Afazi hastaligi

Afazi hastalığı

Afazi, beyin hasarı veya lezyonları nedeniyle konuşma, dil anlama, ifade etme, okuma ve yazma becerilerinde bozulmaya yol açan bir dil bozukluğudur. Bu hastalık, beyin sol lobundaki konuşma ve dil yeteneklerini kontrol eden alanlardaki hasar sonucu ortaya çıkar.

Afazi, farklı türleri olan kompleks bir durumdur ve bu türler genellikle hasarın yeri ve boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı ana afazi türleri şunlardır:

 • Broca afazisi: Anlama becerisini korurken, konuşma ve ifade etmede zorluk yaşanır. Cümleleri tamamlamak veya kelime üretmekte güçlük çekilir.
 • Global afazi: Tüm dil becerileri (konuşma, anlama, okuma, yazma) ciddi şekilde etkilenir. Bu türde hastalar genellikle kelimeleri ifade edememe veya anlayamama sorunu yaşarlar.
 • Wernicke afazisi: Konuşma anlaşılır olabilir ancak anlama konusunda büyük sorunlar yaşanır. Kelimelerin anlamsız veya yanlış sıralandığı konuşmalar yapılır.
 • Kondüksiyon afazisi: Konuşulanları tekrarlama becerisi zayıflar, ancak genellikle diğer dil becerileri etkilenmez.
 • Anomik afazi: Anlama ve ifade etme becerileri nispeten korunmuş olsa da, nesneleri adlandırma veya doğru kelimeleri hatırlama konusunda zorluk yaşanır.
 • Transkortikal afazi: Dilin anlama ve ifade etme yetenekleri bir ölçüde korunmuş olabilir ancak bağlantı sorunları nedeniyle normal iletişimde zorluk yaşanır.

Bu afazi türleri, hastanın dil ve konuşma yeteneklerindeki belirli bozulmaları tanımlar ve tedavi sürecinde belirli rehabilitasyon tekniklerinin kullanılmasına yardımcı olur. Tedavide erken tanı ve bireye özgü bir rehabilitasyon planı oluşturmak, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Afazi nedenleri

Afazi, çeşitli beyin hasarlarına veya sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan bir dil bozukluğudur. Bu dil bozukluğunun temel nedeni, genellikle beyin bölgelerinde meydana gelen hasardır. Bazı afazi nedenleri şunlardır:

 • Felç (İnme): En sık görülen afazi nedeni, beyin kan dolaşımındaki bir sorun nedeniyle beyne giden kan akışının engellenmesi veya beyin kanamasıdır. Bu durum, beyin hücrelerinin hasar görmesine ve dil becerilerini kontrol eden bölgelerin etkilenmesine yol açabilir.
 • Alzheimer ve demans: Nörolojik hastalıklar, özellikle ileri evrelerinde, beyindeki dil yeteneklerini etkileyebilir. Özellikle Alzheimer gibi ilerleyici hafıza kaybına yol açan hastalıklar, dil becerilerinde de bozulmaya neden olabilir.
 • Beyin tümörü ve anevrizma: Beyin tümörleri veya anevrizmalar, beyin dokusunda baskıya veya hasara yol açarak dil yeteneklerini etkileyebilir.
 • Beyin ameliyatları: Beyin cerrahisi geçiren bireylerde, cerrahi müdahale sırasında veya sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle afazi gelişebilir.
 • Serebral hipoksi: Beyindeki oksijen seviyelerinin düşmesi veya yetersiz kalması, beyin hücrelerinin hasar görmesine ve dil yeteneklerinin bozulmasına neden olabilir.
 • Epilepsi: Bazı durumlarda, epileptik nöbetler sırasında beyin aktivitesindeki ani değişiklikler, dil becerilerini etkileyebilir.
 • Geçici migren ve diğer geçici durumlar: Migren atakları veya geçici nörolojik olaylar, geçici olarak dil becerilerinde bozulmaya neden olabilir.
 • Toksinler ve zehirlenmeler: Zehirlenmeler veya toksin maruziyeti sonucu beyin hasarı, dil yeteneklerini etkileyebilir.

Bu durumlar, beyindeki değişiklikler veya hasarlar nedeniyle dil yeteneklerinde bozulmaya yol açabilir ve afazi belirtilerine sebep olabilir. Her bir durumda, tedavi ve rehabilitasyon süreci genellikle hastalığın altında yatan nedene yönelik olabilir.

