciğer dışındaki boşluğa hava birikmesini ifade eder. Bu durum, akciğerin normalde dolması gereken boşlukta hava birikmesiyle akciğerin sıkışmasına ve bası altında kalmasına neden olabilir. Pnömotoraks, farklı büyüklüklerde ve etkilere sahip olabilir. Bazı durumlarda, küçük boyutlardaki akciğer sönmesi hafif semptomlarla seyrederken, bazı durumlarda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve hayati risk taşıyabilir.

Akciğer Sönmesinin boyutu, kişinin semptomlarını ve sağlık durumunu etkileyebilir. Küçük çaplı pnömotorakslar genellikle belirgin semptomlara yol açmayabilir ve hayati tehlike oluşturmazken, büyük çaplı pnömotorakslar solunum güçlüğü, göğüs ağrısı ve diğer ciddi semptomlara neden olabilir. Her durumda, tedavisi ve yönetimi genellikle hava kaçağının boyutuna, hastanın semptomlarına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi genellikle akciğerin hava boşluğundan temizlenmesini ve tekrar şişmesini sağlamak amacıyla yapılır. Bu tedavi genellikle ilaçlarla veya tüp yerleştirilmesi gibi cerrahi müdahalelerle gerçekleştirilir.

Pnömotoraks neden olur?

 

 • Primer Pnömotoraks: Genellikle hiçbir belirgin neden olmaksızın kendiliğinden gelişir. Özellikle genç, ince ve uzun boylu erkeklerde daha sık görülür. Bu durum, akciğerdeki zayıf bölgelerden birinden hava sızmasıyla ortaya çıkar.
 • Sekonder Pnömotoraks: Akciğerleri etkileyen bazı sağlık sorunları, örneğin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem gibi durumlar akciğer dokusunda zayıflığa yol açmasına neden olabilir.
 • Basit Pnömotoraks: Bu türde, akciğerdeki hava kaçağına rağmen doku veya organlarda belirgin bir zarar olmaz.
 • Açık Pnömotoraks: Dış etkenlerle oluşan bir yara veya hasar sonucunda, akciğerdeki hava kaçağı doğrudan dışarı açılır. Bu durum, akciğerin tamamen çökmesine yol açabilir ve acil tedavi gerektirebilir.
 • Tansiyonlu Pnömotoraks: Yüksek enerjili darbeler sonucu akciğerin zarar görmesiyle oluşur. Burada hava, akciğerde bir valv gibi davranarak dışarı kaçar ve akciğer tamamen çöker. Bu durumda, basınç artar ve iç organlara baskı yaparak ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
 • Travmatik Pnömotoraks: Genellikle akciğerle ilgili cerrahi girişimler veya travmalar sonucunda meydana gelir. Bu durumda, akciğer dış ortama hava sızdırabilir.

Akciğer Sönmesi nedenleri nelerdir?

 • Akciğer hastalıkları: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), amfizem gibi durumlar akciğer dokusunda bozulmalara neden olur ve pnömotoraks riskini artırabilir.
 • Travma: Yüksek enerjili travmatik olaylar sonucu akciğer dokusunda doğrudan hasar meydana gelmesi, trafik kazaları, yüksekten düşmeler, spor kazaları, silah yaralanmaları gibi durumlar akciğer sönmesi riskini artırabilir.
 • Mekanik ventilasyon: Solunum yetmezliği olan kişilere yapılan mekanik ventilasyon cihazları, yanlış ayarlanması durumunda yüksek basınçlı hava uygulayarak akciğer dokusunda hasara neden olabilir.
 • Hava kistleri (Bül): Akciğerdeki hava dolu kistler, çeşitli akciğer sorunlarına ikincil olarak oluşabilir ve patlayarak pnömotoraks oluşturabilir.
 • Adet dönemi: Adetin başlamasından önceki günlerde ve adet döneminin ilk günlerinde akciğerde hava kistleri oluşabilir ve bu da pnömotoraks riskini artırabilir.
 • Sigara kullanımı: Sigara kullanımı, akciğerlerde dokusal hasara yol açarak pnömotoraks riskini artırır.
 • Genetik Faktörler: Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu gibi genetik durumlar, akciğer yapısında bozukluklara neden olarak pnömotoraks riskini artırabilir.

Bu faktörler, akciğer sönmesinin ortaya çıkma olasılığını artırabilir ancak herhangi bir kişi bu faktörlere maruz kalsa bile pnömotoraks gelişmeyebilir. Bu faktörlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir. Herhangi bir pnömotoraks belirtisi veya şüphesi durumunda, tıbbi yardım almak önemlidir.

Pnömotoraks tanısı nasıl konur?

Pnömotoraks tanısının konulması klinik değerlendirme ve bazı görüntüleme teknikleri ile gerçekleştirilir.