Afazi belirti ve bulguları

Afazi, beyin hasarı veya lezyonlarının konuşma ve dil yeteneklerini etkilemesi sonucu ortaya çıkan bir dil bozukluğudur. Afazi belirtileri ve bulguları şu şekilde olabilir:

 • Cisim ve olayları adlandırma sorunları: Afazi hastaları, tanımlamak istedikleri nesnelerin veya durumların isimlerini hatırlamakta zorlanabilir veya doğru bir şekilde ifade edemeyebilirler.
 • Konuşma güçlüğü: Dil merkezlerinde meydana gelen hasar nedeniyle cümleleri tamamlamakta veya ifade etmekte güçlük yaşanabilir. Konuşma, normalden daha yavaş ve zorlayıcı olabilir.
 • Okuma ve yazma problemleri: Afazi, sadece konuşma yeteneğini etkilemez, aynı zamanda okuma ve yazma becerilerini de etkileyebilir. Bu durumda, hastalar kendilerine verilen yazılı talimatları okuma veya yazma konusunda zorluk yaşayabilirler.
 • Kelime seçiminde zorluk: Afazi hastaları konuşurken uygun kelimeleri seçmekte güçlük çekebilirler. Bazen cümleleri tamamlamak veya duygularını ifade etmek için uygun kelimeleri bulmakta zorlanabilirler.
 • Odaklanma ve hafıza sorunları: Afazi, sadece konuşma becerilerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda odaklanma ve hafıza problemlerine de neden olabilir. Zihinsel aktivitelerde güçlük yaşanabilir.
 • Çift görevde zorlanma: Önceden rahatlıkla yapılan iki eylemi aynı anda gerçekleştirmekte zorluk çekme durumu görülebilir. Beyin hasarlarından kaynaklı olarak, daha önce kolaylıkla yapılan aktivitelerin bir arada yapılması güç hale gelebilir.

Bu belirtiler, hastalığın türüne ve hasarın yerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle afazi belirtileri, bireylerin günlük yaşamını etkileyebilecek derecede çeşitlilik gösterebilir. Tedavi süreci genellikle konuşma dil terapistleri ve multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür.

Afazi hastalığı teşhisi nasıl yapılır?

Afazi teşhisi genellikle bir dizi değerlendirme testi ile konulur. Bu testler, belirli bir beyin bölgesinde hasarın olup olmadığını ve afazi türünü belirlemeye yardımcı olur. Teşhis sürecinde kullanılan yöntemler arasında şunlar bulunabilir:

Beyin görüntüleme yöntemleri:

  • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Beyindeki yapısal değişiklikleri ve olası lezyonları görselleştirmek için kullanılır. Afazi ile ilişkili hasarlı bölgelerin tespitinde yardımcı olabilir.
  • Bilgisayarlı tomografi (BT): Beyindeki anormallikleri ve olası tümör, kanama gibi sorunları değerlendirmek için kullanılabilir.

Nöropsikolojik testler: Konuşma, anlama, yazma ve dil becerilerini değerlendirmek için yapılan testlerdir. Bu testler, afazi türünü belirlemede önemli bir rol oynar.

Konuşma ve dil değerlendirmesi: Konuşma terapistleri, hastanın konuşma becerilerini değerlendirir ve dil bozukluğunun derecesini ve türünü belirlemeye yardımcı olur.

Diğer testler: EEG (Elektroensefalogram) gibi testler, beyin aktivitesini ölçmek ve epileptik aktiviteyi gözlemlemek için kullanılabilir.

Bu testler, afazi türünü ve derecesini belirlemeye yardımcı olur ve tedavi sürecinin planlanmasına katkı sağlar. Bu testlerin sonuçları, uygun tedavi ve rehabilitasyon programını belirlemede önemlidir. Tedavi genellikle konuşma terapistleri, nörologlar ve multidisipliner bir ekip tarafından yönetilir.

Afazi hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Afazi tedavisi genellikle kişinin yaşadığı afazi türüne ve semptomlarına bağlı olarak belirlenir. Tedavi sürecinde bazı yaklaşımlar şunları içerebilir:

 • Konuşma ve dil terapisi: Konuşma terapisi, bireyin dil ve konuşma becerilerini geliştirmeye odaklanır. Konuşma terapistleri, afazi türüne bağlı olarak kişinin anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Görev odaklı egzersizler, dil ve konuşma becerilerini geliştirmek için yaygın bir yaklaşımdır.
 • Teknolojik destekler: Bazı durumlarda, konuşma cihazları, tabletlerdeki uygulamalar veya diğer teknolojik araçlar kullanılarak iletişim becerilerinin desteklenmesi sağlanabilir.
 • Evde egzersizler ve destek: Hastaların aile üyeleri veya bakıcıları, terapi seansları arasında bireye yardımcı olmak için evde uygulanabilecek egzersizleri öğrenebilir. Bu süreçte sürekli motivasyon ve destek, iyileşme sürecinde önemli bir faktördür.
 • Grup terapileri ve destek grupları: Afazi hastaları için grup terapileri veya destek grupları, benzer deneyimlere sahip kişiler arasında iletişim ve destek sağlamak için faydalı olabilir.
 • Multidisipliner yaklaşım: Nörologlar, dil terapistleri, fizyoterapistler ve diğer uzmanlar, bireysel tedavi planlarını belirlemek için bir araya gelerek hastaya bütüncül bir yaklaşım sunabilirler.