 • Fizik muayene: Doktor, hastanın semptomlarını ve öyküsünü değerlendirir. Göğüs duvarında simetrik olmayan hareketler, nefes alıp verirken oluşan sesler ve belirli bölgelerde sese duyarlılık gibi fizik muayene bulguları incelenir.
 • Radyolojik inceleme: Göğüs röntgeni, pnömotoraksın tanısında en yaygın kullanılan görüntüleme tekniğidir. Röntgen görüntüsü, akciğerlerdeki hava kaçağının ve akciğerdeki büzüşmenin boyutunu ve lokalizasyonunu gösterir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise daha detaylı görüntüler elde etmeye yardımcı olabilir.
 • Ultrasonografi: Özellikle küçük pnömotoraksları tespit etmek için kullanılabilir. Göğüs boşluğundaki hava ve akciğer arasındaki sıvıyı veya hava-akciğer sınırını gösterebilir.
 • Kan gazı analizi: Kan gazı analizi, vücudun oksijen ve karbondioksit düzeylerini değerlendirmek için kullanılır. Pnömotoraks durumunda kan gazı analizi oksijen eksikliğini ve karbondioksit seviyelerindeki değişiklikleri gösterebilir.

Bu yöntemlerle pnömotoraks tanısı konulabilir ve durumun ciddiyetine göre tedavi planlanabilir. Tanı konulması önemlidir çünkü pnömotoraksın şiddeti ve nedenine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tanı ve tedavi süreci için bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Pnömotoraks tedavisinde neler yapılır?

Pnömotoraks tedavisi, vak’anın ciddiyetine, semptomların şiddetine ve nüks riskine göre belirlenir. İşte tedavisi için yapılabilecekler:

 • Gözlem ve takip: Basit ve küçük çaplı pnömotoraks durumlarında, belirtiler hafifse ve hava sızıntısı azsa, hastanın durumu gözlenir. Spontan iyileşme mümkündür. Ancak düzenli takip sağlanmalıdır.
 • İğne aspirasyonu veya torasentez: Hava kaçağı büyükse veya semptomlar belirginse, doktor özel bir iğne ile göğüs boşluğundaki havayı çıkarabilir (torasentez). Bu işlem, basit pnömotoraksta hava sızıntısını azaltabilir.
 • Göğüs tüpü takılması (Torakostomi): Açık pnömotoraks veya daha şiddetli vakalarda, göğüs tüpü yerleştirilir. Bu tüp, göğüs boşluğundaki birikmiş havayı dışarı atar ve akciğerin yeniden açılmasına yardımcı olur.
 • Cerrahi müdahale: Tekrarlayan pnömotoraks durumunda veya ciddi vakalarda, cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Bu operasyonlar, akciğerdeki sorunlu bölgenin onarılmasını veya hava kaçağının düzeltilmesini amaçlar.
 • Tedavi sonrası önlemler: Tedavi sonrasında, pnömotoraksın tekrarlamasını önlemek için bazı önlemler alınabilir. Sigara kullanımı bırakılmalı, yüksek basınç değişikliklerine neden olabilecek aktiviteler ertelenmeli ve sağlık profesyonellerinin önerileri takip edilmelidir.

Tedavi yöntemi vakaya özeldir ve genellikle bir uzmanın değerlendirmesi gerektirir. Bu nedenle, akciğer sönmesi şüphesi olan kişilerin mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alması önemlidir.

Pnömotoraks kendi kendine geçer mi?

Basit ve küçük çaplı vakalarda, belirtiler hafifse, hava kaçağı miktarı azsa ve akciğerdeki sönme derecesi düşükse, bazen  kendiliğinden geçebilir. Bu durumda, akciğerde birikmiş olan hava, zamanla kendiliğinden emilir ve akciğer kendini tamir eder.

Ancak kendiliğinden iyileşip iyileşmeyeceği, oluşumun şiddeti, tekrarlama olasılığı, kişinin genel sağlık durumu ve diğer faktörler gibi birçok değişkene bağlıdır. Her akciğer sönmesi vakası bireysel olarak değerlendirilmeli ve uzman bir doktor tarafından takip edilmelidir. Önemli olan, pnömotoraksın şiddeti ve semptomlarının derecesidir.

Pnömotoraks kansere çevirir mi?

Pnömotoraksın kansere dönüşmesi mümkün değildir. akciğerdeki hava kaçağı sonucu oluşan ve akciğerde hasara yol açabilen bir durumdur. Kanser ise vücut hücrelerinin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Pnömotoraks, akciğerdeki hava kaçağına bağlı oluşan bir sorun olup kanserle doğrudan ilişkili değildir. Ancak bazen pnömotoraks gibi belirtiler gösteren bir kişide kanser veya başka ciddi akciğer sorunları bulunabilir. Özellikle sigara içenlerde, akciğerdeki bu tür sorunlarla daha fazla karşılaşılabilir.

Pnömotoraksın kansere dönüşme riski yoktur. Ancak pnömotoraks gibi belirtilere sahipseniz veya tekrar eden pnömotoraks atakları geçiriyorsanız, bu durumun altında yatan nedenlerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu tür belirtiler, akciğer sağlığı açısından dikkatle takip edilmelidir ve uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?