Afazi tedavisi, zaman alıcı ve bireyseldir. Her bireyin iyileşme süreci farklı olabilir. Erken teşhis, uygun terapi yöntemleri ve sürekli destek, hastanın dil ve konuşma yeteneklerini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

Afazi hastalığı ile hangi ek sorunlar oluşabilir?

Afazi, genellikle inme sonrası ortaya çıkan bir durumdur ve beyin hasarı sonucu dil ve konuşma becerilerinde bozulma ile kendini gösterir. Bu durumun yanı sıra, inmenin etkilediği bölgelere bağlı olarak vücudun farklı alanlarında ek sağlık sorunları da görülebilir:

 • Hemipleji: Felç veya inme sonrası vücudun bir tarafında güçsüzlük veya kas kontrolünde kayıp görülebilir. Bu durum genellikle afazi ile birlikte ortaya çıkar.
 • Hemianopsi: Görsel alanın yarısında kayıp yaşanabilir. Birey, inme nedeniyle etkilenen taraftaki görüşünü kaybedebilir.
 • Apraksi: Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluk çekme durumudur. Örneğin, giyinme veya yeme içme gibi basit eylemleri yapmakta zorlanabilir.
 • Epilepsi: Beyin hasarı sonucu oluşan nörolojik sorunlar, epileptik nöbetler veya kas spazmları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumlar, beyindeki hasarın büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 • Duygusal ve bilişsel sorunlar: Afazi ve inme sonrası bireylerde duygusal değişimler, anksiyete, depresyon veya bilişsel fonksiyonlarda (örneğin, hafıza, odaklanma) bozukluklar görülebilir.

Afazi, inme sonucu ortaya çıkan karmaşık bir durumdur ve beyindeki hasarın yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak çeşitli eşlik eden sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, inme sonrası sağlık durumunu izlemek ve tedavi etmek için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.

Afazi hastalığı iyileşme sürecini hangi faktörler etkiler?

Afazi, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve iyileşme süreci bireyden bireye değişebilir. Afazinin iyileşmesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır:

 • Hasarın boyutu ve yeri: Afaziye neden olan beyin hasarının büyüklüğü, konumu ve etkilediği bölgelerin önemi iyileşme sürecini etkiler. Küçük ve spesifik bir hasar genellikle daha hızlı iyileşme eğilimindedir.
 • Afazinin türü: Afazi türü (örneğin, Broca afazisi, Wernicke afazisi vb.), hangi dil ve konuşma becerilerinin etkilendiğini belirler. Bu da tedavi ve iyileşme sürecini etkiler.
 • Bireyin yaşı ve genel sağlık durumu: Genç ve daha sağlıklı bireylerde beyin hasarı sonrası iyileşme potansiyeli genellikle daha yüksektir.
 • Tedavi ve rehabilitasyon: Afazi tedavisi, konuşma terapisi, dil ve iletişim rehabilitasyonu hastanın iyileşme sürecinde büyük önem taşır. Erken dönemde başlanan uygun tedavi ve rehabilitasyon, iyileşme şansını artırabilir.
 • Beyin plastisitesi: Beynin esnekliği, yani plastisitesi, iyileşme sürecinde kritik bir faktördür. Beyin hasarı sonrası diğer bölgelerin bu kaybı telafi etme yeteneği, iyileşme sürecini belirleyebilir.
 • Bireyin motivasyonu ve katılımı: Bireyin tedavi sürecine ne kadar aktif katıldığı ve motivasyonunun iyileşme üzerinde etkisi olabilir. Düzenli olarak terapiye katılmak ve evde verilen görevleri yerine getirmek önemlidir.
 • Destek sistemi ve çevresel faktörler: Afazi hastalarının aile desteği, terapistler, arkadaşlar ve toplumun genel desteği, iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar.

Her afazi vakası farklıdır ve iyileşme süreci kişisel faktörlere, hasarın niteliğine ve tedaviye verilen yanıta bağlı olarak değişir. Tedavi ve destek, afazi hastalarının iyileşme şansını artırabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?